Skip to main content
main content, press tab to continue
Informacja prasowa

Prognoza dla globalnego rynku M&A na 2023 r: Mniejsze transakcje, wolniejsze tempo

grudzień 21, 2022

WTW spodziewa się dalszej aktywności na rynku fuzji i przejęć, pomimo wciąż niepewnego otoczenia i poważnych przeciwności oraz wywołanego przez lęk przed recesją „efektu szminki”, w którym większe transakcje tracą na popularności.
Mergers and Acquisitions
N/A

WARSZAWA, 21 grudnia 2022 r. — Globalny rynek fuzji i przejęć wykazał nadzwyczajną odporność w roku bezprecedensowej niepewności. Z najnowszego badania dotyczącego fuzji i przejęć przeprowadzonego przez WTW (NASDAQ: WTW) wynika, że kupujący osiągali lepsze wyniki niż cały rynek1 jeszcze w trzecim kwartale 2022 roku, oceniając na podstawie cen akcji w zakończonych transakcjach.

Jednakże wolumen transakcji znacznie zwolnił w porównaniu z rekordowym tempem ustanowionym w ubiegłym roku. Na rynek M&A w 2022 r. wpłynęło wiele czynników – zawirowania geopolityczne, szybująca inflacja, wzrost stóp procentowych i obawy przed globalną recesją – które utrzymają się również w przyszłym roku. Takie wymagające warunki ekonomiczne utrudniają kupującym, zwłaszcza tym, którzy wypuszczają się poza własne terytorium, dokładne przewidywanie rentowności potencjalnych celów.

Fundamenty, na których opiera się popyt na transakcje, są nadal aktualne.”

Jana Mercereau | Corporate M&A Consulting, WTW Wielka Brytania

„Bezprecedensowa liczba nieprzewidywalnych zjawisk uprzykrzyła życie inwestorom, ale generują one również możliwości" – stwierdza Jana Mercereau, szefowa Corporate M&A Consulting, WTW Wielka Brytania – „Fundamenty, na których opiera się popyt na transakcje, są nadal aktualne, a dzięki bardziej umiarkowanym wycenom w porównaniu z poziomami osiągniętymi w 2021 r., zarówno nabywcy strategiczni, jak i finansowi skorzystają na korzystniej wycenionych możliwościach wzrostu”.

5 trendów rynku M&A w 2023 r.

Jana Mercereau przedstawia swoje przewidywania na temat głównych trendów przyszłego roku:

 1. 01

  Powrót „efektu szminki”

  Kupujący skupią się raczej na mniejszych transakcjach, ponieważ obawy związane z recesją wywołują „efekt szminki”, zgodnie z którym spowolnienie gospodarcze skutkuje wzrostem wydatków na mniejsze, bardziej przystępne cenowo dobra, kosztem bardziej spektakularnych i droższych zakupów. W trzecim kwartale 2022 r., po raz pierwszy od ponad trzech lat nie zawarto żadnej mega transakcji (o wartości ponad 10 mld USD), a liczba dużych transakcji (o wartości ponad 1 mld USD) znacznie spadła w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r. (49 do 67) – jak wynika z Kwartalnego Monitora Transakcji WTW (Quarterly Deal Performance Monitor, QDPM) prowadzonego w partnerstwie z ośrodkiem badań nad fuzjami i przejęciami w Bayes Business School.

 2. 02

  Okazje na nadwątlonych rynkach

  Trudne otoczenie operacyjne spowoduje wzrost liczby firm pozbywających się aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością w dążeniu do długoterminowego tworzenia wartości. Niektóre transakcje będą miały charakter strategiczny – firmy energetyczne będą nadal wyzbywać się aktywów wysokoemisyjnych. Inne firmy mogą natomiast być zmuszone do sprzedaży aktywów przez trwającą niepewność gospodarczą, przy czym sektory handlu detalicznego i rekreacji często mają większą dźwignię operacyjną. Może to stworzyć nabywcom okazje do rozszerzenia linii produktów, usług lub łańcuchów dostaw niższym kosztem.

 3. 03

  M&A w technologiach: przejście do ofensywy

  Wyścig z czasem w transformacji cyfrowej we wszystkich branżach, dodatkowo nasilony przez erę zmienności, sprawi, że transakcje M&A w domenie technologii będą w centrum uwagi. W 2023 r. spodziewana jest fala przejęć w obszarze AI i uczenia maszynowego. Niezależnie od tego, czy chodzi o przyjęcie nowych technologii i talentów, czy o dotarcie na nowe rynki, fuzje i przejęcia nadal stanowią najszybszy sposób na transformację przedsiębiorstw, aby utrzymać znaczenie i odporność w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie.

