Skip to main content
Informacja prasowa

Firmy działające w Polsce planują przeciętne podwyżki płac w 2022 r. na poziomie 3,8%

wrzesień 1, 2021

Powoli powraca optymizm i zaciera się wpływ pandemii na płace.
Talent|Ukupne nagrade
N/A

WARSZAWA, września 1, 2021 - W obliczu oznak poprawy sytuacji na rynku pracy po zawirowaniach związanych z globalną pandemią, pracodawcy w Polsce planują zapewnić swoim pracownikom przeciętną podwyżkę płac o 3,8% w 2022 r.,– ujawniają badania przeprowadzone przez Willis Towers Watson. Podobne obserwacje dotyczą innych rynków w Europie Zachodniej i Centralnej.

Podwyżka ta jest wyższa od średniej podwyżki o 3,5% zadeklarowanej jako zrealizowanej w bieżącym roku i przy prognozowanej inflacji na poziomie 3,4% w 2022 roku wg NBP. Ponad 25% badanych firm planuje podwyżki powyżej 4%, a firmy zmagające się z bardzo ostrą rynkową konkurencją deklarują wzrosty płac nawet na poziomie 5-7%.Jednocześnie, odsetek firm spodziewających się całkowitego zamrożenia płac spadnie z 7,8 %w roku bieżącym, radykalnie - do 0,7% w roku 2022.

W globalnym badaniu przeprowadzonym przez Willis Towers Watson (NASDAQ:WLTW), wiodącą globalną firmę doradczą, brokerską i dostarczającą rozwiązań na temat budżetów płacowych i rekrutacji, wzięło udział 379 polskich firm.

Niektóre branże planują być bardziej hojne niż inne. Średnie podwyżki w 2022 roku mają być wyższe w sektorach produkcji komponentów do pojazdów, tradycyjnie - zaawansowanych technologii i w sektorze produkcyjnym (do 4,1%). Niższe od średniej poziomy podwyżek zaplanowały banki (3,1%).

W 2021 r. polskie firmy walczyły o zaangażowanie i utrzymanie kluczowych talentów, oferując najlepszym pracownikom podwyżki, które były 2,4 razy większe niż te, które otrzymali pracownicy o wynikach zgodnych z oczekiwaniami.

„Wraz z bardzo dobrymi perspektywami rozwoju gospodarki, ale również presjami inflacyjnymi i związanymi z niedoborem talentów, wzrost wynagrodzeń w Polsce nabiera tempa”

Krzysztof Gugała | Dyrektor Działu Talenty i Wynagrodzenia w Willis Towers Watson Polska

„Wraz z bardzo dobrymi perspektywami rozwoju gospodarki, ale również presjami inflacyjnymi i związanymi z niedoborem talentów, wzrost wynagrodzeń w Polsce nabiera tempa ” – mówi Krzysztof Gugała – Dyrektor Działu Talenty i Wynagrodzenia w Willis Towers Watson Polska. „Powracające fale Covid-19 mają mniejszy wpływ na dalsze decyzje płacowe większości pracodawców, ale nie należy ich zupełnie ignorować”.

Istotnym wyzwaniem dla pracodawców stają się komunikowane publicznie dwucyfrowe wzrosty średniej płacy krajowej, których oczywiście nie można porównywać bezpośrednio z opublikowanymi prognozami wzrostów budżetów na wynagrodzenia w omawianym badaniu przez Willis Towers Watson”.

W ramach poszczególnych organizacji – przyjęte budżety na podwyżki nie są zazwyczaj rozdzielane proporcjonalnie, ale w istotnej części – średnio ponad 50% - trafiają do najbardziej strategicznych zespołów i stanowisk.

Badanie ujawniło wyraźne oznaki optymizmu i ożywienia wśród pracodawców. Ponad połowa (45,3%) polskich firm stwierdziła, że prognozy ich wyników biznesowych są "lepsze" lub "znacznie lepsze" niż się spodziewali, podczas gdy zaledwie 2,8 % stwierdziło, że są one poniżej oczekiwań.

26,4% % firm planuje zatrudnić więcej pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy, podczas gdy 8,1% spodziewa się redukcji zatrudnienia. Ponad połowa (55%) firm zadeklarowała, że stara się obsadzić stanowiska w działach związanych z technologiami, w tym IT (43,8%), sprzedaży (42,7%). Najmniej aktywne obszary rekrutacji to HR (2,2%), marketing (10%) i finanse (11%).

„Obecna sytuacja biznesowa i perspektywy na 2022 rok wyglądają w chwili obecnej bardziej optymistycznie, niż wielu naszych respondentów się wcześniej spodziewało”

Paweł Rębacz | Lider Zespołu badań wynagrodzeń i trendów w Willis Towers Watson Polska

„Obecna sytuacja biznesowa i perspektywy na 2022 rok wyglądają w chwili obecnej bardziej optymistycznie, niż wielu naszych respondentów się wcześniej spodziewało” – mówi Paweł Rębacz – Lider Zespołu badań wynagrodzeń i trendów w Willis Towers Watson Polska. „Organizacje koncentrują się obecnie na pozyskiwaniu pracowników do działów technologicznych i sprzedaży, aczkolwiek obserwujemy zaostrzająca się konkurencję również na rynku pracowników produkcyjnych a z drugiej strony – np. specjalistów i ekspertów pracujących z dużymi zbiorami danych. Z uwagi na zawyżone względem możliwości firm oczekiwania kandydatów, rośnie liczba firm ograniczających wymagania względem rekrutacji nowych osób. Projektują one nowe, niższe poziomy stanowisk w swoich organizacjach lub nawet koncentrują się na pozyskiwaniu osób bez doświadczenia, tam gdzie jest to możliwe.”

Uwagi dla mediów

Raport dotyczący planowania budżetu wynagrodzeń jest opracowywany przez praktykę Data Services firmy Willis Towers Watson. Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2021 roku. Otrzymano około 23 000 zestawów odpowiedzi od firm ze 130 krajów świata. W Polsce na badanie odpowiedziało 379 organizacji.

Raport stanowi podsumowanie wyników corocznego badania firmy Willis Towers Watson dotyczącego praktyk w zakresie zmian wynagrodzeń i ich przeglądów i stanowi pomoc dla firm w planowaniu wynagrodzeń na kolejne lata.

Contact us