Skip to main content

Obowiązek informacyjny

Sierpień 2021

„Administratorem Twoich danych osobowych jest Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34a (dalej Willis Towers Watson).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych Willis Towers Watson, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty Willis Towers Watson (w tym marketing prowadzony w oparciu o profilowanie). Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przedstawienia oferty lub otrzymywania materiałów informacyjnych lub marketingowych dotyczących działalności Willis Towers Watson. Twoje dane mogą być poddawane profilowaniu w zakresie takim jak dane kontaktowe w tym służbowy adres e-mail oraz identyfikatory internetowe, identyfikatory sesji, wybrane ustawienia, adres IP, dane dotyczące aktywności, źródło wizyty, przybliżona lokalizacja, w celu określania Twojego zainteresowania poszczególnymi produktami oferowanymi przez Willis Towers Watson lub dostarczanymi materiałami w tym w postaci monitorowania odczytywanych informacji przesyłanych przez Willis Towers Watson, co umożliwi nam zaproponowanie Tobie odpowiadającą Twoim preferencjom ofertę.

Willis Towers Watson będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Willis Towers Watson. Dane osobowe mogą być udostępnione również innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe, tj. jeżeli Komisja Europejska uznała, że takie państwo zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych lub jeżeli odbywa się to w oparciu o mechanizmy zapewniające równoważny stopień ochrony, przede wszystkim Standardowe Klauzule umowne lub Wiążące Reguły Korporacyjne. Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach, kopię danych lub informacje o miejscu udostępniania danych skontaktuj się z nami w sposób podany na końcu niniejszej klauzuli informacyjnej.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu (w tym sprzeciwu wobec profilowania). Możesz wnieść sprzeciw wysyłając wiadomość na adres mailowy: WTW-PL.Marketing@willistowerswatson.com.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

e-mail: WTW-PL.Ochronadanych@willistowerswatson.com

Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) ul. Domaniewska 34a

Contact Us