Skip to main content
main content, press tab to continue
Temat

Ryzyko pandemii i reagowanie

Możemy pomóc Ci opracować strategie reagowania na pandemię, aby poprawić odporność i zrównoważony rozwój Twojej organizacji.

Kontakt

Pandemia COVID-19 zasadniczo zmieniła sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, a wiele organizacji miało trudności z dostosowaniem się do nowej sytuacji. Po pandemii organizacje stają w obliczu nowej rzeczywistości, co sprawia, że konieczne jest opracowanie strategii reagowania na pandemię w celu poprawy odporności i zrównoważonego rozwoju organizacji.

Nieoczekiwany wybuch pandemii COVID-19 podkreślił potrzebę skutecznego planowania i reagowania na pandemię w celu ochrony zdrowia pracowników oraz zmniejszenia ryzyka operacyjnego i zakłóceń gospodarczych.

Insights

Szybki dostęp do wszystkich informacji i badań firmy Willis Towers Watson na temat COVID-19 (koronawirus). 

Możemy pomóc Ci zminimalizować ryzyka związane z pandemią i dostosować się do popandemicznej rzeczywistości, aby poprawić odporność i zrównoważony rozwój Twojej organizacji. Nasi pracownicy i zespoły ds. ryzyka mogą pomóc Ci w opracowaniu środków, które możesz zastosować, aby chronić swoją firmę, takich jak:

Opracowanie planu gotowości na wypadek pandemii;

Inwestowanie w technologię w celu poprawy elastyczności Twojej firmy;

Przegląd łańcuchów dostaw;

Zapewnianie rozwiązań w zakresie pracy i wynagrodzeń, aby przygotować organizację na przyszłość;

Budowanie odpornych zespołów;

Bycie na bieżąco z pojawiającymi się zagrożeniami.

Wykonując te kroki, będziesz lepiej przygotowany na przyszłość i będziesz w stanie lepiej radzić sobie z wyzwaniami świata post-COVID, chroniąc swoich pracowników i długoterminowy sukces organizacji.

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron:

Contact us