Skip to main content
main content, press tab to continue
Informacja prasowa

Po dobrej końcówce roku 2022 globalny rynek M&A z impetem wkracza w kolejny rok

styczeń 12, 2023

Mergers and Acquisitions
N/A
 • Pozytywne wyniki w ostatnich trzech miesiącach 2022 roku sprawiają, że transakcje fuzji i przejęć (M&A) już drugi kwartał z rzędu przewyższają resztę rynku
 • Globalny wolumen spadł w 2022 roku o 19% z liczbą 853 transakcji
 • 15 megatransakcji sfinalizowanych w 2022 roku wobec 19 w 2021
 • 208 dużych transakcji sfinalizowanych w 2022 roku wobec 292 w 2021

WARSAW, styczeń 12, 2023 — Ostatnie trzy miesiące 2022 roku były drugim kwartałem z rzędu, w którym nabywcy na globalnym rynku fuzji i przejęć osiągnęli przewagę nad resztą rynku, jak wynika z badania zakończonych transakcji, tzw. Kwartalnego Monitora Transakcji (QDPM) autorstwa WTW. Na podstawie wyników cen akcji, firmy dokonujące transakcji M&A prześcignęły szerszy rynek1 o +5,2 pp (punktów procentowych) w przypadku przejęć o wartości powyżej 100 mln USD w okresie od października do grudnia 2022 roku. Następuje to po dobrym wyniku +3,9 pp osiągniętym w poprzednim kwartale.

W badaniu prowadzonym we współpracy z ośrodkiem badań nad fuzjami i przejęciami przy Bayes Business School, dane za cały rok 2022 nadal ujawniają nieznacznie gorsze wyniki (o -0,8 punktu procentowego) firm przejmujących w porównaniu z podmiotami niedokonującymi przejęć, pomimo poprawy wyników tych pierwszych w drugim półroczu. Kontrastuje to z całorocznie dodatnim wynikiem na poziomie +1,4 punktu procentowego w 2021 roku. Wolumen transakcji w 2022 roku był również znacząco niższy – o 19%, przy 853 transakcjach zrealizowanych na całym świecie w porównaniu z 1047 transakcjami w 2021 roku, co było spowodowane wyraźnym spowolnieniem aktywności w zakresie M&A w Ameryce Północnej.

Gabe Langerak, dyrektor ds. M&A Consulting na Europę w WTW, komentuje: „Chociaż napięcia geopolityczne, inflacja i rosnące stopy procentowe miały w ubiegłym roku nieunikniony wpływ na aktywność i wyniki transakcji, nadzwyczajne tempo ustanowione w 2021 roku było i tak nie do utrzymania. Zamiast interpretować obecne wolumeny fuzji i przejęć jako trend spadkowy, warto widzieć w nim oznakę powrotu do zdrowych poziomów sprzed pandemii.

Niepewność makroekonomiczna utrzyma się w 2023 roku, ale transakcje nadal będą zawierane. Pomimo podniesienia poziomu trudności, pozytywne wyniki fuzji i przejęć utrzymujące się przez ostatnie dwa kwartały wyraźnie wskazują na zdolność nabywców strategicznych do odniesienia sukcesu w trudnych warunkach. Przyglądając się firmom branym na cel z jeszcze większą uwagą, inwestując jeszcze więcej czasu i zasobów w wysokiej jakości badania due diligence, przejmujący będą w stanie wygenerować wartość i zapewnić długoterminowy wzrost z transakcji.”

Pomimo podniesienia poziomu trudności oraz niepewności wśród inwestorów, transakcje M&A wykazują wysoką odporność na zmieniające się i dość niestabilne warunki na rynku.”

Magdalena Kluczek | dyrektor Działu M&A WTW Polska

Z kolei Magdalena Kluczek, dyrektor Działu M&A w WTW Polska stwierdza: „Pomimo podniesienia poziomu trudności oraz niepewności wśród inwestorów, transakcje M&A wykazują wysoką odporność na zmieniające się i dość niestabilne warunki na rynku. Dodatkowo zaskakująco pozytywne wyniki fuzji i przejęć utrzymujące się przez ostatnie dwa kwartały wskazują na zdolność nabywców strategicznych do odniesienia sukcesu w przyszłych transakcjach. Przyglądając się firmom branym na cel z jeszcze większą uwagą i inwestując jeszcze więcej czasu i zasobów w wysokiej jakości badania due diligence, przejmujący będą w stanie wygenerować wartość i zapewnić długoterminowy wzrost z inwestycji. To, co może się zmienić, to większe skupienie na mniejszych transakcjach, kosztem tych bardziej spektakularnych zakupów. Niemniej jednak, transakcje fuzji i przejęć będą żyły według swojego cyklu w 2023 roku”.

