Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Financial & Professional Risks (Finex)

Det forretningsmessige landskapet endrer seg raskt – dette innebærer også at risikolandskapet endrer seg. Vi har ekspertise og spisskompetanse for å møte disse endringene – vi bistår dere med å etablere forsikringsløsninger som beskytter virksomhetens operative virksomhet og omdømme.

Kontakt oss

Hvorfor Willis Towers Watson Finex team?

Når det forretningsmessige landskapet endrer seg, endres også de juridiske rammebetingelser seg. Ny teknologi utvikles og tas i bruk - de aller fleste virksomheter blir mer avhengig av teknologi. Alle disse endringene åpner nye forretningsmuligheter, men de åpner også nye risikoområder – risikoområder det er viktig å søke finansiell beskyttelse mot i form av forsikringsløsninger.

Våre spesialister og spesialistteam, har kunnskap og kompetanse for å identifisere og analysere både eksisterende og nye risikosfærer – vi kan være din samarbeidspartner i arbeidet med å utvikle virksomhetenes risikoprofil og identifisere de riktige løsningene for å optimalisere risiko-avlastning til forsikringsmarkedet.

Dette er eksempler på noen av risikoområdene hvor vi kan bistå:

  • Styreansvarsforsikring / D&O
  • Rådgivingsansvar / Professional indemnity
  • Kriminalitet / fraud
  • Finansinstitusjoner
  • Cyber
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Risiko og analyse
  • Tax insurance
Contact us