Skip to main content
main content, press tab to continue
Informacja prasowa

Globalne wyniki transakcji M&A na dobrej drodze do ustanowienia rekordu

październik 11, 2021

Wyniki transakcji, napędzane powracającym optymizmem, stłumionym popytem i nadwyżkami gotówki u inwestorów, mają szansę osiągnąć nigdy wcześniej nie notowany poziom.
Mergers and Acquisitions
N/A

WARSZAWA, października 11, 2021 r. — Nabywcy w skali świata są na dobrej drodze, by po raz pierwszy od 2016 roku pobić dotychczasowy rekord pod względem rocznego wyniku transakcji, jak wynika z najnowszego Kwartalnego Monitora Transakcji (Quarterly Deal Performance Monitor, QDPM) firmy Willis Towers Watson. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku firmy przeprowadzające transakcje fuzji i przejęć średnio osiągnęły wyniki lepsze od rynku1 o +2,3 pp (punktu procentowego), do czego przyczyniły się w szczególności dobre rezultaty w pierwszych dwóch kwartałach.

Wolumen transakcji w ciągu ostatnich trzech miesięcy jest drugim najwyższym odnotowanym dla trzeciego kwartału, z 264 transakcjami o wartości powyżej 100 mln USD zrealizowanymi w III kwartale 2021 r.2 i ponad dwukrotnie przewyższa wolumen fuzji i przejęć z analogicznego kwartału w 2020 r. Przy takim tempie, z 748 transakcjami zakończonymi do tej pory w tym roku, całkowita aktywność w zakresie fuzji i przejęć w 2021 roku może zagrozić rekordowi wszech czasów, ustanowionemu w 2015 roku na poziomie 1041 zakończonych transakcji, zgodnie z danymi opracowanymi przez Willis Towers Watson i Centrum Badań nad Fuzjami i Przejęciami w The Bayes Business School (dawnej Cass).

Gwałtowny wzrost liczby transakcji wynikał przede wszystkim z nagłego wzrostu aktywności nabywców z Ameryki Północnej, którzy odpowiadali za ponad połowę wszystkich transakcji zrealizowanych na świecie w trzecim kwartale 2021 r.

Gabe Langerak, Regionalny Dyrektor ds. M&A na Europę Zachodnią w Willis Towers Watson mówi: „W miarę jak niepewność ustępuje i gospodarka otrząsa się ze skutków zeszłorocznych lockdownów, firmy ogarnia w tym roku bezprecedensowa gorączka zakupów, mających na celu wzmocnienie organizacji i zlikwidowanie ujawnionych słabych punktów.”

Liczby przygotowywanych transakcji są rekordowe i trudno jest dostrzec jakiekolwiek symptomy nadchodzącego w najbliższym czasie spowolnienia”

Gabe Langerak | Regionalny Dyrektor ds. M&A na Europę Zachodnią w Willis Towers Watson

„Liczby przygotowywanych transakcji są rekordowe i trudno jest dostrzec jakiekolwiek symptomy nadchodzącego w najbliższym czasie spowolnienia aktywności M&A. Lecz, chociaż potencjał jest duży, to jednak wyzwania związane z ceną, regulacjami i presją na osiągnięcie docelowych zwrotów pozostawiają niewielki lub wręcz zerowy margines błędu.”

Dane dotyczące fuzji i przejęć za III kwartał 2021 r. ujawniły, że nabywcy zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie mają pewne kłopoty, by dorównać rewelacyjnym wynikom wypracowanym w pierwszym półroczu 2021 r. i osiągają wyniki gorsze od swoich indeksów regionalnych odpowiednio o -7,2 pp i -7,6 pp. W tym samym okresie jedynie nabywcy z regionu Azji i Pacyfiku zdołali osiągnąć wyniki lepsze od swojego indeksu regionalnego, odnotowując silny wynik kwartalny (+27,8 pp), najlepszy od IV kwartału 2016 roku (również +72,8 pp).

Blisko jedna trzecia (215) z 748 transakcji zakończonych w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy to transakcje duże – o wartości ponad 1 mld dolarów. Oczekuje się, że ta tendencja utrzyma się w ostatnim kwartale, co prawdopodobnie pozwoli, kontynuując rekordową passę z początku 2021 r., osiągnąć najwyższy wynik w historii.

Gabe Langerak dodaje: „Po okresie znacznej zmienności, większa liczba firm skłonnych do przeprowadzania większych transakcji sygnalizuje bardziej stabilny rynek, na którym nadal działają siły napędzające globalną aktywność strategiczną, w tym pozytywne perspektywy gospodarcze, obfitość rezerw gotówkowych i dostęp do niedrogiego kredytowania.”

„Jednocześnie utrzymuje się silna konkurencja, można oczekiwać bardziej wnikliwej kontroli dużych fuzji i przejęć, a transakcje stają się coraz bardziej skomplikowane, ponieważ firmy próbują nabyć nowe możliwości, często dalekie od ich tradycyjnej podstawowej działalności. W miarę wzrostu liczby i wartości transakcji M&A, planowanie integracji rozpoczynające się już na etapie due diligence stanie się coraz ważniejsze dla kupujących, którzy chcą zabezpieczyć zyski i osiągnąć transformacyjny wzrost."

Metodologia QDPM Willis Towers Watson

  • Wszystkie analizy przeprowadzane są z perspektywy nabywcy.
  • Kursy akcji w ramach badania kwartalnego mierzone są jako procentowa zmiana ceny akcji w okresie od sześciu miesięcy przed datą ogłoszenia do końca kwartału.
  • Wykluczono wszelkie transakcje, w ramach których nabywca stał się po przejęciu właścicielem mniej niż 50% akcji spółki docelowej, gdyż nie brano pod uwagę nabycia pakietów mniejszościowych. Wykluczono również wszelkie transakcje, w ramach których nabywca już przed przejęciem posiadał ponad 50% akcji spółki docelowej, gdyż nie brano pod uwagę transakcji przejęcia pozostałych akcji.
  • W badaniu uwzględnione są jedynie zakończone transakcje fuzji i przejęć o wartości co najmniej 100 milionów dolarów, spełniające kryteria badania.
  • Źródłem danych o transakcjach jest Refinitiv.

1 Badanie uwzględnia zakończone transakcje fuzji i przejęć o wartości co najmniej 100 milionów dolarów oraz wyniki cen akcji nabywcy wg indeksu MSCI World Index, chyba że wyraźnie zaznaczono użycie innego wskaźnika.

2 Zestawienie QDPM za III kwartał 2021 r. obejmuje transakcje ukończone pomiędzy 1 lipca a 24 września 2021 r. Przewidujemy, że obecna liczba transakcji – 264 – jeszcze wzrośnie do końca kwartału.

Related content tags, list of links Informacja prasowa Fuzje i przejęcia
Contact us