Skip to main content
Artykuł

Cztery zastosowania elastycznej innowacyjności na rzecz stabilizacji w 2022 roku

Podpis John M. Bremen | luty 17, 2022

Wykorzystując elastyczną innowacyjność, liderzy stawiają czoła wyzwaniom i wykorzystują szanse w różnych horyzontach czasowych i obszarach działalności.
Future of Work|Health and Benefits|Inclusion-and-Diversity|Employee Experience|Ukupne nagrade |Ευεξία
Risque de pandémie

Liderzy zorientowani na przyszłość pracują nad zapewnieniem stabilności w 2022 roku. Wykorzystując elastyczną innowacyjność, stawiają czoła wyzwaniom i wykorzystują szanse w różnych horyzontach czasowych i obszarach działalności. Jednocześnie radzą sobie z krótkoterminowymi zakłóceniami i osiągają postępy w realizacji długofalowych celów i strategii.

Elastyczna innowacyjność to sposób myślenia, który w obliczu zmieniających się rynków stanowi przełom w podejściu do innowacji. Polega ona na ciągłym nasilaniu i zmniejszaniu doraźnej odpowiedzi rynkowej w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym skupieniu się na zarządzaniu długofalowymi planami w zakresie innowacji. Innowacyjne firmy są najbardziej odporne, gdy ich kultura i modele biznesowe pozwalają im na szybkie korekty kursu, radzenie sobie z niepewnością na rynku i utrzymywanie długoterminowej wizji. Oto jak działają liderzy w takich firmach:

 1. 01

  Dzisiaj „łatanie dziur” w przygotowaniu do położenia nowej drogi jutro

  Jednym z najtrudniejszych wyzwań w okresach przełomowych jest zaspokajanie doraźnych, krótkoterminowych potrzeb kosztem realizacji strategii długofalowych. Mimo to media obiegły ostatnio historie firm, które zdołały przebudować łańcuchy dostaw, modele dystrybucji, protokoły obsługi klienta i produkty, jednocześnie zachowując strategiczną koncentrację na przyszłości. Przełom często wymaga szybkiego przeniesienia wysiłku i inwestycji w obszary, które nie były częścią planu, ale są niezbędne i/lub opłacalne w krótkim okresie. Dzięki elastycznej innowacyjności, liderzy zorientowani na przyszłość tak przesuwają wysiłki i inwestycje, by „przeskoczyć” niektóre etapy przygotowania produktu i/lub przyspieszyć proces rozwoju i skrócić czas wprowadzania produktu na rynek. Najnowsze przykłady obejmują nowe leki, szczepionki, maseczki, części zamienne do urządzeń, rowery i hulajnogi, zestawy do testowania, mikroprocesory i elektronikę. Same procesy innowacyjne są elastyczne, przy jednoczesnej dbałości o standardy, aby zapewnić jakość, bezpieczeństwo i integralność produktu. Takie podejście umożliwia organizacjom zarządzanie i wywieranie wpływu w wielu horyzontach czasowych.

 2. 02

  Zapewnienie odpowiednich ludzi i rozwiązanie problemu długofalowego niedoboru talentów

  Liderzy zorientowani na przyszłość rozumieją, że do elastycznej innowacyjności potrzebne są odpowiednie talenty, zarówno do pozyskiwania pomysłów na innowacje, jak i do napędzania rozwoju ulepszonych produktów i usług. Dane sugerują, że kryzys związany z „Wielką Rezygnacją” doprowadzi w niektórych obszarach do trwałego niedoboru talentów, który odbije się również na stanowiskach i obszarach kompetencji związanych z elastyczną innowacyjnością, na przykład takich jak: inżynierowie agile, projektanci produktów, eksperci ds. technologii cyfrowych/AI/chmury, specjaliści ds. treści i pracownicy produkcji. W tym otoczeniu liderzy skoncentrowani na przyszłość podejmują zarówno ofensywne, jak i defensywne działania w zakresie talentów. Wiedzą, że innowacje polegają na kwestionowaniu status quo i wymagają zróżnicowanej i stale odświeżanej kadry pracowniczej. W sytuacji, gdy modele biznesowe coraz częściej charakteryzują się zwinnymi, zdecentralizowanymi strukturami, organizacje potrzebują menedżerów, którzy wspierają elastyczną innowacyjność, tworzą ekosystemy sprzyjające współpracy i wydobywające pomysły z głębi organizacji w sposób organiczny i losowy.

