Gå tilbake til hovedsiden
Tjeneste

Employee Experience

De ansatte er den viktigste ressursen til enhver suksessrik virksomhet. Ved å frigjøre potensialet hos deres talenter, vil WTW hjelpe dere med å øke veksten i organisasjonen.

Kontakt oss

Why WTW?

Vi tror at det er mennesker som skaper konkurransedyktige fortrinn. Ambisjonene til organisasjoner er tett knyttet sammen med ambisjonene til den enkelte avdeling. De mest suksessrike organisasjonene fremmer ambisjon ved å engasjere de ansatte i interessante arbeidsoppgaver. Fordi når de ansatte trives, lykkes organisasjonene.

Selv de mest visjonære lederne strever med hvordan de skal skape bedre arbeidserfaringer. Teknologi, globalisering og innovasjon påvirker arbeidsplassen med endrete arbeidsoppgaver og setter krav til nye ferdigheter. På samme tid er dagens mangfoldige, flergenerasjoners arbeidsstyrke mer fleksible en noen gang. De er vant til å arbeide hvor som helst, når som helst og forventer i større grad mer personlig tilpassete erfaringer.

Med hurtig endring kommer muligheter: Hvordan kan vi få fram nye måter til å dyrke og utvikle talent slik at både individene og organisasjonen realiserer deres felles ambisjoner?

WTW kan hjelpe din organisasjon med endring, vekst og trivsel med å forstå deres utfordringer og mål. Tilby løsninger ut fra vår lange erfaring og gjennomføre ansatteundersøkelser for åfå en grundig innsikt og forståelse av deres virksomhet. Vi samarbeider med dere for å få innsikt som kan hjelpe dere med å ansette, bygge, lede og engasjere talentetne som dere trenger for å lykkes.. Ved å kombinere riktige råd, data, analyser og programvare, kan vi designe og levrere arbeidserfaring som til slutt styrker ambisjonene til deres ansatte i dag. Og som former arbeidsstyrken dere trenger framover.

Forskjellen med WTW: Styrke ambisjonene til organisasjonens endring, vekst og suksess.


Vi jobber sammen for å fullføre organisasjonens prioriteringer ved å åpne opp for muligheter som vil engasjere og inspirere de ansatte:

Få fullt utbytte av analyser og teknologi.

Innsikt fra data og analyser endrer hvordan arbeidsgivere søker, rekrutterer, leder og engasjerer talentene i meningsfylte arbeidsoppgaver. Mer spesifikt kan vi hjelpe dere med å:

 • Analysere nåværende og fremtidige krav til talentene, og vurdere om dere tiltrekker og beholder de riktige talentene.
 • identifisere og forutsi trender og utfordringer for å skaffe rett arbeidskraft.
 • Iverksette en holistisk tilnærming, ved å bruke ulike undersøkelser og data fra virtuelle fokusgrupper for å forstå hva de ansatte verdsetter og få innsikt i hva som fremmer engasjement og organisasjonens resultater

Skape givende arbeidserfaringer.

Vi samarbeider med organisasjoner for å skape effektive og tilpassede arbeidserfaringer ved klart å forme sine

 1. Formål

  Gjøre jobben mer meningsfyll ved å hjelpe deres egne talenter med å forstå og sette seg inn i organisasjonens formål, i form av mål, visjon, verdier og talentenes vurdering av verdiene.)

 2. Arbeid

  Forventninger til arbeidserfaringer er endret. Støtt dine talenter med de riktige verktøyene, ressursene, teknologien og miljøet som de trenger for å tilby de et meningsfylt arbeid i tråd med deres forventninger – og dine.

 3. Mennesker

  Bygge en inkluderende og mangfoldig arbeidsstyrke som fostrer gode relasjoner mellom kolleger og ledere, og som skaper et godt arbeidsmiljø.

 4. Total rewards

  Med en forståelse av de ulike belønningstypene og erfaringer med hvilke typer som de ansatte setter mest pris på kan du bygge et godt sammensatt program som inkluderer konkurransedyktig lønn, fordeler, trivsel og karrieremuligheter.

Lever i høy grad opplevelser som dine ansatte forventer.

Det er viktig og lykkes med å bringe de gode intensjonene videre til ekte og viktige erfaringer. WTW kan hjelpe deg med å:

 • Få gjennomslag Finn den rette miksen av teknologi og kommunikasjonskanaler for å nå i gjennom og hjelpe talentene dine med å få tilknytning til organisasjonen.
 • Mål Utnytte ansattedata og innsikt til å skreddersy arbeidsinnholdet adressert til deres unike behov og interesser.
 • Personliggjøre Sende personlige meldinger ved hjelp av ulike kanaler – fra portaler til sosiale medier.

WTW designer og leverer bedre opplevelser for de ansatte og som hjelper organisasjoner med endringer, vekst og at de lykkes.

Contact us