Skip to main content
Informacja prasowa

Kadry kierownicze na całym świecie są coraz bardziej zaniepokojone wymuszeniami w cyberprzestrzeni i oprogramowaniem ransomware – donoszą WTW i Clyde & Co

Financial, Executive and Professional Risks (FINEX)
N/A

kwiecień 27, 2022

Ataki cybernetyczne i utrata danych wymieniane są jako główne zagrożenia w najnowszym badaniu Directors Liability Survey

WARSZAWA, 27 kwietnia 2022 – Ataki cybernetyczne i utrata danych to główne zagrożenia, na które narażone są zarządy firm, przy czym największe obawy budzą wymuszenia w sieci i wzrost liczby ataków typu ransomware, jak wynika z globalnego badania odpowiedzialności kadr kierowniczych Directors Liability 2022 przeprowadzonego przez WTW (NASDAQ: WTW) i Clyde & Co, renomowaną kancelarię prawną.

W badaniu zidentyfikowano kluczowe zagrożenia dla kadr kierowniczych na całym świecie (w Wielkiej Brytanii, Europie, Azji, Australazji, Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych) na podstawie odpowiedzi z ponad 40 krajów. Ataki hakerskie, utrata danych i wymuszenia cybernetyczne wyłaniają się jako najważniejsze zagrożenia w tym roku, przy czym 65% respondentów twierdzi, że ryzyko ataku hakerskiego jest wysokie lub skrajnie wysokie. 63% respondentów twierdzi, że to samo dotyczy utraty danych, 59% obawia się dużego lub bardzo dużego ryzyka wymuszenia cybernetycznego, a 49% - ryzyka związanego z regulacjami prawnymi.

Wyniki badania potwierdzają, że ryzyko ataków cybernetycznych nigdy nie było postrzegane jako większe niż obecnie.”

Jakub Płócienniczak | starszy broker w Willis Towers Watson Polska

Inne ważne wnioski z raportu:

  • COP26 w połączeniu z nasilającymi się działaniami rządowymi i regulacyjnymi spowodowały w niektórych regionach wzrost obaw w zakresie ryzyka dotyczącego zmian klimatycznych. Chociaż ryzyko to nadal w żadnym z regionów nie znajduje się w pierwszej piątce, plasuje się już na szóstym miejscu w Wielkiej Brytanii, Azji i Australazji.
  • Istnieją pewne rozbieżności między postrzeganym ryzykiem dla przedsiębiorstw a postrzeganym ryzykiem dotyczącym dyrektorów i członków zarządu. Największe ryzyko dla firm dotyczy klimatu gospodarczego, podczas gdy w przypadku dyrektorów i członków zarządu ryzyko niewypłacalności lub upadłości jest oceniane jako niskie. Te perspektywy nie są jednak całkowicie rozbieżne – cyberataki zostały uznane za ryzyko numer 2 dla przedsiębiorstw i numer 1 dla dyrektorów i członków zarządu.

Jeremy Wall, szef Global Finex, WTW, mówi: „Z przyjemnością przedstawiamy raport z badania 2022 Directors & Officers Liability Survey i ponownie jesteśmy wdzięczni za wkład ze strony Clyde & Co. W tym roku nastąpiła znacząca zmiana w globalnym zasięgu naszego badania – odpowiedzi nadeszły z większej liczby krajów niż kiedykolwiek wcześniej. W obliczu wynikającego z pandemii i presji geopolitycznej braku stabilności środowiska biznesowego nie jest zaskoczeniem, że ryzyko cybernetyczne zajmuje wysokie miejsce na liście obaw kadr kierowniczych. Dostrzegane są także dopiero pojawiające się zagrożenia, takie jak zmiany klimatu. Wierzymy, że raport ten będzie doskonałym źródłem informacji dla dyrektorów i menedżerów ds. ryzyka podczas udoskonalania ich strategii zarządzania ryzykiem.”

James Cooper, prezes Global Insurance Practice Group oraz kierownik zespołu Financial Institutions and D&O w Clyde & Co, dodaje: „Wyniki badania oferują bezcenny wgląd w to, jakie ryzyka spędzają sen z powiek dyrektorom i członkom zarządów na całym świecie. Z raportu wyłania się złożona sieć globalnie powiązanych i ewoluujących rodzajów ryzyka, których liderzy nie powinni rozpatrywać w oderwaniu od siebie.

Na pierwszym miejscu w badaniu znajduje się ryzyko cybernetyczne – bardzo zróżnicowane i stale ewoluujące, z wieloma ważkimi konsekwencjami w przypadku ataku i utraty danych. Choć nie jest zaskoczeniem, że ataki hakerskie i utrata danych po raz kolejny znalazły się na czele rankingu ryzyka, pojawienie się wymuszeń cybernetycznych jako kolejnego postrzeganego zagrożenia dodatkowo zwiększa presję na kierownictwa firm, aby wdrażać odpowiednie mechanizmy kontroli cyberbezbieczeństwa oraz sprawnie i skutecznie reagować w obliczu ataku”.

Jakub Płócienniczak, starszy broker w Willis Towers Watson Polska, podsumowuje: „Wyniki badania potwierdzają, że ryzyko ataków cybernetycznych nigdy nie było postrzegane jako większe niż obecnie. Wzrastająca świadomość zagrożeń cybernetycznych wśród kadry kierowniczej prowadzi do zwiększenia zainteresowania usługami doradczymi WTW w zakresie aktywnego zarządzania tym ryzykiem. Dowodzi to coraz większego zrozumienia, że budowanie organizacji odpornej na zagrożenia cybernetyczne jest procesem ciągłym, wymagającym zaangażowania zarówno ze strony zarządu, jak i innych działów, w tym przede wszystkim IT, prawnego czy HR.”

Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj.

Powiązane Rozwiązania

Contact Us