Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Mangfold, rettferdighet og inkludering

Vi tilbyr datadrevne løsninger for mangfold, rettferdighet og inkludering (DEI) for å støtte mennesker og risikostrategier som gjør det mulig for dine ansatte å trives, noe som gjør organisasjonen mer motstandsdyktig.

Kontakt oss

Når du integrerer mangfold, rettferdighet og inkludering (DEI) i organisasjonskulturen, styrker du bærekraft og tåleevne og reduserer risiko. For å lage et vellykket DEI-program er handlinger som  balanserer kostnader, talent og interessentforventninger avgjørende.

En virkningsfull DEI-strategi starter med å anerkjenne behovet for å skape en tilhørighet blant ansatte. Det krever også at du vever det inn i alle aspekter av din menneskelige kapitalstrategi, som strekker seg over hele talentlivssyklusen og medarbeideropplevelsen. Å gjøre det vil styrke organisasjonen din og dens folk til å trives, være innovative og utfolde seg.

Enten du begynner din DEI-reise eller videreutvikler DEI strategien din, kan vi hjelpe deg. Når du jobber med oss, vil vi tilby datadrevne DEI-løsninger innenfor områder for mennesker, risiko og kapital som gjør organisasjonen din mer motstandsdyktig og hjelper dine ansatte med å lykkes og trives.

82% av arbeidsgiverne har i dag DEI som en del av deres verdigrunnlag og organisasjonskultur; anslått å øke til 91% innen 2025

(WTW 2023 Best Practices in Health Care Survey)

75% av globale arbeidsgivere er i en prosess med eller vurderer å overføre DEI-ambisjoner til ansattegoder

(WTW 2023 Globale prioriteringer for ytelser til ansatte)

Hva er DEI?

DEI har som mål å skape et miljø som verdsetter og respekterer de unike egenskapene, bakgrunnene og perspektivene til alle individer i en organisasjon. DEI er også referert til som I &D, D &I og andre kombinasjoner som også inkluderer "B" for tilhørighet.

Den har som mål å skape en kultur og følelse av tilhørighet for alle.

Mangfold

Mangfold refererer til omfanget av menneskelige forskjeller som er tilstede på arbeidsplassen. Ideelt sett bør det gjenspeile ditt omkringliggende samfunn. Den strekker seg langt utover rase og kjønn, og omfatter et bredt spekter av dimensjoner, inkludert:

 • Etnisitet
 • Alder og livsfase
 • Seksuell legning
 • Religion
 • Uførhet
 • Sosioøkonomisk status
 • Omsorgspersoner

Hver av disse dimensjonene bringer unike perspektiver, erfaringer og bidrag til DEI tankegangen. Og når ansatte får en stemme og muligheter til å uttrykke seg fritt, fremmer de rikere og mer levende tenkning som kan øke produktiviteten, innovasjonen og tåleevnen.

Rettferdighet

Rettferdighet innebærer å lytte og forstå for å gi folk det de trenger for å nyte fulle, sunne liv. Rettferdighet fokuserer på å sikre rettferdig behandling og tilgang til muligheter og ressurser for alle ansatte. Den anerkjenner at enkeltpersoner har forskjellige utgangspunkt og barrierer for suksess, og søker å løse disse ulikhetene ved å gi støtte og tilrettelegging og fjerne systemiske barrierer.

Inkludering

Inkludering har som mål å skape tilhørighet. En inkluderende organisasjonskultur gjør at ansatte føler seg verdsatt, respektert og bemyndiget til å bidra med sine unike perspektiver. Det innebærer å fremme et samarbeidende og støttende miljø der mangfold feires og respekteres. Det hjelper enkeltpersoner med å trives og lykkes, og skaper en mer produktiv, innovativ og bærekraftig arbeidsplass.

Hvorfor betyr DEI noe for arbeidsgivere?

Det er flere grunner til at DEI bør ha betydning for organisasjonen din:

 • Det kan være ulikheter i arbeid, lønn, karriere, helse og trivsel, økonomiske resultater og sikkerhet – spesielt for underrepresenterte ansatte.
 • Nye og eksisterende DEI-krav og forskrifter skaper en større følelse av at det haster med å avdekke gap
 • Ansatte, forbrukere og investorer er fokusert på DEI-utviklingen din. De forventer rettferdighet, sosial tilknytning og en følelse av tilhørighet for alle ansatte.
 • En handlingsorientert forpliktelse til DEI er en konkurransedyktig differensiator, som skaper større mangfold og representasjon i arbeidsstyrken på alle nivåer, støtter rekruttering og engasjement og sikrer trivsel for alle ansatte.
 • En sammenhengende strategi for styring og engasjement av ledere og  er avgjørende for å  få liv i DEI-strategien. Dette inkluderer personalprogrammer og retningslinjer vurdert gjennom et DEI-ståsted  for å gjenspeile de ulike behovene til arbeidsstyrken og alle aspekter av medarbeideropplevelsen.

For å oppsummere alle disse punktene, er det enkle svaret at DEI fører til bedre resultater for dine ansatte, kunder, investorer og andre interessenter.