Globalne transakcje M&A– Wyniki roczne

Globalne transakcje M&A– Wyniki roczne
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Średni wynik roczny (w punktach procentowych)* -0.7 +4.5 +5.5 +10.1 +5.4 -1.3 -3.0 -5.0 -1.9 +1.4 -0.8

* Dane w tabeli ukazują roczne wyniki wszystkich nabywców skorygowane o medianę.

Spowolnieniu aktywności przewodziła Ameryka Północna, gdzie podmioty przejmujące sfinalizowały w 2022 roku 402 transakcje, czyli o 35% mniej w porównaniu z 614 transakcjami w 2021 roku. Wolumen transakcji był natomiast bardziej stabilny w Europie i regionie Azji i Pacyfiku, a nawet w obu regionach odnotowano niewielki wzrost aktywności w zakresie fuzji i przejęć w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Europejscy nabywcy przeprowadzili 203 transakcje w 2022 roku w porównaniu do 199 w 2021 roku, podczas gdy podmioty z regionu Azji i Pacyfiku zrealizowały 200 transakcji w 2022 roku w porównaniu do 196 rok wcześniej.

Chociaż nabywcy z regionu Azji i Pacyfiku osiągnęli w 2022 roku wyniki aż o +10,1 punktu procentowego lepsze niż ich regionalny indeks, w innych regionach dane za cały rok wypadają słabiej: nabywcy z Ameryki Północnej i Europy osiągnęli wyniki gorsze niż reszta rynku odpowiednio o -1,9 i -5,7 punktu procentowego.

W przeciwieństwie do wyników całorocznych, ostatnie trzy miesiące 2022 roku pokazały silniejsze globalne wyniki M&A nie tylko w regionie Azji i Pacyfiku (+10,5 pp), ale także w Ameryce Północnej, gdzie podmioty nabywające również silnie przebiły swój regionalny indeks (o +9,4 pp). Jedynie nabywcy z Europy w ostatnim kwartale 2022 r. nadal osiągali gorsze wyniki od swojego indeksu o -2,6 pp.

5 trendów rynku M&A w 2023 roku

Gabe Langerak przedstawia swoje przewidywania na temat głównych trendów przyszłego roku:

 1. 01

  Powrót „efektu szminki”

  Kupujący skupią się raczej na mniejszych transakcjach, ponieważ obawy związane z recesją wywołują „efekt szminki”, zgodnie z którym spowolnienie gospodarcze skutkuje wzrostem wydatków na mniejsze, bardziej przystępne cenowo dobra, kosztem bardziej spektakularnych i droższych zakupów. W trzecim kwartale 2022 roku, po raz pierwszy od ponad trzech lat nie zawarto żadnej mega transakcji (o wartości ponad 10 mld USD), a liczba dużych transakcji (o wartości ponad 1 mld USD) znacznie spadła w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku (49 do 67) – jak wynika z Kwartalnego Monitora Transakcji WTW (Quarterly Deal Performance Monitor, QDPM) prowadzonego w partnerstwie z ośrodkiem badań nad fuzjami i przejęciami w Bayes Business School.

 2. 02

  Okazje na nadwątlonych rynkach

  Trudne otoczenie operacyjne spowoduje wzrost liczby firm pozbywających się aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością w dążeniu do długoterminowego tworzenia wartości. Niektóre transakcje będą miały charakter strategiczny – firmy energetyczne będą nadal wyzbywać się aktywów wysokoemisyjnych. Inne firmy mogą natomiast być zmuszone do sprzedaży aktywów przez trwającą niepewność gospodarczą, przy czym sektory handlu detalicznego i rekreacji często mają większą dźwignię operacyjną. Może to stworzyć nabywcom okazje do rozszerzenia linii produktów, usług lub łańcuchów dostaw niższym kosztem.

