Skip to main content
main content, press tab to continue
Usługa

Kredyt kupiecki i faktoring

Willis Towers Watson Polska posiada w swoich strukturach Departament Ubezpieczeń Należności, który odpowiada za wsparcie naszych Klientów w obszarze zabezpieczenia transakcji handlowych.

Kontakt

Willis Towers Watson Polska posiada w swoich strukturach Departament Ubezpieczeń Należności, który odpowiada za wsparcie naszych Klientów w obszarze zabezpieczenia transakcji handlowych. W dzisiejszych realiach rynkowych, funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez udzielania kredytu kupieckiego jest praktycznie niemożliwe. Dodatkowo presja konkurencji i nierzadko własnego działu sprzedaży na wydłużanie terminów płatności jest coraz większa. Nasi specjaliści zaproponują rozwiązania, które pomogą zabezpieczyć dotychczasową sprzedaż realizowaną w ramach kredytu kupieckiego jak i wskażą rozwiązania, które pozwolą naszych klientom zwiększyć konkurencyjność swojej oferty i pozyskać nowych Klientów.

W ramach współpracy oferujemy szeroki zakres usług zarówno na etapie, mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty na rynku, jak również w całym okresie obowiązywania umowy. Wspieramy naszych Klientów w procesie uzyskania wyższych limitów kredytowych, bieżącej obsługi polisy, pomoc przy likwidacji szkody oraz w każdym innym momencie obowiązywania umowy ubezpieczenia należności.

Jednym z wielu rodzajów ryzyk ponoszonych przez działające na ryku przedsiębiorstwa jest ryzyko kredytowe. Odnotowujemy jeszcze przypadki, w których osoby odpowiadające za zarządzanie firmą nie zauważają tego typu zagrożeń jednak zabezpieczanie kredytu kupieckiego cieszy się coraz większą popularnością. Zbudowany z myślą o naszych Klientach zespół specjalistów analizuje potrzeby podmiotów gospodarczych pod kątem zarządzania należnościami a następnie korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia tworzy rozwiązania wpisujące się w plany i wizje przedsiębiorstw.

Posiadając wiedzę ekspercką jesteśmy pionierami w konstruowaniu produktów nie oferowanych do tej pory na naszym rynku, które potrafią łączyć w sobie funkcje ubezpieczenia należności z różnymi instrumentami finansowymi dając Państwu narzędzia do zwiększenia sprzedaży i pozyskania nowych rynków. Nasze wsparcie trwa przez cały proces ubezpieczenia i obejmuje:

  • szkolenia z zakresu zarządzania należnościami i obsługi polisy,
  • dbanie o poprawny przepływ informacji,
  • minimalizowanie okresu oczekiwania na wypłatę odszkodowania.

Odpowiednio zawarta polisa ubezpieczenia należności pozwala nie tylko uniknąć problemów spowodowanych niewypłacalnością odbiorcy, ale również zwiększyć konkurencyjność sprzedaży, poprawić zarządzanie kredytem kupieckim czy ułatwić dostęp do finasowania.

Contact us