Skip to main content
main content, press tab to continue
Raport z badania

Odpowiedzialność członków władz spółek (D&O) – raport 2023

Podpis Angus Duncan i James Cooper | marzec 30, 2023

W obecnym niestabilnym otoczeniu gospodarczym, coraz ważniejsza staje się świadomość tego, jakie ryzyka związane z pełnieniem funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej są najbardziej ryzykowne.
Climate|Cyber Risk Management|Risk & Analytics|Financial, Executive and Professional Risks (FINEX)
N/A

W obecnym niestabilnym otoczeniu gospodarczym, coraz ważniejsza dla zrozumienia wielu podejmowanych przez członków władz decyzji, staje się świadomość tego, jakie ryzyka związane z pełnieniem funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej wydają się najbardziej niepokojące dla osób zarządzających w organizacjach.

Przedstawiamy tegoroczny Raport z Globalnego badania dotyczącego odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych (D&O), opracowany we współpracy z firmą prawniczą Clyde & Co.

Podobnie jak w ubiegłym roku, raport zawiera szczegółowe informacje w obszarze zagrożeń, z którymi mierzą się organizacje i osoby nimi zarządzające.

W tym roku zamierzamy też pochylić się nad podejściem do raportowania wyników badania.Na wstępie przedstawimy ogólne wyniki badania. Następnie opublikujemy serię artykułów na różne tematy, zainspirowanych odpowiedziami z badania oraz bardziej szczegółowo przeanalizujemy poszczególne obszary ryzyk.

Tegoroczne badanie urozmaiciliśmy o kilka nowych tematów, a usunęliśmy te ryzyka które aktualnie stały się już mniej istotne. W odpowiedziach nadal dominuje cyberbezpieczeństwo, a cyberprzestępczość i posiadanie odpowiedniej wiedzy eksperckiej w tym obszarze pojawia się jako główne ryzyko w kilku regionach i w wielu branżach.

Jego znaczenie spada w niektórych regionach i branżach, zaś w innych znacząco rośnie. Jest to teraz ryzyko numer jeden dla członków władz spółek w sektorze energetyki i usług użyteczności publicznej. Po raz pierwszy dodaliśmy również do naszego badania pytania dotyczące znaczenia ESG dla odpowiedzialności członków władz (D&O), aby postarać się odzwierciedlić coraz szerszą dyskusję na ten temat. Jednak tylko w regionie Australazji respondenci uznają to za jedną z 7 najważniejszych kwestii w kontekście ochrony.

To bardzo niepokojący wniosek, ponieważ ataki mogą być nie tylko kosztowne, ale i wpłynąć negatywnie na reputację firmy.”

Katarzyna Piela | Head of Finex Department w WTW Polska

„Wyniki tegorocznego raportu potwierdzają, że menadżerowie zdają sobie sprawę z zagrożenia cybernetycznego. Niestety obserwujemy także, że aktualny poziom inwestycji w systemy bezpieczeństwa IT jest często niewystarczający w stosunku do realnych potrzeb. Jest to bardzo niepokojący wniosek, ponieważ ataki mogą być nie tylko kosztowne, ale i wpłynąć negatywnie na reputację firmy” – komentuje Katarzyna Piela, Head of Finex Department w WTW Polska.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje wzbudzą Państwa zainteresowanie szczegółowymi wynikami przedstawionymi w naszym raporcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tematów, o które pytaliśmy, albo jakiekolwiek sugestie pytań, które moglibyśmy uwzględnić w przyszłym roku, zapraszamy do kontaktu z osobami wymienionymi w raporcie jako osoby do kontaktu.

Autorzy

Executive Director – Coverage Specialist, Global FINEX


Contact us