Skip to main content
main content, press tab to continue
Informacja prasowa

Nie słabnie dynamika rynku fuzji i przejęć, pomimo niestabilności gospodarczej

lipiec 26, 2022

Rynek fuzji i przejęć (M&A) odnotował trzeci najwyższy wynik półroczny pod względem wolumenu transakcji, jednak przy obecnym poziomie zmienności nie można wykluczyć załamania rynku w nadchodzących miesiącach.
Mergers and Acquisitions
N/A
  • Globalny wolumen fuzji i przejęć osiągnął trzecią najwyższą wartość w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku
  • Rynek M&A Azji i Pacyfiku wyprzedza resztę świata
  • Ameryka Północna i Europa wypadają gorzej od indeksów, odpowiednio o -6,1 pp., i -5,9 pp.
  • Przeprowadzenie transakcji trwa w 2022 r. dłużej niż przed rokiem

WARSZAWA, 26 lipca 2022 roku — Doniesienia o tym, że globalny rynek fuzji i przejęć (M&A) wchodzi w chude lata wydają się przedwczesne w obliczu trzeciego najwyższego wolumenu transakcji zakończonych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku odkąd WTW monitoruje transakcje M&A tj. od 2008 roku . Według analizy opartej na Kwartalnym Monitorze Transakcji (QDPM) autorstwa WTW, jedynymi latami, w których liczba transakcji (o wartości powyżej 100 milionów dolarów) zakończonych w pierwszej połowie roku przekroczyła wynik z 2022 r. (441), były: rok 2021, podczas wyjątkowego odbicia po pandemii, oraz rok 2015.

Chociaż aktywność transakcyjna spadła w stosunku do rekordowego tempa z 2021 roku, kiedy to w pierwszych sześciu miesiącach sfinalizowano 484 transakcje, wolumen fuzji i przejęć pozostaje w tym roku w dobrej kondycji, a liczba transakcji nadal przekracza poziom sprzed pandemii – wynika z badania QDPM, prowadzonego we współpracy z ośrodkiem badań nad fuzjami i przejęciami przy Bayes Business School.

Natomiast wyniki transakcji z mniejszym powodzeniem opierały się nieuchronnej zmienności rynku. W warunkach gwałtownie rosnącej inflacji, rosnących stóp procentowych, napięć geopolitycznych i trwającej pandemii Covid-19, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. kupujący osiągnęli wyniki gorsze niż rynek o -4,8 punktu procentowego, na podstawie wyników cen akcji.

Średni czas zamknięcia transakcji również wzrósł w 2022 r. – 60% transakcji w pierwszym półroczu trwało ponad 70 dni (średni czas od ogłoszenia do zamknięcia), w porównaniu z 54% w pierwszej połowie 2021 r. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, kiedy panowała ostra konkurencja o aktywa, a zespoły transakcyjne po stronie kupujących musiały skracać czas badania due diligence, aby pozostać konkurencyjnymi w procesie ofertowym. Zmienność rynku w 2022 r. podniosła kupującym poprzeczkę, wymuszając większą ostrożność i wydłużając due diligence.

Gabe Langerak, dyrektor ds. M&A Consulting na Europę, WTW, mówi: „Chociaż w tym roku nastąpiło spowolnienie, po rekordowym tempie w 2021 r., osiągniętym częściowo dzięki dobrej koniunkturze na rynkach i szeroko zakrojonym działaniom stymulacyjnym w czasie pandemii, to jednak portfel zamówień pozostaje nadzwyczaj zdrowy, nawet jeśli realizacja transakcji jest utrudniona ze względu na większą zmienność i niepokoje makroekonomiczne.”

Liczba wielkich transakcji (o wartości ponad 10 mld USD) wzrosła do 12 w pierwszej połowie 2022 r. w porównaniu z 10 w tym samym okresie ubiegłego roku, sygnalizując, że firmy nie zniechęciły się do finalizowania większych transakcji zaplanowanych i ogłoszonych podczas boomu po pandemii, pomimo globalnych zawirowań na rynku w pierwszej połowie 2022 r.