 4. 04

  Wpływ geopolityki

  Firmy dotknięte licznymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw, zapoczątkowanymi podczas pandemii, ale utrzymującymi się w 2023 roku, będą poszukiwać transakcji fuzji i przejęć w celu zwiększenia swojej odporności operacyjnej. Podatność na zagrożenia, która nadal powoduje osłabienie transakcji w najbardziej dotkniętych sektorach, będzie również katalizatorem motywującym firmy do zaprojektowania na nowo swoich łańcuchów dostaw. Poprzez onshoring lub nearshoring dostawców bliżej miejsca produkcji, firmy będą dążyły do osiągnięcia większego bezpieczeństwa i odporności.

  Transgraniczna aktywność w zakresie fuzji i przejęć zmalała w 2022 r., w ślad za ekonomicznymi i geopolitycznymi wstrząsami na światowej scenie. Dążenie do stabilności i przewidywalności prawdopodobnie doprowadzi do większej liczby transakcji pomiędzy zaufanymi partnerami, sygnalizując przejście do bardziej selektywnych transakcji typu „friend-shoring” w 2023 roku.

 5. 05

  ESG na świeczniku

  Kwestie ESG w transakcjach pozostaną w centrum uwagi w 2023 r., zwłaszcza że nacisk nabywców na due diligence będzie silniejszy niż kiedykolwiek. W związku z tym, że coraz większa liczba inwestorów uważa ESG za podstawowy czynnik sukcesu finansowego, firmy będą musiały stawić czoła rosnącej kontroli i presji na przejrzystość w zakresie ryzyka klimatycznego, sprawiedliwości społecznej, zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego. Bez wątpienia „zielony” due diligence będzie cieszyć się powodzeniem.

Mercereau mówi: „W 2023 r. niepewność gospodarcza będzie nadal definiować działalność w zakresie fuzji i przejęć i będzie stanowić dla niej wyzwanie, ale pojawią się również szanse. Ta sama niestabilność będzie również stanowiła impuls do zawierania transakcji, ponieważ nabywcy strategiczni będą starali się wykorzystać okazje i kupować po obniżonych cenach, aby stawić czoła obecnym wyzwaniom rynkowym i zrealizować transformacyjny wzrost”.

Kupujący skupią się raczej na mniejszych transakcjach, ponieważ obawy związane z recesją wywołają spowolnienie gospodarcze we wszystkich sferach gospodarki, co będzie skutkować wzrostem wydatków na mniejsze, bardziej przystępne inwestycje.”

Magdalena Kluczek | dyrektor Działu M&A/Head of M&A w WTW Polska

Magdalena Kluczek, dyrektor Działu M&A i Head of M&A w Willis Towers Watson Polska podsumowuje: „Czy w 2023 roku znajdziemy filiację pomiędzy „efektem szminki” a transakcjami M&A? Wydaje się, że tak. Kupujący skupią się raczej na mniejszych transakcjach, ponieważ obawy związane z recesją wywołają spowolnienie gospodarcze we wszystkich sferach gospodarki, co będzie skutkować wzrostem wydatków na mniejsze, bardziej przystępne inwestycje, kosztem tych spektakularnych i droższych zakupów”.

Metodologia QDPM WTW

 • Wszystkie analizy przeprowadzane są z perspektywy nabywcy.
 • Kursy akcji w ramach badania kwartalnego mierzone są jako procentowa zmiana ceny akcji z sześciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia transakcji w porównaniu z końcem kwartału.
 • Wykluczono wszelkie transakcje, w ramach których nabywca stał się po przejęciu właścicielem mniej niż 50% akcji spółki docelowej, gdyż nie brano pod uwagę nabycia pakietów mniejszościowych. Wykluczono również wszelkie transakcje, w ramach których nabywca już przed przejęciem posiadał ponad 50% akcji spółki docelowej, gdyż nie brano pod uwagę transakcji przejęcia pozostałych akcji.
 • W badaniu uwzględnione są jedynie zakończone transakcje fuzji i przejęć o wartości co najmniej 100 milionów dolarów, spełniające kryteria badania.
 • Źródłem danych o transakcjach jest Refinitiv.

O WTW M&A

Praktyka działu M&A (Fuzje i Przejęcia) WTW łączy naszą wiedzę ekspercką w dziedzinie ryzyka i kapitału ludzkiego, oferując pełen zakres usług i rozwiązań w sektorze M&A, obejmujących wszystkie etapy transakcji M&A. Dysponujemy szczególną wiedzą w obszarach planowania, analiz due diligence, transferu ryzyka oraz integracji po transakcji, które to obszary definiują sukces każdej transakcji.

Przypis

1 Badanie uwzględnia zakończone transakcje fuzji i przejęć o wartości powyżej 100 mln dolarów oraz wyniki cen akcji nabywcy względem indeksu MSCI World Index, chyba że wyraźnie zaznaczono użycie innego wskaźnika.

Related content tags, list of links Informacja prasowa Fuzje i przejęcia
Contact us