Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Risikomodeller og -teknologi

Våre digitale risikomodelleringsverktøy forenkler risikostyringsoppgaven og gir deg innsikt og kunnskap som er nødvendig innen moderne risk management. Våre kvantitative og diagnostiske verktøy vil gi nye innfallsvinkler for å forstå og vurdere risiko – det gir deg nye muligheter til risikostyring og optimalisering av risikooverføring – det vil påvirke virksomhetens forretningsstrategi.

Kontakt oss

Hvorfor Willis Towers Watson?

Den fjerde industrirevolusjon er i full gang – Willis Towers Watson utvikler modeller og teknologi for på en proaktiv måte ligge i forkant av utviklingen. Våre digitale verktøy og modeller kombinerer håndtering av store mengder informasjon og data med kunstig intelligens, og gir innsikt og kunnskap som bidrar til å optimalisere risikostyringsinformasjon.

Kvantitative verktøy

Våre verktøy produserer operasjonell styringsinformasjon. og sikrer bedre samhandling mellom risikostyring, økonomi og toppledelse. Modelleringsverktøyene kan modellere og evaluere et tilnærmet ubegrenset antall scenarier som presenteres «to the point» og i sanntid på ulike teknologiske plattformer.

Strategiske/hollistiske modelleringsverktøy

Captive-Quantified-Icon
Captive Quantified

Analyserer og evaluerer muligheten for å etablere et captive eller captiveløsning med utgangspunkt i virksomhetens spesifikke behov, strategier og forretningsmessige mål

Dynamic-TCOR-Icon
Dynamic TCOR

Gir en helhetlig og kortfattet oversikt over dine totale, forsikringsbare risikokostnader (TCOR) på tvers av alle forsikringsklasser

Risk-Tolerance-Clarified
Risk Tolerance Clarified

Et analyseverktøy som brukes til å modellere virksomhetens motstandskraft mot risiko og å definere risikotoleranse

Risk Optimizer
Risk Optimizer

Et verktøy, basert på vår solide kompetanse og erfaring i kombinasjon med ulike statistisk modeller, for å evaluere og optimalisere organisasjonens forsikringsstrategi.
Kvantitative modelleringsverktøy

Cyber-Quantified
Cyber Quantified

Vår siste innovasjon innen cyber risk prediction. Verktøyet vurderer virksomhetens totale cyber eksponering for å optimalisere og understøtte risikostyringsstrategien

DO-Quantified-Icon
D&O Quantified

Et modelleringsverktøy for å kunne hjelpe organisasjonen med å analysere, forstå og evaluere de personlige risikoene som administrerende direktør og styret står overfor innenfor rammen av sine oppgaver som beslutningsgrunnlag for virksomhetens risikostyringsstrategi

Dynamic-Casualty-Forecast-Icon
Dynamic Casualty Forecast

Genererer datadrevne anbefalinger for organisasjonens ansvarsforsikringsprogram

Property-Quantified-Icon
Property Quantified

Kvantifiserer virksomhetens globale skadepotensial innenfor eiendom og avbrudd som følge naturskadehendelser eller andre mulige katastrofehendelser
Diagnostiske verktøy og modeller

Global-Peril-Diagnostic-Icon
Global Peril Diagnostic

Modellering av eksponering av naturkatastrofer

Service technology

Vår Risk Intelligence Central applikasjoner er tilgjengelig 24/7 på de fleste teknologiske flater – her har du tilgang til relevant dokumentasjon og dokumenter med mulighet til tilgangsstyring.

Contact us