Skip to main content
Risk background

Perspektywa, która Cię inspiruje
Willis Towers Watson to teraz WTW
Dowiedz się więcej 

Poznaj WTW

Ludzie

Instytucje osiągające dobre wyniki pielęgnują i rozwijają talenty, ostrożnie równoważąc koszty i korzyści. Od świadczeń pracowniczych po systemy wynagrodzeń dla kadry kierowniczej, od dobrostanu do przyszłości pracy, przyjmujemy przekrojowy punkt widzenia, w oparciu o przełomowy sposób myślenia, dane, analitykę i oprogramowanie.

Zobacz wszystkie rozwiązania w zakresie zasobów ludzkich

Ryzyko

Uwolnij potencjał swojej firmy dzięki wsparciu doświadczonych doradców ds. ryzyka i światowej klasy informacji strategicznych. Nasi klienci korzystają ze wsparcia w opracowywaniu strategii mających na celu ocenę, minimalizację i transfer ryzyka, przy wykorzystaniu naszej dogłębnej znajomości branży i wiedzy eksperckiej z dziedziny aktuariatu.

Zobacz wszystkie rozwiązania w zakresie ryzyka

Kapitał

Ściśle współpracujemy z inwestorami i ubezpieczycielami w celu zarządzania równowagą pomiędzy ryzykiem a zwrotem. Innowacja leży w sercu naszej działalności, pomagamy klientom znaleźć nowe sposoby na uwolnienie kapitału, optymalne inwestycje i przeprowadzanie transakcji. Łącząc zaawansowaną analitykę z głęboką wiedzą instytucjonalną, odkrywamy nowe możliwości w celu maksymalizacji wyników.

Zobacz wszystkie rozwiązania w zakresie kapitału
Wybrane rozwiązania
Contact Us