Skip to main content
main content, press tab to continue
Raport z badania

Badanie Directors’ Liability 2022

kwiecień 20, 2022

Jakie są główne ryzyka, na które narażone są kardy kierownicze i dyrektorzy ds. ryzyka? Odpowiedzi dostarcza badanie odpowiedzialności kadr kierowniczych za rok 2022, przygotowane we współpracy z Clyde & Co LLP.
N/A
N/A

Gospodarki wschodzące w dalszym ciągu podnoszą się po pandemii

Z przyjemnością przedstawiamy raport z badania na temat odpowiedzialności kadr kierowniczych za rok 2022, przeprowadzonego przez WTW we współpracy z Clyde & Co LLP. Przed rokiem publikowaliśmy raport z tego międzynarodowego badania po raz pierwszy. W tym roku, dzięki odpowiedziom otrzymanym od zarządów i dyrektorów ds. ryzyka z ponad 40 krajów na całym świecie, znacząco rozszerzyliśmy jego zasięg. Dzięki temu możemy teraz porównać wyniki z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej, Europy, Azji i Australii.

Poniżej przedstawiono rozkład geograficzny respondentów biorących udział w badaniu wraz z ogólnym podziałem na branże.

Odpowiedzi według państw
29% Europa
20% Azja
17% Wielka Brytania
15% Ameryka Łacińska
9% Ameryka Północna
8% Australazja
1% Afryka
Źródło: 9. badanie dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dyrektorów i członków zarządu

Uwaga: Procenty mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenie wartości

Rozszerzyliśmy również zakres badania o:

  • Dodatkowe pytania dotyczące ryzyka dla dyrektorów w związku ze zmianami klimatycznymi, skupiające się na różnych aspektach ryzyka fizycznego, ryzyka przejściowego i ryzyka wynikającego z wymogów sprawozdawczości w zakresie zmian klimatycznych.
  • Kolejne ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem, mianowicie wymuszenia w sieci. Ryzyko to spotkało się z silną reakcją respondentów i od razu znalazło się w pierwszej piątce we wszystkich regionach.
  • Pytania badające, w jakim stopniu firmy respondentów wdrożyły zależne zakłady ubezpieczeń typu captive lub inne alternatywy dla komercyjnego ubezpieczenia D&O.

Z nowych pytań wyłaniają się interesujące wyniki. Pomimo zwiększonej koncentracji na ryzyku związanym ze zmianami klimatu w następstwie COP26 i ostatnich zmian w przepisach, nadal we wszystkich regionach pozostaje ono poza pierwszą piątką ryzyk. Wspięło się ono na szóstą pozycję w Wielkiej Brytanii, Azji i Australazji, a jeśli spojrzeć według podziału na branże, zmiany klimatyczne znalazły się w pierwszej piątce w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, a także energetycznym i usług użyteczności publicznej. Pytanie dotyczące korzystania z „captivów” i alternatywnych rozwiązań w zakresie transferu ryzyka pokazało, że aż 20% respondentów rozważa wdrożenie alternatywnych rozwiązań w przyszłości, a najczęściej stosowanym było osobiste poręczenie zobowiązań dyrektorów przez prezesa zarządu, głównego udziałowca lub inne źródło.

Zwiększony międzynarodowy zasięg badania pozwala na interesujące porównanie odpowiedzi pochodzących z różnych regionów.

Zwiększony międzynarodowy zasięg badania pozwala na interesujące porównanie odpowiedzi pochodzących z różnych regionów. Jednym z obszarów, w którym można zaobserwować ciekawe różnice, są limity ubezpieczeń D&O wykupywanych przez firmy respondentów. W regionie Ameryki Łacińskiej 19% respondentów nie wykupiło żadnego ubezpieczenia D&O, podczas gdy w innych regionach odsetek ten wynosił 0-8%. Dla porównania, w Europie 28%, a w Ameryce Północnej 31% respondentów wykupiło ubezpieczenia na kwoty przewyższające 100 milionów euro lub dolarów.

Ze względu na międzynarodowy charakter odpowiedzi udzielonych w ramach tego badania, oprócz artykułów dotyczących konkretnych tematów, po raz pierwszy zamieściliśmy również przeglądy regionalne, uzupełniające rankingi 5 najważniejszych rodzajów ryzyka sporządzone przez Jamesa Coopera z firmy Clyde & Co. Raport omawia zebrane dane jedynie w zarysie, ale jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.

Warto pobrać raport aby:

  • Zapoznać się z opiniami wyrażonymi przez kadry zarządzające i dyrektorów ds. ryzyka z całego świata.
  • Odkryć wpływ ataków cybernetycznych i naruszeń danych na swoją organizację.
  • Poznać najważniejsze tematy które, tak jak zmiany klimatyczne, szybko rosną do rangi priorytetów.
Kontakt

Executive Director – Coverage Specialist, Global FINEX

Related content tags, list of links Artykuł
Contact us