Skip to main content
main content, press tab to continue
Informacja prasowa

W ślad za rekordowymi podwyżkami wynagrodzeń w 2023, pracodawcy w Polsce korygują prognozy na 2024

sierpień 4, 2023

Work Transformation|Health and Benefits|Inclusion-and-Diversity|Employee Experience|Ukupne nagrade |Benessere integrato
N/A

WARSZAWA, sierpień 4, 2023 – Nominalna dynamika wzrostu płac w nadchodzącym roku będzie kształtować się w łagodnym trendzie spadkowym. Według najnowszego badania planowania budżetów wynagrodzeń przeprowadzonego przez WTW, wiodącą globalną firmę doradczą i brokerską, polscy pracodawcy planują zwiększyć budżety na wynagrodzenia w 2024 r. przeciętnie o 6,9%. Oznacza to obniżenie nominalnego tempa wzrostu płac względem rekordowego roku 2023, głównie w związku z oczekiwanym silnym spadkiem inflacji i w konsekwencji obniżeniem presji płacowej w przedsiębiorstwach w Polsce. Planowana nominalna dynamika wzrostu płac w 2024 zbliży się do poziomu obserwowanego w 2022 r.. Oznacza to, że nadal utrzyma się on na relatywnie wysokim poziomie w porównaniu do historycznych poziomów sprzed pandemii i wojny.

Ponad połowa polskich pracodawców spodziewa się dalszego zacieśnienia rynku pracy i problemów z utrzymywaniem pracowników, a co czwarty ankietowany pracodawca obawia się recesji lub słabszych wyników finansowych oraz rosnących kosztów. Obok presji inflacyjnej były to główne czynniki wpływające na kształtowanie budżetów na wynagrodzenia przez ankietowanych pracodawców w Polsce.

Chociaż dynamika wzrostu płac na przyszły rok będzie kształtować się w łagodnym trendzie spadkowym, to nadal będzie przewyższała poziomy jakie obserwowaliśmy w ostatniej dekadzie. Pokazuje to, że pracodawcy chcą utrzymań swoją konkurencyjność i pozycję w szybko zmieniającym się otoczeniu – komentuje Paweł Rębacz, lider praktyki Rewards Data Intelligence w Polsce . Organizacje, które zbudują jasną strategię wynagradzania przy jednoczesnym dobrym zrozumieniu czynników, które na nią wpływają, będą skuteczniej przyciągać i zatrzymywać najlepszych pracowników z rynku – dodaje.

Według najnowszego badania, przyciąganie i zatrzymanie pracowników nadal sprawia trudności niemal połowie (48%) pracodawców (w ubiegłym roku trend był zbliżony, na poziomie 50%), ale mniej respondentów, bo tylko 37% spodziewa się takich wyzwań w przyszłym roku.

W odpowiedzi na utrzymującą się presję inflacyjną i dużą konkurencyjność rynku pracy, pracodawcy w Polsce podejmują szereg działań mających na celu pozyskanie i zatrzymanie najlepszych talentów. Do najczęściej podejmowanych działań należało przeprowadzenie pełnego przeglądy wynagrodzeń dla wszystkich pracowników czy zakotwiczanie wynagrodzeń nowych pracowników wyżej w istniejących widełkach.

Pracodawcy podejmują także działania niefinansowe mające na celu przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych pracowników, takie jak nacisk na inicjatywy w obszarze DEI, zwiększenie elastyczność miejsca pracy, zapewnienie lepszego pakietu medycznego czy podejmowanie działań mających na celu poprawę doświadczenia pracownika (EX – employee experience).

Ostatnie lata pokazały, że aby skutecznie przyciągać i zatrzymywać najlepszych pracowników, potrzeba czegoś więcej niż wynagrodzenia zasadniczego. Pracownicy stali się bardziej zróżnicowani i wymagający, oczekują aby pracodawca traktował ich jak konsumentów i odpowiadał na ich specyficzne potrzeby i preferencje dostarczając pożądane doświadczenie pracownika – powiedział Rębacz.

O badaniu

Raport Salary Budget Planning został opracowany przez praktykę Reward Data Intelligence firmy WTW. Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2023 roku. Otrzymano około 33 000 zestawów odpowiedzi od firm ze 150 krajów na całym świecie. W Polsce w badaniu wzięło udział 566 organizacji.

Contact us