33% av ansatte som mener at DEI er høyt prioritert og rangerer arbeidsgiveren dårlig på dette området, har 33% større sannsynlighet for å slutte ved en lønnsøkning på 5% enn en ansatt som rangerte slik innsats høyt.

WTW 2022 Global Benefits Attitude Survey.

DEI er nøkkelen til å tiltrekke, beholde og engasjere talenter. Ved å prioritere DEI på arbeidsplassen vil du også:

 • Fremme innovasjon
 • Forbedre beslutningstaking
 • Bygg sterkere relasjoner med kunder og andre interessenter
 • Øke produktiviteten, bærekraften og robustheten

Forskning viser at mangfoldige organisasjoner utkonkurrerer mindre mangfoldige. Ifølge Global - Parity Alliance har etnisk mangfoldige selskaper og kjønnsmangfoldige selskaper hhv. 36% og 25% større sannsynlighet for å økonomisk overgå de som har gjennomsnittlig mangfold i sin bransje.

Hvordan vi kan hjelpe deg med å komme i gang med DEI og en kultur for tilhørighet for alle

DEI og en kultur for tilhørighet er en kontinuerlig prosess som krever kontinuerlig engasjement, evaluering og tilpasning for å skape en mer inkluderende og rettferdig arbeidsplass. Å fokusere på DEI innebærer en omfattende strategi og en robust styringsprosess, som muliggjør gjennomføring gjennom de riktige verktøyene og programmene for ledere og ansatte. Det endelige målet er at alle ansatte føler tilhørighet og har evnen til å trives.


50% av arbeidsgiverne planlegger eller vurderer å tilknytte DEI i ansattegoder i en fremtidig gjennomgang av alle goder.

(WTW 2023 Globale fordelstrender, USA)

Vi starter med å forstå din nåværende tilnærming og fremtidsvisjon for DEI og hvordan det kobles til ditt bredere talent og forretningsstrategier. Vi vil deretter sette klare mål, utvikle en strategi for å oppnå visjonen din og lage et veikart for å oppnå det. Vi gir støtte og råd basert på dagens situasjon , enten det er å starte i kartleggingsmodus eller finjustere strategien og utvikle en måle- og ansvarlighetsmodell.

Kartlegge

Vi vil hjelpe deg med å forstå din nåværende tilstand og sette din visjon om DEI ved å søke innsikt fra viktige interessenter, inkludert ledere og ansatte.

Utforme

Vi kan hjelpe deg med å utvikle og utforme en DEI-strategi som er "egnet til formålet" for din organisasjon gjennom gapanalyse, prioriteringer og muligheter.

Utføre

Vi kan hjelpe deg med å lage differensierte strategier og taktikker for å bedre engasjere og aktivere ansatte til å ta ut sitt potensiale på jobb.

Måle

Vi hjelper deg med å måle suksessen til DEI-tilnærmingen din ved å utvikle et bredt sett med DEI-beregninger som er knyttet til forretningsresultatene dine og innlemmet i den bredere rapporteringen.


21% av arbeidsgiverne gjennomgår eller oppdaterer sine totale belønningsstrategier for å takle skiftende arbeidsdynamikk for DEI.

(WTW 2023 Dynamikk i arbeidsundersøkelsen)

Vi har identifisert strategiske fokusområder for å styrke dine ansatte og forretningsresultater:

 • DEI strategi, styring og analyse
 • Lik og rettferdig lønn
 • Rettferdige karrieremuligheter
 • Inkluderende goder
 • Retningslinjer for arbeid og permisjon
 • Inkluderende medarbeideropplevelse
 • Leder- og lederaktivering
 • DEI er en del av bærekraftmålene, ESG

For å lykkes med å innlemme DEI i dine ESG-forpliktelser, må du investere i og ha styring rundt alle aspekter av DEI - enten det er mennesker og ledere eller andre områder som leverandørmangfold, opplæring eller interne og eksterne forbindelser.

Vi samarbeider med organisasjoner for å måle ansattes tilpasning til DEI og andre ESG-faktorer. For eksempel er det flere potensielle ESG-beregninger relatert til styring av menneskelig kapital, for eksempel produktivitet per ansatt eller lønnsgap, samt nye som høypresterende ansattes opplevelse eller rettferdig tilgang til programmer for kompetanseutvikling Vi kan hjelpe deg med å finne den rette balansen mellom beregninger for å oppfylle spesifikke mål og tilpasse dem til forretnings- og ESG-strategier.

Når du får DEI og ESG riktig, styrker du ikke bare organisasjonskulturen, men forbedrer også ansattes engasjement. Folk ønsker å jobbe for selskaper de føler gjør det rette ved å behandle mennesker med rettferdighet, verdighet og respekt.

For å trives i dagens skiftende verden, må organisasjoner vedta en sunn organisasjonskultur, der DEI er innlemmet i medarbeideropplevelsen og ESG-strategien. Når ansatte føler seg komfortable med å ta med seg sitt autentiske eller sitt beste jeg på jobb, blomstrer samarbeid, kreativitet, innovasjon og produktivitet, noe som gjør virksomheten din mer motstandsdyktig og bedre posisjonert for å møte dagens – og morgendagens – utfordringer.

Contact us