Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Kreditt-, politisk risiko- og terrorismeforsikring

WTWs Financial Solutions-team tilbyr meglertjenester på kreditt-, politisk risiko- og terrorismeforsikringsmarkedet. Kundene våre er internasjonale banker, leasingselskaper, råvarehandlere, eksportkredittselskaper og flernasjonale foretak.

Kontakt oss

Vi leverer løsninger som fungerer

WTWs Financial Solutions løsningsteam tilbyr meglertjenester på kreditt-, politisk risiko- og terrorismeforsikringsmarkedet. Vi ble etablert for mer enn 40 år siden og gir tilgang i sanntid til globale forsikringsmarkeder via våre team i London, Paris, New York, Chicago, Los Angeles, Sao Paulo, København, Dubai, Singapore, Sydney, Hong Kong, Tokyo og Washington DC. Våre mer enn 130 profesjonelle medarbeidere kommer fra ulike bakgrunner, blant annet underwriting, forretnings- og investeringsbankvirksomhet. Noen har erfaring fra juridiske avdelinger og regnskap. Alle gir kundene våre spesialtilpassede løsninger og ekspertise.

Vi investerer tid og ressurser for å forstå hver enkel kundes virksomhet og de økonomiske risikoene og kredittrisikoene som oppstår i en verden der både geopolitiske trusler og lovverk er i stadig endring.

Vi er eksperter på:

 • Finansinstitusjoner
  Vi bidrar med vår ekspertise for å gi finansinstitusjoner over hele verden råd om manglende betaling, handelskreditt, politisk risiko og politisk vold. Dette inkluderer terrorismeforsikring.
 • Eksportkredittbyråer, flernasjonale konserner og utviklingsbanker
  Våre spesialtilpassede løsninger bidrar til at eksportkredittbyråer, flernasjonale konserner og utviklingsbanker får forsikringsløsninger som oppfyller alle deres behov.
 • Selskaper og investorer
  Meglerne våre har en solid produktportefølje som sørger for at både mennesker og organisasjoner er dekket i situasjoner som kan variere fra handelskredittrisiko til politisk risiko og politisk vold. 
 • Råvarehandlere
  Vi samarbeider tett med råvarehandlere og forstår de komplekse risikoene dette markedet står overfor.
 • Finansører og utleiere innen Luftfart
  WTW var en pioner innen luftfartsforsikring, løsninger som skal beskytte både finansører og utleiere i tilfelle forsikringen til operatøren av fartøyet ikke dekker eventuelle krav. Vi hjelper også kunder med å få tilgang til forsikringsløsninger som gir primær forsikringsdekning for fartøyer som ikke lenger omfattes av leasing- eller finansieringsavtaler eller er under overtakelse. Ekspertene våre samarbeider tett med Aerospace-avdelingen, men driver sitt arbeid fra utsiden for å minimere og forhindre potensielle interessekonflikter.
 • VAPOR – Risikoanalyse
  Dette er et unikt analyseverktøy som gjør det mulig for bedrifter å beregne den finansielle påvirkningen av eksponering for politisk risiko etter bransje og land i kroner og øre. Ved å kombinere fordelene til Oxford Analyticas geopolitiske analyse og WTWs erfaring med politisk risiko dekker VAPOR farer som kan oppstå ved seks ulike politiske risikoer i 14 bransjer i mer enn 160 land, med regelmessig oppdatering av sikkerhetsrangeringer.
 • Krav
  Vårt spesialiserte krav-team har bidratt til tidsriktig betaling, fullt ut, av kreditt- og politiske risikokrav til en verdi av enn 1 milliard dollar siden 2008. De bruker sin ekspertise til å veilede kundene gjennom hele prosessen, fra varsling av tap via tapsjustering til kravoppgjør.
Contact us