 3. 03

  M&A w technologiach: przejście do ofensywy

  Wyścig z czasem w transformacji cyfrowej we wszystkich branżach, dodatkowo nasilony przez erę zmienności, sprawi, że transakcje M&A w domenie technologii będą w centrum uwagi. W 2023 roku spodziewana jest fala przejęć w obszarze AI i uczenia maszynowego. Niezależnie od tego, czy chodzi o przyjęcie nowych technologii i talentów, czy o dotarcie na nowe rynki, fuzje i przejęcia nadal stanowią najszybszy sposób na transformację przedsiębiorstw, aby utrzymać znaczenie i odporność w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie.

 4. 04

  Wpływ geopolityki

  Firmy dotknięte licznymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw, zapoczątkowanymi podczas pandemii, ale utrzymującymi się w 2023 roku, będą poszukiwać transakcji fuzji i przejęć w celu zwiększenia swojej odporności operacyjnej. Podatność na zagrożenia, która nadal powoduje osłabienie transakcji w najbardziej dotkniętych sektorach, będzie również katalizatorem motywującym firmy do zaprojektowania na nowo swoich łańcuchów dostaw. Poprzez onshoring lub nearshoring dostawców bliżej miejsca produkcji, firmy będą dążyły do osiągnięcia większego bezpieczeństwa i odporności.

  Transgraniczna aktywność w zakresie fuzji i przejęć zmalała w 2022 roku, w ślad za ekonomicznymi i geopolitycznymi wstrząsami na światowej scenie. Dążenie do stabilności i przewidywalności prawdopodobnie doprowadzi do większej liczby transakcji pomiędzy zaufanymi partnerami, sygnalizując przejście do bardziej selektywnych transakcji typu „friend-shoring” w 2023 roku..

 5. 05

  ESG na świeczniku

  Kwestie ESG w transakcjach pozostaną w centrum uwagi w 2023 roku, zwłaszcza że nacisk nabywców na due diligence będzie silniejszy niż kiedykolwiek. W związku z tym, że coraz większa liczba inwestorów uważa ESG za podstawowy czynnik sukcesu finansowego, firmy będą musiały stawić czoła rosnącej kontroli i presji na przejrzystość w zakresie ryzyka klimatycznego, sprawiedliwości społecznej, zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego. Bez wątpienia „zielony” due diligence będzie cieszyć się powodzeniem.

Metodologia QDPM WTW

 • Wszystkie analizy przeprowadzane są z perspektywy nabywcy.
 • Kursy akcji w ramach badania kwartalnego mierzone są jako procentowa zmiana ceny akcji z sześciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia transakcji w porównaniu z końcem kwartału.
 • Wykluczono wszelkie transakcje, w ramach których nabywca stał się po przejęciu właścicielem mniej niż 50% akcji spółki docelowej, gdyż nie brano pod uwagę nabycia pakietów mniejszościowych. Wykluczono również wszelkie transakcje, w ramach których nabywca już przed przejęciem posiadał ponad 50% akcji spółki docelowej, gdyż nie brano pod uwagę transakcji przejęcia pozostałych akcji.
 • W badaniu uwzględnione są jedynie zakończone transakcje fuzji i przejęć o wartości co najmniej 100 milionów dolarów, spełniające kryteria badania.
 • Źródłem danych o transakcjach jest Refinitiv

O WTW M&A

Praktyka działu M&A (Fuzje i Przejęcia) WTW łączy naszą wiedzę ekspercką w dziedzinie ryzyka i kapitału ludzkiego, oferując pełen zakres usług i rozwiązań w sektorze M&A, obejmujących wszystkie etapy transakcji M&A. Dysponujemy szczególną wiedzą w obszarach planowania, analiz due diligence, transferu ryzyka oraz integracji po transakcji, które to obszary definiują sukces każdej transakcji.

Przypis

1 Badanie uwzględnia zakończone transakcje fuzji i przejęć o wartości powyżej 100 mln dolarów oraz wyniki cen akcji nabywcy względem indeksu MSCI World Index, chyba że wyraźnie zaznaczono użycie innego wskaźnika.

Related content tags, list of links Informacja prasowa Fuzje i przejęcia
Contact us