Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Miljøansvar

Økt miljøbevissthet og miljøfokus av miljøforurensning tiltrekker seg mer og mer oppmerksomhet fra lovgivere, myndigheter, allmennheten og organisasjoner. Ansvaret for virksomheter som driver, eller tidligere har drevet, aktiviteter som innebærer miljørisiko, har blitt tydeliggjort; forpliktelser til å unngå miljøforurensning har blitt strengere – forpliktelsene til rydde opp og tilbakestille har blitt strengere – og sannsynligheten for å bli møtt med krav om erstatning har økt.

Kontakt oss

Hvorfor Willis Towers Watson?

Willis Towers Watson er spesialister på å designe, etablere og administrere miljøansvars-forsikringsprogrammer - vi kombinerer lokal og global kunnskap og rådgivningskompetanse for å ivareta kundens interesser og verdier og benytter oss av det globale forsikringsmarkedet for å gi beskyttelse for miljørisiko.

Vårt mål er at våre tjenester og vår kunnskap skal bidra til å minimere virksomhetenes miljørisiko eller minimere effekten av dem – vi skal skape forutsigbarhet så langt det lar seg gjøre. Alle våre løsninger er vanligvis skreddersydd fordi miljørisikoen er forskjellig for hver kunde.

Miljøforsikringsprogrammer

Miljøforsikringen kan gi beskyttelse på flere nivåer - for både tidligere aktivitet og for aktive virksomheter. I tillegg finnes det løsninger i forbindelse med fusjoner eller oppkjøp for å beskytte seg mot fremtidige erstatningskrav.

Miljøforsikringen kan f.eks. inkludere:

  • Gradvise, plutselige og uforutsette skader
  • Sanering og restaureringskostnader på egen eiendom og utenfor eiendommen
  • Forurensningsrelaterte skader og materielle skader
  • Primære, forebyggende og kompenserende tiltak i henhold til EU-direktiver
  • Undersøkelse og saksomkostninger
Contact us