Skip to main content
Artykuł

Perspektywiczne wskaźniki finansowe mogą przyspieszyć działania na rzecz klimatu

Jeden mały krok dla finansów klimatycznych, jeden wielki skok dla gospodarki zerowej netto

Podpis Carl Hess | październik 13, 2022

Dzięki zastosowaniu perspektywicznych wskaźników finansowych, inwestorzy mogą przyspieszyć działania na rzecz klimatu zgodnie z obowiązującymi obowiązkami powierniczymi, wychwycić możliwości błędnej wyceny i umożliwić decydentom politycznym realizację ich celów w zakresie klimatu.
Climate|Corporate Risk Tools and Technology|Medioambiental
N/A

W branży ubezpieczeniowej jesteśmy przyzwyczajeni do bolesnych przebudzeń. Osobiście byłem świadkiem zniszczeń spowodowanych przez huragan Ida w moim rodzinnym Nowym Jorku, który spowodował ponad 100 ofiar śmiertelnych w całym kraju. Szacuje się, że obok Katriny i Sandy, huragan ten znalazł się w czołówce najbardziej kosztownych huraganów pod względem ubezpieczonych strat.

Kiedy wody powodziowe zbliżają się do Wall Street, w jednym z najbogatszych miast w najbogatszym kraju świata, wiemy, że mamy do czynienia z wzorcową burzą, która pokazuje potrzebę działania w sprawie zmian klimatycznych i zabezpiecza bardziej odporną przyszłość dla wszystkich. Jako przyszły prezes Willis Towers Watson zapewniam, że jednym z naszych głównych priorytetów jest pomoc naszym klientom w zarządzaniu ryzykiem klimatycznym i wspieranie ich w przejściu na gospodarkę zerową netto.

Podczas, gdy głowy państw i ich negocjatorzy spotykają się w Glasgow na Konferencji Stron (COP26), flagowym szczycie klimatycznym ONZ, lato pełne śmiertelnych powodzi i pożarów będzie na pierwszym planie. Ci sami decydenci wiedzą już, co jest potrzebne, aby uniknąć katastrofalnych zmian klimatycznych, i choć na własne oczy widzą, co jest zagrożone, gdziekolwiek się znajdują. Cel, - którym jest  ograniczenie globalnego ocieplenia  do 1,5°C,  powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, został ustalony w Paryżu w 2015 roku, a mimo to obecne zobowiązania do ograniczenia emisji sprawiają, że według ostatniego raportu UNFCCC jesteśmy na ścieżce do wzrostu ocieplenia o 2,7°C.

Tak jak Paryż jest pamiętany za ostateczne doprowadzenie do konsensusu w sprawie celu ocieplenia o 1,5°C, tak Glasgow musi zostać zapamiętane jako COP, na którym przyspieszono wprowadzenie praktycznych rozwiązań mających na celu zniwelowanie luki emisyjnej.

Dokładna wycena ryzyka klimatycznego jest pierwszym krokiem do zapewnienia uporządkowanej transformacji. Wall Street i globalny system finansowy, który finansował gospodarkę opartą na paliwach kopalnych, muszą teraz znaleźć się w centrum procesu przejścia na gospodarkę zerową netto i odporną.

Dokładna wycena wymaga jednak przejrzystych informacji. Jesteśmy dopiero na początku drogi do zrozumienia wpływu finansowego, jaki na inwestorów, branże, firmy i kraje będzie miała ogromna transformacja społeczna i gospodarcza, konieczna do osiągnięcia celu paryskiego 1,5°C i dostosowania się do zmian klimatu.

Każdy inwestor musi dziś myśleć o konsekwencjach finansowych każdego poważnego ryzyka, które podejmuje w swoim portfelu inwestycyjnym. Naszym zdaniem, ryzyko zmiany klimatu, tj. związane z klimatem zmiany w polityce, zachowaniach rynkowych i konsumenckich, jest jednym z największych ryzyk dla każdego inwestora.

W ostatnich latach mnożą się indeksy związane z klimatem. Jest to pożądany trend, ale jest mało prawdopodobne, że powiedzą one wiele o wpływie finansowym polityki lub zmian rynkowych poza ceną węgla lub ekspozycją na węgiel i często opierają się na danych historycznych dotyczących emisji. Nie mówią też wiele o zmianach strukturalnych w zachowaniach konsumentów.

Uważamy, że ekspozycja na węgiel stanowi jedynie niewielką część ryzyka finansowego związanego z klimatem, a używanie węgla jako wskaźnika ryzyka może w rzeczywistości zniekształcić rzeczywisty obraz sytuacji dla inwestorów. Wskaźniki, które są zarówno finansowe, jak i perspektywiczne, zapewniają bardziej precyzyjny obraz ryzyka i możliwości w okresie przejściowym. Przyjęcie oddolnego podejścia do wyceny przedsiębiorstw, opartego na analizie poszczególnych aktywów, zapewnia bardziej znaczący obraz tego, co może się stać z przedsiębiorstwem, branżą lub krajem podczas transformacji wynikającej z celów określonych w Paryżu.

Podejście to zmniejsza alokację kapitału do spółek o największym ryzyku transformacji, co zmniejsza ryzyko finansowe dla inwestorów. Ułatwia ono ponowną wycenę ryzyka klimatycznego, pozwalając rynkom kapitałowym na dostosowanie się do polityki rządowej. Zwiększa ono również alokację kapitału do spółek, które mogą zyskać na transformacji klimatycznej, a tym samym oferuje potencjał wyższych zysków. Wreszcie, zapewnia przejrzystość na poziomie przedsiębiorstwa, co pomaga określić, co przedsiębiorstwa mogą zrobić, aby złagodzić ryzyko związane z transformacją klimatyczną i stać się częścią konsensusu.

Transformacja klimatyczna stanowi ogromny rynek, ale dostrzegamy pilną potrzebę stworzenia praktycznych narzędzi, które umożliwią organizacjom przejście do gospodarki odpornej na zmiany klimatyczne i przyniosą korzyści całemu społeczeństwu.

Zrozumienie ryzyka klimatycznego za pomocą solidnych, perspektywicznych metryk finansowych jest kolejnym niezbędnym krokiem w tej ewolucji, która zapewni przepływ kapitału tam, gdzie jest on potrzebny w nadchodzącej dekadzie klimatycznej.

Autor

Prezes WillisTowers Watson

Contact Us