Skip to main content
main content, press tab to continue
Informacja prasowa

Badanie Willis Towers Watson wykazuje, że cztery na pięć firm planuje zmiany w zakresie działań ESG w planach wynagrodzenia dla kadry kierowniczej w ciągu nadchodzących 3 lat

grudzień 11, 2020

Zarządy kładą coraz większy nacisk na priorytety środowiskowe oraz związane z integracją i różnorodnością
N/A
N/A

WARSZAWA, 11 grudnia 2020 r. – światowe wydarzenia, takie jak pandemia, niepewność gospodarcza oraz niesprawiedliwość społeczna i rasowa powodują, że spółki na całym świecie utrzymują lub przyspieszają zmiany w swoich priorytetach ESG (środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem), zgodnie z nową ankietą przeprowadzoną wśród zarządów przez Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), wiodącą na świecie firmę oferującą usługi doradcze, brokerskie i inne rozwiązania.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem inwestora instytucjonalnego kwestiami ESG i zrównoważonymi inwestycjami, firmy utrzymują lub zwiększają uwagę poświęconą inicjatywom z zakresu ESG.”

Shai Ganu | dyrektor światowy ds. Executive Compensation w Willis Towers Watson

„Wraz z rosnącym zainteresowaniem inwestora instytucjonalnego kwestiami ESG i zrównoważonymi inwestycjami, firmy utrzymują lub zwiększają uwagę poświęconą inicjatywom z zakresu ESG”, mówi Shai Ganu, dyrektor światowy ds. Executive Compensation w Willis Towers Watson. “Wiemy z naszej pracy badawczej i konsultingowej, że firmy najmocniej skupiają się na lepszym dopasowaniu planów wynagrodzenia kadry kierowniczej i priorytetów ESG do działań związanych ze zmianą klimatu i ochroną środowiska w szczególności, a także spraw związanych z integracją i różnorodnością oraz do ogólnego zarządzania kapitałem ludzkim.”

Istotnie, blisko czterech na pięciu respondentów (78%) planuje zmiany w sposobie wykorzystania ESG w swoich planach motywacyjnych dla kadry kierowniczej w ciągu kolejnych trzech lat. Więcej niż czterech na dziesięciu (41%) planuje wprowadzenie działań z zakresu ESG w długoterminowych planach motywacyjnych w ciągu nadchodzących trzech lat, podczas gdy 37% planuje wprowadzić działania ESG w rocznych planach motywacyjnych. Ponadto, około jedna trzecia planuje podnieść znaczenie działań środowiskowych oraz socjalnych/pracowniczych w swoich planach motywacyjnych.

Badanie określiło wyzwania stojące przed firmami wykorzystującymi wskaźniki ESG w planach motywacyjnych. Do największych wyzwań wymienionych przez respondentów zaliczyć można: ustalanie celów (52%), określenie pomiaru wyników (48%) oraz definicja pomiaru wyników (47%).

Niemal trzy czwarte respondentów (73%) wdrożyło w swojej organizacji co najmniej jedną inicjatywę promującą integrację i różnorodność, zaś kolejne 25% planuje to lub rozważa. Około czterech na dziesięć firm (41%) przeprowadziło analizę sprawiedliwości wynagrodzeń. Niemal połowa (46%) ustanowiła lub wspiera wewnętrzną sieć integracji i różnorodności, a kolejne 32% planuje to lub rozważa. Zaś 44% poprawiło swoją komunikację dotyczącą polityk i świadczeń, które promują kulturę opartą na włączeniu.

Pracodawcy podejmują również różne działania w celu dokonania oceny wyników swoich zespołów poprzez pryzmat ESG. Niemal połowa (46%) powiedziała, że zastosowała strategie polegające na słuchaniu pracowników i kontakcie z nimi, zaś 30% stworzyło nową rolę kierownictwa mającą na celu wspieranie strategii ESG i określiło w organizacji nowe stanowiska mające wspomóc wykonanie strategii ESG. Niemal połowa respondentów albo planuje dokonanie przeglądu swojej kultury organizacyjnej w celu uwzględnienia w niej zagadnień związanych z ESG lub rozważa w przyszłości podjęcie takiego kroku. Poza kwestią kultury organizacyjnej, u mniej więcej jednego na pięciu respondentów oczekuje się w ciągu najbliższych trzech lat stworzenia nadzoru zarządu lub komisji ds. wynagrodzeń nad kwestiami wellbeing pracowników oraz sprawiedliwości wynagrodzenia.

Ogólnie, chociaż większość firm opracowuje plany wdrażania zagadnień ESG (84%) lub określiła priorytety ESG (81%), mniej niż połowa (48%) zintegrowała plany ESG we wszystkich aspektach swojej działalności - w strategii, działaniach operacyjnych oraz ofertach na produkty i usługi, co wskazuje na to, że różne firmy znajdują się na różnych etapach podróży w stronę ESG. Ponad połowa (53%) wzmacnia swoje priorytety ESG i czas ich wprowadzenia. Ponad trzy czwarte respondentów (78%) uważa ESG za kluczowy czynnik przyczyniający się do lepszych wyników finansowych.

„Chociaż firmy dokonują zmian w wykorzystaniu działań ESG aby wesprzeć swoje programy wynagrodzenia dla kadry kierowniczej, wydaje się, że pozostało jeszcze wiele pracy do wykonania" mówi Ryan Resch, dyrektor zarządzający ds. Executive Compensation, Willis Towers Watson. „Zarządy proszą o więcej informacji o strategiach i priorytetach ESG, w szczególności w obszarach środowiska i różnorodności pracowników, aby zrozumieć jak dobrze ich organizacje potrafią tworzyć trwałą wartość i istotność. Ich celem jest wspieranie określenia prawidłowych działań na potrzeby swoich planów motywacyjnych z odpowiednimi celami wynikowymi."

O badaniu

Badanie ESG 2020 dla członków zarządów i kadr kierowniczych przeprowadzono we wrześniu i październiku 2020 r. Wyniki badania oparte są na odpowiedziach dyrektorów i dyrektorów wykonawczych oraz pracowników kadry wykonawczej nie będących członkami zarządu w 164 organizacjach w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Respondenci zatrudniają 2,2 miliony pracowników.

Related content tags, list of links Informacja prasowa
Contact us