Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Om oss

Vår historie

Vi har satt våre kunder først i snart 200 år!

Kontakt oss

En historie med felles verdier

Vårt unike kundefokus og kundekultur, er bygget på samarbeid, integritet, respekt, kvalitet og kunnskap til å forstå våre kunder. Mange av våre kunder har vært med oss nesten fra begynnelsen, og de har alltid blitt møtt med respekt, forståelse og innsikt – uavhengig av hvilke tjenester kundene har hatt behov for. Våre verdier definerer våre leveranser og tjenester - og hvordan vi møter og samarbeider med kundene våre – nå og i fremtiden.


Begynnelsen…..og mulighetene


1828

Henry Willis begynte sin karriere som handelsmann som solgte importerte varer på kommisjon i Storbritannia på Baltic Exchange i London.

1841

Willis søkte om medlemskap i Lloyd's, hvor han begynte med megling av forsikring for de handelsvarene som han solgte på kommisjonsbasis. Etter hvert som virksomheten hans vokste, ble han involvert i sjøforsikring og grunnla Henry Willis & Company.

1878

Reuben Watson grunnla R. Watson & Sons, verdens eldste aktuarvirksomhet.

1889

David Parks Fackler, grunnleggeren av Towers Watsons opprinnelige firma Fackler & Co, var med på å stifte Actuarial Society of America, en forgjenger av dagens Society of Actuaries.

Nye markeder – nye muligheter


1896

Henry Willis & Co. utviklet et samarbeid i USA med Johnson & Higgins, som ga Willis tilgang til det amerikanske markedet.

1898

Henry Willis & Co fusjonerte med Faber Brothers for å danne Willis, Faber & Co og etablerte en enorm maritim portefølje, kjent som den største meglerporteføljen i verden.

1928

Willis Faber & Company fusjonerte med Dumas & Wylie Limited for å danne Willis, Faber & Dumas.

1934

Towers, Perrin, Forster & Crosby (TPF & C) ble grunnlagt. Selskapet tilbød opprinnelig reassuranse og livsforsikring, men utviklet senere en særlig ekspertise innenfor pensjoner, reassuransemegling og personalgoder.

En verden i endring


1937

Willis har alltid vært en ledende aktør innen luftfartsindustrien, og var forsikringsmegler for luftskipet Hindenburg

1943

Birchard Wyatt grunnla Wyatt Company, et aktuarkonsulentfirma i Washington DC og kjøpte opp Fackler & Co i 1950.

1950-tallet og utover

Private pensjonsordninger fortsatte å vokse i popularitet, og førte til en boom i aktuarbransjen på begge sider av Atlanterhavet. Det styrket vår posisjon som et av de største aktuarkonsulentfirmaene i Europa og Nord-Amerika.

1960-tallet

TPF & C utvidet sine konsulenttjenester til å omfatte helse, lønn og personalgoder og organisasjonsrådgivning

1971

Willis tar steget ut i rommet og er forsikringsmegler for Lunar Roving Vehcile kjent som «Moon Buggy»

1976

Willis, Faber & Dumas blir notert på London Stock Exchange, noe som befester statusen som den ledende Britiske spesialmegleren.

Global ekspansjon på 80 og 90 tallet


1980-tallet

Willis’ reassuransevirksomhet vokste stadig og overgikk for første gang sjøforsikringsvirksomheten

1986

Towers, Perrin, Forster & Crosby kjøpte Tillinghast, Nelson & Warren i Atlanta. Selskapet skifter navn til Towers Perrin året etter.

1990

Willis, Faber & Dumas etablere seg i det amerikanske markedet gjennom en fusjon med Corroon & Black, og skapte med dette verdens fjerde største forsikringsmegler; Willis Corroon PLC

1995

R. Watson & Sons og The Wyatt Company inngikk en allianse med etableringen av Watson Wyatt og konsoliderte dermed sine globale ressurser.

1997

Willis Corroon PLC ble tatt av børs av Kohlberg Kravis Roberts i en avtale til en verdi av 1,4 milliarder dollar. Willis forretningsområder ble samlet under ett navn året etter: Willis Group.

Det nye millenniet – 2000 tallet


2000

Watson Wyatt ble notert på New York Stock Exchange.

2001

Willis Group ble notert på New York Stock Exchange og opplevde sterk vekst. Willis hovedkontor i London var i ikoniske Port of London Authority

2008

Willis Group kjøpte Hilb Rogal & Hobbs, en av USAs største forsikrings meglere. Willis Group flyttet inn i sitt nye hovedkontor i 51st Lime Street i London

2010

I en sammenslåing mellom Towers Perrin og Watson Wyatt ble Towers Watson dannet.

2015

Willis Group benyttet seg av sin rett til å kjøpe resten av Gras Savoye og kjøpte også 85% av Miller, den ledende uavhengige wholesale insurance broker i London.

2016

Willis Group og Towers Watson fusjonerte og ble Willis Towers Watson.

Klar for en sterk, uavhengig fremtid


2016

Willis Towers Watson slutter seg til koalisjonen Paradigm for Parity® (P4P). P4P består av bedriftsledere, styremedlemmer og akademikere, og er forpliktet til å nå likestilling i lederskap innen 2030.

2019

Willis Towers Watson kjøper TRANZACT, en direkte-til-forbruker helseorganisasjon som knytter enkeltpersoner til amerikanske forsikringsselskaper.

2020

Willis Towers Watson kjøper Unity Group, en regional forsikringsmegler i Mellom-Amerika med virksomhet i seks land.

2021

Willis Towers Watson kunngjør forpliktelse til å levere netto null klimagassutslipp senest innen 2050.

2022

Willis Towers Watson rebrands som WTW og endrer aksje ticker til WTW på Nasdaq Exchange. Carl Hess blir ny administrerende direktør og etterfølger John Haley etter 23 år som administrerende direktør

Contact us