 3. 03

  Traktowanie ryzyka jako okazji do innowacji

  Zwinne i szybkie reagowanie na zagrożenia przy jednoczesnym utrzymaniu podstawowych procesów biznesowych, jest formą elastycznej innowacyjności. Liderzy zorientowani na przyszłość przyznają, że ryzyko stało się głównym elementem decyzji biznesowych i pozostanie nim w roku 2022 i kolejnych. Częstotliwość i jednoczesne występowanie ryzyk o dużym wpływie (np. klimatycznych, geopolitycznych, zdrowotnych, finansowych, związanych z łańcuchem dostaw, niedoborem talentów, kapitałem ludzkim, cyberbezpieczeństwem czy wojną) będą prawdopodobnie nadal się nasilać, co wymaga kultury dostosowywania się z uwzględnieniem nowych, nieustannie napływających informacji, a także, w razie potrzeby, gotowości do zdecydowanego działania. Role głównego specjalisty ds. ryzyka i głównego specjalisty ds. innowacji są coraz bardziej zbieżne, ponieważ pracują oni nad zapewnieniem elastyczności i muszą radzić sobie ze zmiennością ryzyka, aby zaspokoić bieżące potrzeby i stworzyć długofalowe możliwości bez większych zakłóceń w działalności firmy. Przykładem tego może być godzenie nowych sposobów obsługi klientów i ochrony pracowników podczas nagłych wzrostów zachorowań (np. wielokanałowa dystrybucja detaliczna), ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. zautomatyzowane, szybkie zarządzanie roszczeniami ubezpieczeniowymi), niedoborów siły roboczej (np. zwinne modele produkcji), zakłóceń w łańcuchu dostaw (np. onshoring) oraz ataków cybernetycznych (np. analityka zachowań użytkowników i podmiotów - UEBA).

 4. 04

  Tworzenie kultury innowacyjności (również dla tych, którzy nie są innowatorami)

  Kultura niezbędna do wspierania elastycznej innowacyjności wykracza poza tradycyjne „kultury innowacji” i angażuje wszystkich pracowników – od projektowania i inżynierii, przez zaopatrzenie i kwestie prawne, po produkcję, sprzedaż, marketing i dystrybucję. Taka kultura potęguje wpływ ludzi i kompetencji. Nowe pomysły najlepiej rozwijają się w środowisku, w którym ludzie czują się bezpiecznie, wychodząc poza swoją strefę komfortu i podejmując ryzyko, gdzie porażka jest uznawana za integralny etap nauki i gdzie istnieją szersze sieci bezpieczeństwa. Liderzy zorientowani na przyszłość wiedzą, że innowacje często nie pochodzą z najwyższych szczebli organizacji i rozumieją, że inkubacja pomysłów wymaga otoczenia bezpiecznego dla pracowników pod względem kulturowym, politycznym i psychologicznym, na które składa się zdrowa kultura firmy oparta na współpracy, godności, sprawiedliwości, inkluzywności i trosce o dobre samopoczucie. Liderzy wspierają takie środowisko poprzez elastyczne warunki pracy i płacy, a także programy świadczeń i rozwoju umiejętności. Wykorzystują misję organizacji jako klej spajający jej kulturę, podczas gdy modele biznesowe i codzienne operacje nieustannie ewoluują. Dają przy tym do zrozumienia, że innowacje są kluczem do napędzania, podtrzymywania i ochrony tej misji.

  Elastyczna innowacyjność decyduje o wpływie, jaki wywierają liderzy zorientowani na przyszłość, ponieważ pozwala im patrzeć w szerszej perspektywie, przygotowywać się na różne scenariusze i zarządzać nimi w wielu horyzontach czasowych, skutecznie radzić sobie ze złożonością i niejednoznacznością oraz umiejętnie zarządzać paradoksami i kompromisami.

Inna wersja artykułu wcześniej ukazała się w Forbes.com w dniu 3 lutego 2022 r.

Autor

Chief Strategy, Innovation & Acceleration Officer, WTW

Contact us