Kupujący we wszystkich regionach osiągnęli w pierwszej połowie 2022 r. gorsze wyniki z wyjątkiem Azji i Pacyfiku (APAC), gdzie wyniki firm przejmujących przewyższyły indeks regionalny, wykazując ogólny wynik +7,2 pp. przy 96 zamkniętych transakcjach. Tymczasem firmy nabywające z Ameryki Północnej zanotowały wyniki gorsze od swojego indeksu o 6,1 pp. przy 220 transakcjach, a z Europy o -5,9 pp. przy 102 transakcjach zakończonych w pierwszym półroczu 2022 roku.

Gabe Langerak twierdzi: „Dług jest nadal stosunkowo tani w porównaniu do standardów historycznych, a obfite zasoby wolnych środków, tzw. dry powder, pozyskanych w 2021 r. z firm typu private equity i SPAC sprawiają, że apetyt na transakcje pozostaje silny, choć na horyzoncie rysują się wyraźne zagrożenia. Niepewność geopolityczna, rosnące stopy procentowe i zakłócenia w łańcuchu dostaw tworzą niestabilną mieszankę, która sprawi, że zawieranie transakcji będzie trudniejsze, potrwa dłużej i będzie wymagało od kupujących więcej wysiłku, by zwiększyć szanse na sukces.

W czasie, gdy zmęczenie ciągłymi zmianami osiąga apogeum, a pandemia trwa już trzeci rok, jasna i spójna komunikacja z pracownikami i rynkiem okaże się ważniejsza niż kiedykolwiek, aby zapobiec większym zakłóceniom i zamieszaniu oraz zapewnić finalizację transakcji generujących wartość i napędzających długoterminowy wzrost."

Pierwsze kwartały roku 2022, pomimo początkowych obaw spowodowanych sytuacją na Ukrainie, nie wskazują na spowolnienie.”

Katarzyna Piela | Dyrektor Departamentu Finex

Katarzyna Piela, dyrektor Departamentu Finex Willis Towers Watson Polska, dodaje: „Rok 2021 był w Polsce rekordowy pod względem sfinalizowanych procesów M&A, a pierwsze kwartały roku 2022, pomimo początkowych obaw spowodowanych sytuacją na Ukrainie, nie wskazują na spowolnienie. Fuzje i przejęcia należą do najbardziej ryzykownych finansowo i skomplikowanych transakcji biznesowych. Stopień trudności tych procesów potęguje jeszcze pełne zmian kryzysowe otoczenie. W tej sytuacji szczególnie istotne może okazać się wykorzystanie ubezpieczenia warranty and indemnity, tax czy title insurance jako narzędzi wspierających procesy transakcyjne”.

Metodologia WTW QDPM

  • Wszystkie analizy przeprowadzane są z perspektywy nabywcy.
  • Kursy akcji w ramach badania kwartalnego mierzone są jako procentowa zmiana ceny akcji z sześciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia transakcji w porównaniu z końcem kwartału.
  • Wykluczono wszelkie transakcje, w ramach których nabywca stał się po przejęciu właścicielem mniej niż 50% akcji spółki docelowej, gdyż nie brano pod uwagę nabycia pakietów mniejszościowych. Wykluczono również wszelkie transakcje, w ramach których nabywca już przed przejęciem posiadał ponad 50% akcji spółki docelowej, gdyż nie brano pod uwagę transakcji przejęcia pozostałych akcji.
  • W badaniu uwzględnione są jedynie zakończone transakcje fuzji i przejęć o wartości co najmniej 100 milionów dolarów, spełniające kryteria badania.
  • Źródłem danych o transakcjach jest Refinitiv.

O WTW M&A

Praktyka działu M&A (Fuzje i Przejęcia) WTW łączy naszą wiedzę ekspercką w dziedzinie ryzyka i kapitału ludzkiego, oferując pełen zakres usług i rozwiązań w sektorze M&A, obejmujących wszystkie etapy transakcji M&A. Dysponujemy szczególną wiedzą w obszarach planowania, analiz due diligence, transferu ryzyka oraz integracji po transakcji, które to obszary definiują sukces każdej transakcji.

Related content tags, list of links Informacja prasowa Fuzje i przejęcia
Contact us