Skip to main content
main content, press tab to continue
Informacja prasowa

Globalny apetyt na fuzje i przejęcia utrzymuje się na wysokim poziomie po bardzo aktywnym początku roku 2022

kwiecień 11, 2022

Pomimo utrzymującego się braku stabilności rynkowej, rekordowa aktywność inwestorów notowana w 2021 r. nie słabnie, a podaż i popyt na transakcje pozostają na zdrowym poziomie.
Mergers and Acquisitions
N/A

WARSZAWA, 11 kwiernia 2022 roku — Globalna aktywność w zakresie fuzji i przejęć (M&A) mocno rozpoczęła rok 2022, notując w pierwszym kwartale wartość sfinalizowanych transakcji na poziomie ponad 100 mln USD, czyli wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak wynika z badań w ramach Kwartalnego Monitora Transakcji (Quarterly Deal Performance Monitor, QDPM) autorstwa WTW, w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. sfinalizowano 220 transakcji, na co złożyły się historycznie niskie stopy procentowe, zwiększone zaufanie na rynku, nagromadzenie kapitału i poszukiwanie okazji do przełomowych transakcji. Jest to drugi najwyższy wynik pierwszego kwartału od 2008 roku, osiągnięty pomimo gwałtownego spadku liczby transakcji SPAC notowanego od drugiej połowy 2021 roku.

Dane zbierane we współpracy z ośrodkiem badań nad fuzjami i przejęciami w Bayes Business School (dawnej Cass) wskazują na jeszcze większą liczbę wielkich transakcji (o wartości ponad 10 mld USD) zamkniętych w ciągu ostatnich trzech miesięcy w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 r. (sześć w porównaniu z pięcioma), kiedy to rynek doświadczył nadzwyczajnego odbicia się aktywności transakcyjnej. Liczba zagranicznych przejęć firm brytyjskich również wzrosła do najwyższego poziomu od 2015 r. – w ciągu pierwszego kwartału sfinalizowano 13 takich transakcji.

Gabe Langerak, dyrektor ds. M&A Consulting na Europę, WTW, mówi: „Wciąż rosnący popyt, który sprawił, że fuzje i przejęcia osiągnęły bezprecedensową skalę w 2021 r., będzie się utrzymywał, ponieważ stopy procentowe pozostają na niskim poziomie, a kupujący dysponują rekordowymi zasobami gotówki. Wiele firm, które próbują dokonać szybkich zmian w dziedzinie klimatu, technologii, a także integracji i różnorodności, postrzega strategiczne przejęcia jako kluczowy element przyspieszenia tych zmian. Więc, chociaż wzmaga się niepewność geopolityczna i ekonomiczna, nadal obserwujemy znaczną dynamikę w zakresie M&A.

Z naszych danych na temat fuzji i przejęć wynika, że w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. najlepiej wypadły transakcje wolne, czyli takie, których realizacja trwa ponad 70 dni. Gdy uwzględni się również dodatkowe złożoności związane z ESG staje się jasne, że poświęcenie dłuższego czasu i większych zasobów na zapewnienie wysokiej jakości analiz due diligence potencjalnej transakcji, zamiast działania w sposób pochopny, może wyjść tylko na dobre pod względem ograniczania ryzyka i generowania wartości”.

Bezpośrednim skutkiem utrzymującej się wzmożonej globalnej aktywności w zakresie fuzji i przejęć jest rekordowy wzrost wycen, co może być głównym czynnikiem utrudniającym nabywcom uwolnienie wartości z transakcji w I kwartale 2022 roku. Na podstawie wyników cen akcji, spółki które przeprowadziły transakcje o wartości ponad 100 mln USD, odnotowały w tym okresie wyniki gorsze od światowego indeksu średnio o -4,4 punktu procentowego.

Podmioty przejmujące we wszystkich regionach, z wyjątkiem Azji i Pacyfiku, uzyskały w I kwartale 2022 r. wyniki gorsze od lokalnych indeksów. W regionie Azji i Pacyfiku nabywcy przewyższyli regionalny indeks, osiągając wynik +13,3 p.p. z liczbą 46 zamkniętych transakcji. Tymczasem w Ameryce Północnej wynik pierwszego kwartału 2022 r. był gorszy od indeksu o -5,3 p.p. (116 zamkniętych transakcji) a w Europie o -4,3 p.p. (49 transakcji).

