Skip to main content
Informacja prasowa

WTW wprowadza innowacyjną platformę ESG ClarifiedTM

luty 13, 2023

ESG Clarified uzupełnia wiodący na rynku pakiet analityczny firmy WTW dostępny za pośrednictwem platformy RiskIQ
ESG and Sustainability
N/A

WARSZAWA, 13 lutego 2023 roku — WTW (NASDAQ: WTW), globalny lider w branży doradztwa, pośrednictwa oraz rozwiązań, inauguruje ESG Clarified, platformę analityczną generującą wiedzę, aby pomóc organizacjom lepiej zrozumieć ich ryzyko i ekspozycję na kwestie związane z klimatem, zrównoważonym rozwojem i szerzej pojętym ESG, oraz sprawnie nimi zarządzać.

Szybko zmieniający się krajobraz ESG stawia przed organizacjami wiele wyzwań związanych z komunikowaniem ich strategii w zakresie ESG i zarządzaniem powiązanym ryzykiem. Zdolność zrozumienia wielu źródeł danych i efektywnego zarządzania nimi jest kluczowa, by organizacje mogły podejmować świadome i przemyślane decyzje. ESG Clarified to kompleksowe rozwiązanie analityczne, oparte na wielu potwierdzonych źródłach danych, pomocne w śledzeniu trendów, analizie scenariuszy i raportowaniu.

ESG Clarified dołącza do kilku rozwiązań, z których nasi klienci już korzystają w obszarze ryzyk ESG, w tym Climate Diagnostic, Risk Tolerance Clarified i D&O Quantified.”

Ben Fidlow | globalny dyrektor ds. analityki

Ben Fidlow, globalny dyrektor ds. analityki (Global Head of Core Analytics) w WTW, komentuje: „ESG Clarified dołącza do kilku rozwiązań, z których nasi klienci już korzystają w obszarze ryzyk ESG, w tym Climate Diagnostic, Risk Tolerance Clarified i D&O Quantified. Cieszymy się, mogąc uzupełnić nasz wiodący na rynku pakiet rozwiązań analitycznych o ESG Clarified i udostępniając wszystkie te narzędzia za pośrednictwem naszej platformy Risk Intelligence Quantified (RiskIQ).”

ESG Clarified łączy obszerne zasoby danych zewnętrznych i własne, wewnętrzne źródła danych w jednym, samoobsługowym rozwiązaniu analitycznym typu SaaS, pozwalającym klientom analizować i oceniać ich ekspozycję w obszarze ESG w czasie rzeczywistym, by lepiej zrozumieć wskaźniki finansowe, dotyczące kapitału ludzkiego i reputacji. Ta nowa platforma daje klientom możliwość porównania ich ryzyka w zakresie ESG z innymi firmami, a także generowania raportów na temat ich ekspozycji, które mogą być pomocne w rozmowach z ubezpieczycielami podczas budowania programów ubezpieczeniowych.

Rozwiązanie daje naszym klientom możliwość porównywania ryzyka w zakresie ESG dla poszczególnych obszarów działalności i tworzenia unikalnych raportów dla kluczowych odbiorców.”

Jonathan Weatherly | globalny dyrektor ds. produktów ESG

Jonathan Weatherly, globalny dyrektor ds. produktów ESG (ESG Global Products Leader) w WTW, mówi: „Nasi klienci prosili o kompleksową platformę analityczną, która wykorzystuje szeroki zakres źródeł danych wysokiej jakości w celu zrozumienia ryzyk z obszaru ESG. To właśnie skłoniło nas do stworzenia ESG Clarified. Rozwiązanie daje naszym klientom możliwość porównywania ryzyka w zakresie ESG dla poszczególnych obszarów działalności i tworzenia unikalnych raportów dla kluczowych odbiorców.”

Related content tags, list of links Informacja prasowa ESG i zrównoważony rozwój
Contact us