Gå tilbake til hovedsiden
Tjeneste

Inkludering og mangfold

For å lykkes i en verden i rask endring, må organisasjoner ha en sunn organisasjonskultur der talentfulle medarbeidere opplever inkludering og mangfold, og der de føler grunn til å vise frem sitt aller beste, samarbeide med andre, utvikle ideer og bidra til økt engasjement, produktivitet og gode økonomiske resultater. WTW kan bistå med forbedring av organisasjonskulturen i ditt selskap ved hjelp av inkluderings- og mangfoldstjenestene våre.

Kontakt oss

Mangfold, inkludering og likestilling i WTW

I WTW jobber vi for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Vi mener at en bedriftskultur som fremmer mangfold, inkludering og likestilling er avgjørende for å lykkes. Dette er grunnlaget i alt vi gjør fra ansettelser, utvikling av ansatte, hvordan vi løfter frem talenter til hvordan vi jobber med og mot våre kunder.

Våre ulike bakgrunner, perspektiver og ideer påvirker vår mulighet til kontinuerlig utvikling og vekst. Vi har derfor forpliktet oss til å skape et arbeidsmiljø der alle blir hørt, respektert og verdsatt for den de er – og jobben de gjør – på like vilkår. Ved å forplikte oss til dette, vil vi være i stand til å ta bedre beslutninger, være mer kreative og dyktigere i å bistå våre kunder med å løse komplekse problemstillinger som igjen er avgjørende for å være konkurransedyktige nå og i fremtiden.

Likestilling og Mangfold

Med 45 000 ansatte i over 140 land er vår visjon å være den foretrukne arbeidsgiveren der kollegaer samarbeider og respekterer hverandre. Vår kompetanse, profesjonalitet og vårt unike kundefokus og kundekultur gjør at vi leverer kvalitet i alt vi gjøre.

Som konsern jobber vi aktivt med mangfold, inkludering og likestilling ved å:

  1. Ha gode prosedyrer for rekruttering
  2. Ha gode prosedyrer og rutiner for utviklingsmuligheter og forfremmelser av ansatte
  3. Ha mulighet til å kombinere arbeid og familieliv
  4. Hindre diskriminering og likestilling i lønn og arbeidsforhold
  5. Fremme et inkluderende arbeidsmiljø der vi respekterer ulikhetene hos våre kollegaer
«

I et moderne arbeidsliv er forpliktelsen til å jobbe for mangfold, inkludering og likestilling på arbeidsplassen svært viktig for å skape suksess, gode resultater og for å være den foretrukne arbeidsgiveren»

Nils Arne Fagerli | CEO Norway, Head of Corporate Risk & Broking – Nordics
Contact us