Gabe Langerak dodał: „Zawirowania geopolityczne, wzrost inflacji, silniejsza kontrola regulacyjna nad fuzjami i przejęciami oraz ciągłe zakłócenia w łańcuchu dostaw stanowią całą listę wyzwań dla firm planujących przeprowadzenie transakcji w nadchodzących miesiącach. Istnieją jednak również ważne powody do optymizmu i nie ograniczają się one tylko do upowszechniania się szczepień przeciw COVID 19 i łagodzenia obostrzeń pandemicznych. Oczekuje się, że wyniki gospodarcze na świecie poprawią się, pomimo niekorzystnych czynników makroekonomicznych, a zasoby kapitału dostępne dla funduszy private equity i nadwyżki gotówki w bilansach firm pozwalają wierzyć w utrzymanie wysokiej liczby transakcji w najbliższej przyszłości”.

Jak komentuje Michał Orzechowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Finex w Willis Towers Watson Polska: „Zakończenie pandemii miało przynieść powrót do normalności w przestrzeni biznesowej i tak się stało, chociażby patrząc na dynamikę transakcji M&A. Tymczasem pojawiły się nowe okoliczności natury geopolitycznej i ekonomicznej jak: wojna, galopująca inflacja, wzrost cen surowców, problemy z zabezpieczeniem ciągłości dostaw itp., które mogą zaburzyć w sposób naturalny planowanie przyszłości biznesowej. To pokazuje jak ważny jest proces przeprowadzenia rzetelnego badania due diligence, w kontekście trafności dokonywania inwestycji, ale również jej zabezpieczenia. Jakość oraz zakres badania wpływa także na możliwości transferu części ryzyk poprzez zawarcie polisy W&I”.

Metodologia QDPM WTW

  • Wszystkie analizy przeprowadzane są z perspektywy nabywcy.
  • Kursy akcji w ramach badania kwartalnego mierzone są jako procentowa zmiana ceny akcji z sześciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia transakcji w porównaniu z końcem kwartału.
  • Wykluczono wszelkie transakcje, w ramach których nabywca stał się po przejęciu właścicielem mniej niż 50% akcji spółki docelowej, gdyż nie brano pod uwagę nabycia pakietów mniejszościowych. Wykluczono również wszelkie transakcje, w ramach których nabywca już przed przejęciem posiadał ponad 50% akcji spółki docelowej, gdyż nie brano pod uwagę transakcji przejęcia pozostałych akcji.
  • W badaniu uwzględnione są jedynie zakończone transakcje fuzji i przejęć o wartości co najmniej 100 milionów dolarów, spełniające kryteria badania.
  • Źródłem danych o transakcjach jest Refinitiv.

O WTW M&A

Praktyka WTW w zakresie M&A jest oparta na naszym doświadczeniu w zakresie ryzyka i kapitału ludzkiego i obejmuje pełen zakres usług i rozwiązań w zakresie fuzji i przejęć, obejmujących wszystkie etapy procesu M&A. Posiadamy szczególne doświadczenie w obszarach planowania, due diligence, transferu ryzyka i integracji potransakcyjnej, czyli obszarach, które definiują powodzenie każdej transakcji.

O WTW

W WTW (NASDAQ: WTW), projektujemy i dostarczamy przemyślane rozwiązania w obszarze zarządzania ludźmi, kapitałem i ryzykiem. Dzięki globalnemu zasięgowi, połączonemu z lokalnym doświadczeniem naszych pracowników, zatrudnionych w 140 krajach, wspieramy klientów w doskonaleniu ich strategii, motywowaniu pracowników i maksymalizowaniu wyników.

Pracując ramię w ramię z naszymi klientami, pomagamy im wyznaczać drogę trwałego rozwoju i zapewniamy perspektywę, która inspiruje.

Przypisy

1 Badanie uwzględnia zakończone transakcje fuzji i przejęć o wartości powyżej 100 mln dolarów oraz wyniki cen akcji nabywcy wg indeksu MSCI World Index, chyba że wyraźnie zaznaczono użycie innego wskaźnika.

Contact us