Skip to main content
main content, press tab to continue
Artykuł

Aktualizacja Przeglądu Rynku Energetyki 2022

Krucha równowaga

listopad 1, 2022

Jakie powody do niepokoju mają w najbliższych miesiącach branże energetyczna i ubezpieczeniowa?
N/A
N/A

Przedstawiamy naszą aktualizację Przeglądu Rynku Energetyki za ostatni kwartał 2022 roku. Perspektywa końcówki tego i początku przyszłego roku pokazuje, że zarówno branża energetyczna, jak i ubezpieczeniowa mają wiele powodów do obaw, ponieważ globalne otoczenie geopolityczne i gospodarcze staje się coraz bardziej niepewne.

W efekcie ci z nas, którzy przywykli do tradycyjnego rytmu cykli rynkowych, muszą teraz odnaleźć się w dość osobliwej dynamice, jaka obecnie panuje na rynku. Tradycyjnie, po okresie znacznego utwardzenia rynku, równie szybko następował zwiększony apetyt biznesowy przy nowych, wyższych stawkach – tym samym rozpoczynając kolejną fazę cyklu, zmiękczenie rynku, w miarę przestawienia imperatywu rynkowego z technicznej adekwatności ratingu na osiągnięcie wyższych celów w zakresie dochodów ze składek.

Tym razem, zamiast odwrócenia trendu, pozostały nam resztki twardego rynku – zmniejszenie dynamiki twardnienia, ale brak jeszcze oznak złagodzenia, którego wielu już się spodziewało. Do tej nowej „kruchej równowagi” przyczyniło się wiele czynników, w tym kryzys na Ukrainie, globalna inflacja, ponowny nacisk na ESG oraz pogorszenie się bilansu szkód w 2022 r., szczególnie w przypadku obszarów Midstream i Downstream.

Być może jednym z najbardziej doniosłych wydarzeń ostatnich kilku tygodni było ogłoszenie przez nadzorowane przez Lloyd’s towarzystwo Munich Re Syndicate 457 (MRS), że zamierza ono w 2023 roku wycofać się z tradycyjnej działalności w branży naftowo-gazowej.

Ta decyzja dotyczy segmentu majątkowego w ramach rynku Upstream i dlatego będzie miała istotny wpływ na niektóre podsektory tego rynku. Dotyczy to między innymi ryzyka związanego z „pojemnością” głównych programów, w przypadku których rynek Upstream ma problemy z zaspokojeniem popytu ze strony klientów, huraganów w Zatoce Meksykańskiej (gdzie MRS jest od wielu lat kluczowym graczem), samodzielnych odwiertów OEE „one shot” oraz niektórych projektów budowlanych, w przypadku których pojemność MRS również okazywała się w przeszłości kluczowa. Nawet jeśli pojemność MRS jako taka nie okaże się aż tak istotnym czynnikiem dla tych dwóch ostatnich kategorii, to i tak ceny za te ryzyka prawdopodobnie wzrosną bardziej niż gdyby nie doszło do wycofania się syndykatu.

Należy jednak odnotować, że MRS wycofuje się przede wszystkim z podstawowych programów typu first party związanych z energetyką w segmencie Upstream. Munich Re, poprzez różne podmioty, będzie nadal działać w segmentach Downstream i Midstream rynku energetycznego, w obszarze ryzyka Cyber, politycznego i niektórych innych liniach.

W WTW wspieramy transformację energetyczną, ale jednocześnie doceniamy kluczową rolę, jaką w gospodarce światowej i bezpieczeństwie narodowym odgrywają ropa naftowa i gaz. Jesteśmy przekonani, że to wydarzenie jedynie podkreśla potrzebę korzystania z usług brokerów wyspecjalizowanych w tym istotnym segmencie sektora energetycznego. W ciągu ostatnich miesięcy WTW poczyniło znaczące inwestycje we wszystkich ważnych ośrodkach rynku, aby umocnić swoją pozycję wiodącego globalnego brokera wyspecjalizowanego w branży energetycznej, usług użyteczności publicznej, wydobywczej, metalowej i chemicznej.

Innym ważnym zjawiskiem wpływającym na rynek jest wpływ globalnych poziomów inflacji na całym świecie. Inflacja nie tylko uderza w biznes i klientów, może również znacząco wpłynąć na rynek ubezpieczeniowy. To właśnie z tego powodu ubezpieczyciele tak bardzo dbają o odpowiednie klauzule inflacyjne przy każdym odnowieniu polisy. Trudno jest na tym etapie w pełni ocenić wpływ wyższej inflacji na roszczenia, ponieważ środowisko wyższej inflacji nie było obecne przez wystarczająco długi czas, by dokładnie to zmierzyć. Jednakże logika wskazuje, że w dłuższej perspektywie nieuchronnie przełoży się to na wyższe koszty roszczeń. Wielu ubezpieczycieli odczuwa w związku z tym obawy i uważniej przygląda się deklarowanym wartościom majątku. Dotyczy to również przerw w działalności gospodarczej, wpływu bardziej zmiennych rynków energii oraz tego, czy pozytywny wpływ inflacji na zyski nabywców jest w pełni odzwierciedlony w wartościach deklarowanych na rynku ubezpieczeniowym.

Obecnie zwykła aktualizacja wyceny z wykorzystaniem bieżących stóp inflacji może ukryć rzeczywiste narażenie ubezpieczycieli. Rzeczywiście, gdy brokerzy zachęcali do bardziej szczegółowej wyceny/przećwiczenia scenariusza EML, rynek zazwyczaj reagował skromniejszą podwyżką ratingu. Tymczasem, kiedy stosowano starą metodologię, na ogół odbijało się to na ratingu w sposób bardziej represyjny.

Nasze przesłanie do branży energetycznej jest w tym zakresie dość proste: konieczne jest bardziej przejrzyste komunikowanie sposobu obliczania wartości ubezpieczenia na drodze od kupującego do brokera i ubezpieczyciela.

Gdy to się uda osiągnąć, nabywcy zauważą większą stabilność cen, co z kolei zmniejszy prawdopodobieństwo dużych wahań pomiędzy twardymi i miękkimi warunkami rynkowymi, z czym tak często mieliśmy do czynienia w przeszłości. Ponadto, ubezpieczyciele zwiększą swój poziom zaufania do otrzymanych wartości ubezpieczeniowych i żądanych przez nich składek. W WTW mamy globalną siatkę wyspecjalizowanych inżynierów ds. zasobów naturalnych, którzy mogą pomóc kupującym w zapewnieniu, że wartości przedstawiane rynkowi ubezpieczeniowemu są aktualne i dokładne.

Zachęcamy do lektury tegorocznej aktualizacji i jak zawsze będziemy wdzięczni za wszelkie opinie i pytania.

Pobierz
Tytuł Rodzaj pliku Rozmiar pliku
Energy Market Review Update 2022 PDF 13.2 MB
Kontakty

Head of Global Natural Resources

Business Development Director,
Natural Resources

Related content tags, list of links Artykuł Energetyka
Contact us