Skip to main content
main content, press tab to continue
Artykuł

Przegląd światowych rynków

marzec 13, 2023

W tym wydaniu Global Markets Overview analizujemy perspektywy gospodarcze na rok 2023 w głównych gospodarkach świata.
N/A
N/A

Aby zapewnić Państwu jak najbardziej aktualne informacje w 2023 roku, zdecydowaliśmy się wydać nasz Przegląd światowych rynków wcześniej niż zazwyczaj. To wydanie przedstawia dane rynkowe według stanu na dzień 26 stycznia. Również wszystkie przyszłe wydania będą ukazywać się wcześniej. Zachęcamy do przekazywania wszelkich uwag do Katie Hopkins.

Perspektywy gospodarcze na rok 2023: USA, Europa i Chiny:

  • W wielu krajach istotne spowolnienie gospodarcze w jakiejś formie stało się konieczne, aby obniżyć inflację do poziomu akceptowalnego przez banki centralne. Pytania krytyczne dla rynków to: jak głębokie i jak długie będzie to spowolnienie oraz czy obecne parametry polityki pieniężnej wystarczą do osiągnięcia pożądanego rezultatu.
  • W USA odpowiedź zależy od tego, jak będzie się kształtował rynek pracy, wzrost płac i oczekiwania inflacyjne, ponieważ spodziewamy się, że polityka pieniężna będzie w dużym stopniu reagować na te dane. „Miękkie lądowanie”, np. wzrost realnego PKB w USA na poziomie około 1% w 2023 r., jest nadal możliwe. Jednak w naszej ocenie, bardziej prawdopodobna jest jakaś forma recesji gospodarczej i/lub zarobkowej w 2023 lub 2024 roku.
  • Oczekiwana ścieżka stóp w USA – pik na poziomie 4,75%-5,0% w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a następnie sekwencja obniżek – jest prawdopodobna. Dostrzegamy jednak ryzyko, że w latach 2023-24 stopy mogą utrzymywać się na wyższym poziomie niż przewidywałby rynek, ponieważ inflacja bazowa może okazać się bardziej „lepka” niż prognozowano, a Fed może nie obniżać stóp tak szybko, jak się tego oczekuje.
  • Inflacja i wzrost w strefie euro pozostają wrażliwe na ceny energii, konflikt geopolityczny, popyt na energię w innych miejscach oraz nierównowagę siły roboczej. Wielka Brytania boryka się z podobnymi problemami, ale dodatkowo potęguje je słaby eksport w stosunku do importu, zależność od kapitału zagranicznego oraz potencjalnie słaba waluta.
  • Chiny znajdują się w punkcie zwrotnym po odejściu od polityki „zero-COVID”. Złagodzenie polityki związanej ze zdrowiem oznacza, że zagregowany popyt powinien się silnie odbudować w 2023 r., jednak dopiero po początkowych negatywnych skutkach gospodarczych związanych z wysokimi wskaźnikami zachorowań na COVID.
Pobierz
Tytuł Rodzaj pliku Rozmiar pliku
Global Markets Overview: January 2023 PDF .2 MB
Kontakt

Global Head of Asset Research at WTW

David is the Global Head of Asset Research at WTW, responsible for economic and capital market research. He also is a member of the Investment Assumptions Committee, who help guide investment policy globally.


Related content tags, list of links Artykuł
 
Contact us