Skip to main content
main content, press tab to continue
Informacja prasowa

Firmy przebudowują swoje łańcuchy dostaw, ale pokrycie ubezpieczeniem BI jest obecnie raczej „ażurowe”

marzec 7, 2023

N/A
N/A

WARSZAWA, 7 marca 2023 roku — Pandemia Covid-19 wywołała efekt domina, dosięgający globalnych sieci produkcyjnych i logistycznych. Doprowadziła do niedoborów surowców i komponentów, opóźnień w dostawach, blokad portów, a nawet braku wystarczającej liczby kierowców ciężarówek. Łańcuchy dostaw nie były w stanie dostosować się do ogromnych wahań popytu konsumenckiego. To systemowe wyzwanie sprawiło, że plany awaryjne się zdezaktualizowały, a firmy zostały zmuszone do odbudowania swoich łańcuchów dostaw od podstaw. Doświadczenie to spowodowało gwałtowny wzrost zapotrzebowania na odpowiednie ubezpieczenie od utraty zysku (BI, business interruption) – o czym informuje nowe wydanie Raportu na temat ryzyka w globalnym łańcuchu dostaw 2023, opublikowanego przez WTW (NASDAQ: WTW), globalnego lidera w branży doradztwa, pośrednictwa oraz rozwiązań.

W ramach najnowszego badania przeprowadzono ankiety wśród osób podejmujących decyzje, dotyczące ryzyka związanego z łańcuchem dostaw w dużych firmach na całym świecie, działających w ośmiu kluczowych sektorach. Z badania wynika, że podczas kryzysu w łańcuchu dostaw firmy przeważnie poniosły straty większe niż przewidywano, wiele z nich wciąż dochodzi do siebie, a większość stara się obecnie zwiększyć odporność poprzez zmniejszenie złożoności swoich łańcuchów dostaw.

  • 65% respondentów stwierdziło, że straty związane z łańcuchem dostaw w ciągu ostatnich dwóch lat były wyższe lub znacznie wyższe niż oczekiwano, chociaż 58% stwierdziło, że wpływ na sprzedaż był krótkotrwały.
  • 83% wprowadziło zmiany w łańcuchu dostaw, w tym 18% całkowicie zmieniło swoje podejście. 58% planuje wprowadzić znaczące zmiany w ciągu najbliższych dwóch lat.
  • 73% stwierdziło, że niechęć dostawców do dzielenia się informacjami handlowymi utrudnia osiągnięcie pełnej przejrzystości łańcucha dostaw.
  • 89% uważa, że ubezpieczenie ryzyka związanego z łańcuchem dostaw ma „krytyczne znaczenie” lub jest „konieczne”, ale jednocześnie 80% stwierdziło, że ma luki w zakresie ubezpieczeń, które stanowią poważne wyzwanie.
  • Tylko 17% respondentów posiada dedykowane ubezpieczenie obejmujące ryzyko przerwania działalności łańcucha dostaw, ale 53% uważa, że ryzyko to jest objęte innymi posiadanymi ubezpieczeniami.

Firmy są bardziej świadome swoich słabych punktów i podejmują działania, aby je eliminować, ale często na przeszkodzie staje im niemożność zdobycia szczegółowych danych lub osiągnięcia pełnej widoczności wszystkich ogniw łańcucha.”

Hugo Wegbran | globalny dyrektor działu brokingu w WTW

„Przedsiębiorstwa wyciągnęły wnioski z kryzysu łańcucha dostaw i aktywnie pracują nad zwiększeniem swojej odporności na przyszłe wstrząsy, ale wiele jeszcze pozostaje do zrobienia – stwierdza Hugo Wegbrans, globalny dyrektor działu brokingu w WTW. – Firmy są bardziej świadome swoich słabych punktów i podejmują działania, aby je eliminować, ale często na przeszkodzie staje im niemożność zdobycia szczegółowych danych lub osiągnięcia pełnej widoczności wszystkich ogniw łańcucha”.

Pandemia ujawniła poważne luki w pokryciu ubezpieczeniowym, a firmy pozostają zupełnie nieubezpieczone lub ubezpieczone w niewystarczającym stopniu.”

Hugo Wegbran | globalny dyrektor działu brokingu w WTW

Znaczna większość firm uznaje, że ubezpieczenia mają do odegrania pewną rolę, co zdaniem Wegbransa, stanowi szansę na rozwój. „W chwili obecnej ubezpieczenie czysto finansowych strat w łańcuchu dostaw zapewnia pokrycie raczej ażurowe – cienkie i niekompletne. Pandemia ujawniła poważne luki w pokryciu ubezpieczeniowym, a firmy pozostają zupełnie nieubezpieczone lub ubezpieczone w niewystarczającym stopniu. Tylko jedna czwarta firm jest przekonana, że posiada wystarczające ubezpieczenie na wypadek wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych na łańcuch dostaw, a mniej niż jedna piąta firm posiada specjalistyczne polisy obejmujące BI w łańcuchu dostaw. Przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach muszą dokonać transferu ryzyka w obliczu swoich znaczących ekspozycji, aby osiągnąć prawdziwą odporność.”

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2022 roku wśród 800 dyrektorów najwyższego szczebla i szefów ds. ryzyka, zarządzania łańcuchem dostaw i logistyki w firmach o przychodach powyżej 250 mln USD w sektorach nauk przyrodniczych, półprzewodników, rolno-spożywczym, logistyki, produkcji złożonej, budownictwa, energetyki i odnawialnych źródeł energii. Pełny raport można pobrać tutaj.

Related content tags, list of links Informacja prasowa Polska
Contact us