Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Ansvar

I en verden hvor de juridiske rammebetingelsene er i kontinuerlig endring og utvikling, endres også risikobildet, og sannsynligheten for å bli involvert i et ansvarskrav øker. Vi bistår deg med å bygge ditt sikkerhetsnett – vi bistår deg med å bygge ditt ansvarsprogram for å beskytte din virksomhet.

Kontakt oss

Hvorfor Willis Towers Watson?

Ansvarsforsikring for generelt ansvar/bedriftsansvar og produktansvar tegnes av de aller fleste selskaper og virksomheter i Norge. Ansvarsforsikringsprogrammet skal gi deg økonomisk beskyttelse mot erstatningskrav som følge av skade på person eller eiendom som følge av selskapets virksomhet, aktivitet eller produkter, enten det er i hjemmemarkedet eller for virksomhetens aktivitet utenfor Norges grenser. For selskaper som opererer i flere land gjennom datterselskaper, er det spesielt viktig å ha en ansvarsforsikring som er utformet slik at den dekker erstatningsansvar i henhold til gjeldende lov i de landene hvor skaden kan oppstå.

Willis Towers Watson er spesialister på å designe, etablere og administrere ansvars-forsikringsprogrammer - vi kombinerer lokal og global kunnskap og rådgivningskompetanse for å ivareta kundens interesser, verdier og optimalisere forsikringsavlastning og -innkjøp.

Vi er der du er – vi finner løsningen på dine behov tilpasset lokale forretningsmessige og regulatoriske forhold. Våre kompetente team dekker bla

  • Generelt ansvar/bedriftsansvar & produktansvar
  • Product recall
  • Miljøansvar
  • Employers liability
  • Byggherreansvar
  • Prosjektansvar

Når skaden er skjedd

Når skaden er skjedd er det viktig med erfaring og kompetanse fra skadesaker. Vårt team av spesialister:

  • bistår med rådgiving og kommunikasjon med forsikringsselskapene tilbyr vårt globale nettverk av spesialister
Contact us