Skip to main content
Publikacja

Zarządzanie globalnym ryzykiem i szansami w sektorze żywności i napojów

kwiecień 18, 2023

Globalne wyzwania wywierają głęboki wpływ na branżę spożywczą i napojów – od pandemii po kryzys łańcucha dostaw i od konfliktu na Ukrainie po wzrost inflacji.
Credit and Political Risk|Cyber Risk Management|Medioambiental|Marine
Climate Risk and Resilience

Globalne wyzwania wywierają głęboki wpływ na branżę spożywczą i napojów – od pandemii po kryzys łańcucha dostaw i od konfliktu na Ukrainie po wzrost inflacji. Jak więc sektor dostosowuje się do nich i jakie stoją przed nim główne zagrożenia i szanse?

Według szacunków ONZ1, aby wyżywić całą populację, produkcja żywności będzie musiała do połowy wieku wzrosnąć o 70%.

Jednak przemysł spożywczy i napojowy już przed pandemią COVID-19, stał przed ogromnymi wyzwaniami, między innymi takimi jak:

  • Zmiany klimatyczne
  • Częstsze i poważniejsze w skutkach klęski żywiołowe
  • Niedobór wody i siły roboczej
  • Pandemie wśród ludzi i zwierząt gospodarskich
  • Degradacja gruntów i wylesianie
  • Postępująca globalna urbanizacja
  • Zanieczyszczenia i zakwaszenie oceanów

Przedstawiamy opracowanie, w którym specjaliści WTW zajmujący się zarządzaniem kryzysowym, zakłóceniami w łańcuchu dostaw, ryzykiem środowiskowym, wycofywaniem produktów i ciągłością działania branży przyglądają się temu, co nasze najnowsze globalne badanie dotyczące branży spożywczej mówi nam o krajobrazie ryzyka, jaki rysuje się przed sektorem żywności i napojów.

Opracowanie powstało na podstawie webinarium, które przeprowadziliśmy 25 stycznia 2023 r.

Najważniejsze wątki poruszone w raporcie:

Nawigowanie pośród ryzyk geopolitycznych

Wyzwania geopolityczne stojące przed branżą spożywczą i napojową w 2022 roku były zdominowane przez konflikt na Ukrainie, którego wpływ znacząco się rozlał i był odczuwalny nie tylko przez podmioty działające w regionie.

Jednocześnie na branżę spożywczą i napojów wpływa kilka innych zjawisk geopolitycznych, których zrozumienie jest również istotne z perspektywy globalnego i lokalnego ryzyka.

W niniejszym raporcie analizujemy, w jaki sposób sektor może obrać bezpieczny kurs w tych burzliwych czasach.

Ograniczanie wpływu zakłóceń w łańcuchu dostaw

Ostatnie wydarzenia na świecie, takie jak zatory w portach, niedobór kontenerów morskich i przewoźników, a także brak inwestycji w infrastrukturę, poważnie zakłóciły funkcjonowanie łańcuchów dostaw.

Zarządzanie ryzykiem związanym z łańcuchem dostaw stało się najwyższym priorytetem, a metody just-in-time są coraz częściej kwestionowane.

W raporcie analizujemy siedem kluczowych sposobów na poradzenie sobie z zakłóceniami w łańcuchu dostaw przez firmy z branży.

Ekspozycja na ryzyko środowiskowe

Rosnąca świadomość społeczna i polityczna dotycząca wpływu, jaki mogą wywrzeć przedsiębiorstwa, spowodowała wzrost oczekiwań społecznych i zwiększenia nacisku regulatorów na normy środowiskowe, społeczne oraz na zakres zarządzania i nadzoru przedsiębiorstwami (ESG).

To sprawia, że kwestiom środowiska poświęca się coraz więcej uwagi na posiedzeniach zarządów.

W raporcie przedstawiamy przegląd kluczowych dla branży spożywczej zagrożeń związanych ze środowiskiem.

Maksymalizacja korzyści z automatyzacji i cyfryzacji

Automatyzacja i cyfryzacja nadal rewolucjonizują przemysł spożywczy, umożliwiając przedsiębiorstwom optymalizację procesów za pomocą nowych technologii, co prowadzi do zwiększenia wydajności, elastyczności produkcji i bardziej zrównoważonego rozwoju.

W raporcie przedstawiamy, w jaki sposób firmy z branży żywności i napojów mogą zmaksymalizować korzyści z automatyzacji i cyfryzacji.

Zarządzanie ryzykiem wycofania produktu z rynku

Koszty wycofania, utylizacji i wymiany produktów w branży żywności i napojów bywają wysokie.

Nie można również lekceważyć wpływu wycofania produktu na reputację marki, ponieważ media społecznościowe stanowią platformę, dzięki której niezadowolenie konsumentów może w ciągu kilku minut dotrzeć do milionów konsumentów.

W raporcie przedstawiamy przegląd sposobów, jak firmy z branży spożywczej i napojów mogą zarządzać ryzykiem związanym z wycofywaniem produktów.

Ciągłość działania i odporność

W ciągu ostatnich trzech lub czterech lat krajobraz ryzyka związanego z sektorem żywności i napojów uległ gwałtownym zmianom.

W raporcie opisujemy również, w jaki sposób firmy z branży spożywczej mogą zapewnić ciągłość i odporność swojej działalności.

Jak może pomóc WTW

Współpracujemy z klientami z sektora żywności i napojów, aby pomóc im zrozumieć, jak mogą wyglądać ich potencjalne straty, jakich scenariuszy powinni się obawiać oraz doradzamy w zakresie strategii lokowania ryzyka.

Nasz zespół analityków oferuje skuteczne narzędzia i systemy modelowania, pomagając firmom w ocenie ryzyka i kwantyfikacji prawdopodobnych strat.

Prowadzimy również warsztaty, pozwalające klientom zidentyfikować ich ekspozycje i dostosować ochronę ubezpieczeniową do ich działalności.

Dalszych informacji udzielą nasi eksperci wymienieni u dołu strony.

Przypis

1 United Nations UN News

Contact us