Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Verdiskapende avlønning i dagens arbeidsmarked

Det globale arbeidsmarkedet gjennomgår store forandringer, og alle organisasjoner er nødt til å vurdere hvordan de avlønner sine medarbeidere og skaper rammer som gjør det mulig å tiltrekke og beholde de beste kandidatene. Komplekse lønnsbeslutningsprosesser må forenkles - kompetanse som er nødvendig for å nå fremtidens mål må prioriteres - HR-kostnadene må optimaliseres.

Kontakt oss

Hvorfor WTW?

WTWs unike kombinasjon av konsulenter med ekspertkunnskap, data, analysemetoder og programvare gjør det mulig å utforme og forankre skreddersydde, konkurransedyktige kompensasjonsstrategier som driver organisasjoner fremover.

Vår kunnskap, vår metode, våre prosesser og våre verktøy ligger til grunn når vi hjelper våre kunder med å:

 • Dokumentere nåværende planer og evaluere effektiviteten
 • Utføre en markedsanalyse mot sammenlignbare bedrifter og konkurrenter
 • Identifisere forbedringsmuligheter
 • Illustrere effekten av endringen
 • Utforme effektive planer for endringsledelse og kommunikasjo

Med strategier og mål på plass, kan vi bistå kundene med å utvikle kompensasjonspakker som er relevante for organisasjonen og tilpasset ledere og medarbeidere, innenfor fire sentrale områder:

 • Grunnlønn
 • Kortsiktige programmer for ikke-fast lønn (Short Term Incentives, STI) og varierende avlønninger
 • Langsiktige programmer for ikke-fast lønn (Long Term Incentives, LTI)
 • Fordeler og andre kompensasjoner

Gjennom våre lønnsundersøkelser, vår jobbevalueringsmetode og vår detaljkunnskap kan vi støtte organisasjoner i å etablere og administrere en tidsriktig kompensasjonspakke som forblir relevant i et foranderlig miljø og som også kan håndteres med støtte fra våre software-løsninger.

 • Kommunikasjonsekspertise

  Prisbelønnede formidlere som utmerker seg i sitt arbeid med å hjelpe organisasjoner til å navigere gjennom endring og få medarbeidere til å forstå verdien av det samlede kompensasjonstilbudet.

 • Markedsledende dataanalyse

  Markedsledende data som støtter beslutningstakere med informasjon og detaljer om kompensasjonstrender.

 • Erfaring innen rettferdig kompensasjon og lønnskartlegginger

  Omfattende erfaring innen lønnskartlegging og rettferdig lønnsfordeling, samt utforming av suksesjonsmodeller og kompetansebasert rekrutteringsprosesser.

 • Salgsstrategi og kompensasjon

  Fagkunnskap som kan hjelpe deg til å utvikle salgsfunksjoner og belønningsstrategier som er relevante for virksomhetens spesifikke vekstplan.

 • Fagkunnskap innen jobbevaluering

  Verktøy og kunnskap for jobbevaluering som støtter virksomhetens grunnleggende behov: å tiltrekke, engasjere og beholde nøkkelkompetanse, håndtere kostnader og risiko samt forvalte kompensasjonspakke.

 • Compensation Software

  Interaktiv modellering av markedslønnsstatistikk, analyse av eksisterende kompensasjonspakkers konkurransekraft, global jobbevaluering, design av kompensasjonspakke og illustrerende rapporter som hjelper organisasjoner tiltrekker og beholder riktig kompetanse samtidig som investeringer optimaliseres.

 • Vi har ekspertkunnskap om, og kan gi råd rundt, alle forsikringer relatert til de ansatte, blant annet

  • Yrkesskadeforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Sykdom- og uførhetsforsikring
  • Gruppeliv/dødsfallsforsikring
  • Ektefelleforsikring
  • Lisensforsikring
  • Trygghetsforsikring (Norges Rederiforbund)
  • Expats-dekninger
  • Reiseforsikring
  • Kidnap & Ransom
  • Helseforsikring
  • Kritisk sykdom
  • Sykelønn
Contact us