Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Lønn og personalgoder

Fokus på lønn og personalgoder er avgjørende for en virksomhets evne til å tiltrekke seg, og beholde de beste medarbeiderne i dagens dynamiske og digitale arbeidsmarked. WTW kan bistå med å foreta strategiske investeringer i programmer som tilfører mest mulig verdi til en mangfoldig arbeidsstyrke, og som vil bidra til å gi den beste avkastningen til deres virksomhet.

Kontakt oss

Nye måter å arbeide på, endrede kompetansekrav og skiftende arbeidsforhold er med på å forandre arbeidsmarkedet. Er deres lønn- og kompensasjonsprogram tilpasset nye tider?

Et velfungerende lønns- og kompensasjonsprogram kan være en avgjørende faktor i kampen om de rette medarbeiderne. Den rette balansen mellom lønn, personalgoder, helse og trivsel og karriereutvikling er rette veien for å tiltrekke, beholde, og motivere de ansatte som skal drive virksomheten fremover. Men i mange organisasjoner utvikler ikke lønns- og kompensasjonsprogrammene seg raskt nok til å kunne holde tritt med den nye virkeligheten på arbeidsmarkedet.

Identifiser forhold som forandrer arbeidsmarkedet.

WTW bistår bedrifter med å kartlegge og følge med i utviklingen av trender og endringer i arbeidsmarkedet. Dette gjør arbeidsgiverne istand til følge med i tiden, stadig fornye seg og være i forkant med å tilby til enhver tid konkurransedyktige lønns- og kompensasjonsbetingelser. Forhold som forandrer arbeidsmarkedet er:

 • Den digitale transformasjonen av arbeidsplassen – en redefinering av hvordan, hvor og av hvem arbeidet utføres
 • Endrede forventninger fra en arbeidsstyrke over flere generasjoner, som verdsetter åpenhet, og en personalisert, forbrukerorientert tilgang
 • Nye lovkrav, som medfører endringer innenfor likestilling, inkludering og mangfold
 • Økende krav til avkastning på investering

Vi kan bistå dere med å få en bredere forståelse av hvordan man arbeider med disse faktorene, ved utvikling og implementering av lønns- og kompensasjonsprogrammer.

Oppbygning av et differensiert lønns- og kompensasjonsprogram

Følgende verktøy kan gi et konkurransefortrinn når dere bygger deres lønns- og kompensasjonsprogram:

 • Tenk strategisk
  Det skal mer til enn lønn for å motivere de ansatte. Derfor har ledende virksomheter en strategisk tilnærming til lønns- og kompensasjonsprogram som inkluderer lønn, personalgoder, helse og karriere.
 • Vær fremtidsorientert
  I et omskiftelig og fleksibelt arbeidsmiljø er bedriftene nødt til å fokusere på å belønne medarbeidere som innehar kompetansen som er avgjørende for virksomhetens fremtidige suksess. Det omfatter også kompetanseutvikling av medarbeidere der jobben vil bli påvirket av automatisering og det finnes potensiale til å tilegne seg nye oppgaver.
 • Forstå hva de ansatte verdsetter
  Segmenteringsanalyser og Pulse Surveys gir virksomheter innblikk og innsikt i hva de viktigste ansattegruppene verdsetter mest, og skaper mulighet for å utvikle skreddesydde programmer ut i fra deres ønsker og behov.
  Det er også avgjørende at arbeidsgivere innser at det er økende forventninger til rimelig lønn, og gjennomsiktighet i hva som legges til grunn for beslutningene som blir tatt - og hvordan det kommuniseres ut.
 • Levér en forbrukeropplevelse
  Arbeidsstyrken i dag forventer å bli behandlet som forbrukere på arbeidsplassen. I forhold til lønn betyr det tilgang til teknologi på høyeste nivå for å oppnå flere valgmuligheter, mer fleksibilitet og økt personalisering.
 • Mål, kostnader og effekt
  Gitt de omfattende investeringene som virksomheter foretar i lønns- og kompenasjonsprogrammer er det avgjørende å måle den økonomiske avkastningen mot evnen til å tiltrekke, beholde og motivere de ansatte.
  Virksomheter som kan se verdien av mer sofistikerte analyser kan bruke optimaliseringsverktøy til å måle og evaluere hvilke lønnsfaktorer som har den største innvirkningen på de ansattes holdninger og adferd. Det minimerer risikoen for å investere i feil programmer som ikke gir ønsket effekt.
 • Prioriter inkludering og mangfold
  Det er avgjørende at arbeidsgivere drar inn inkludering og mangfold i lønns- og kompensasjonsprogrammet for bedre å kunne imøtekomme en mangfoldig arbeidsstyrkes behov, og for å fremme en inkluderende virksomhetskultur.

Med disse tiltak vil deres virksomhet kunne utvikle en differensiert lønnsstrategi og dermed øke mulighetene for å konkurrere om de mest verdiskapende medarbeiderne.

WTW bistår deres virksomhet med å utvikle og implementere et lønns- og kompenasjonsprogram som skaper mest mulig verdi for deres ansatte på et økonomisk fornuftig nivå.

Contact us