Skip to main content
main content, press tab to continue
Artykuł

Przegląd rynku energii odnawialnej 2023

marzec 10, 2023

Wpływ geopolityki, inflacji i transformacji energetycznej na branżę.
N/A
N/A

W momencie publikacji ubiegłorocznego przeglądu niewielu z nas mogło przewidzieć wpływ, jaki wojna w Ukrainie będzie miała nie tylko na sektor energii odnawialnej, ale na całą globalną gospodarkę.

Co dokładnie zmieniło się od zeszłego roku?

Po pierwsze, wydarzenia geopolityczne i strategiczna rywalizacja między światowymi potęgami nadal się nasilają. Trwające sankcje i reorganizacja handlu wywołają trwałe zakłócenia w gospodarce światowej, niezależnie od wyniku obecnej wojny w Ukrainie czy ostatnich protestów, które obserwowaliśmy w Chinach.

Dwa lata po pandemii COVID-19, globalna inflacja zbliżyła się do 10%, stając się poważnym problemem dla światowej gospodarki. Przy popycie na wiele towarów przewyższającym podaż, zapotrzebowanie na energię i moc napędza inflację, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Według amerykańskiej Rezerwy Federalnej globalny wskaźnik presji na łańcuch dostaw osiągnął w 2022 roku najwyższy poziom w historii, co wynika z wielu wstrząsów spowodowanych globalnymi wydarzeniami geopolitycznymi, pandemiami i katastrofami naturalnymi. Zagrożenia cyberbezpieczeństwa wyrastają na jedno z najważniejszych ryzyk dla korporacji w całej ich działalności, potencjalnie pociągające za sobą znaczne koszty finansowe i reputacyjne. Wreszcie, coraz ważniejsze staje się zrozumienie ryzyka fizycznego związanego ze zmianami klimatu.

Tegoroczny przegląd skupia się na wpływie geopolityki, inflacji i transformacji energetycznej na branżę. Margaret Ann Splawn, z Climate Markets & Investment Association, przedstawia swoje refleksje z punktu widzenia delegatki na niedawny szczyt klimatyczny COP27 i wskazuje drogę, którą branża energii odnawialnej powinna podążać w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Przegląd zawiera komentarze na takie tematy jak arena geopolityczna, fotowoltaika, wodór i pływające morskie elektrownie wiatrowe, a także przedstawia szczegółową analizę rynku ubezpieczeń dla branży energii odnawialnej. Na koniec zabiera czytelników w podróż po świecie i przedstawia opinie naszych współpracowników z całego globu.

Polecane artykuły z Przeglądu

 1. 01

  Rynki ubezpieczeń dla sektora energii odnawialnej w 2023 roku: kluczowe czynniki i wyzwania

  W artykule przedstawiamy niektóre z kluczowych czynników i wyzwań przewidywanych na rynku energii odnawialnej.

 2. 02

  Zarządzanie ryzykiem i ESG: kluczowe zagadnienia dla branży energii odnawialnej

  W tym artykule analizujemy, co zarządzający ryzykiem w energetyce odnawialnej powinni wziąć pod uwagę w ciągu najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy.

 3. 03

  Siła danych: wykorzystanie bazy danych WTW na temat strat w branży energii odnawialnej

  W artykule omawiamy wartość danych o szkodach w formułowaniu strategii dotyczącej ryzyka w branży energii odnawialnej.

 4. 04

  Nawigowanie po morzu ryzyka dla wodoru: kluczowe czynniki do rozważenia

  W artykule przedstawiamy kluczowe czynniki ryzyka dla energetyki wodorowej.

 5. 05

  Energia wiatrowa: dłuższy okres użytkowania

  W artykule rozważamy możliwości przedłużenia życia starzejących się farm wiatrowych.

 6. 06

  Akumulatorowe systemy magazynowania energii (BESS): kluczowe czynniki ryzyka

  W artykule analizujemy systemy BESS i rolę, jaką odegrają w neutralnej węglowo przyszłości.

Kontakt

Business Development Director,
Natural Resources

Related content tags, list of links Artykuł
Contact us