Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Risk & Analytics

Uforutsigbare tider krever innovative og nye løsninger, moderne analyse- og modellerings-verktøy og faktabaserte og analysedrevne beslutningsgrunnlag. Vi har verktøyene, ekspertisen og menneskene som kan bistå virksomheter med å møte fremtiden på en proaktiv måte og med optimal risikokontroll.

Kontakt oss

Hvorfor WTW?

Vi er et ledende risikokonsulentmiljø som tilbyr rådgiving og bistand basert på modellering og analyser for kvantifisering av risiko og risikokapasitet innenfor ulike aktuelle risikoområder. Vårt Risk & Analytics team jobber målrettet for å optimalisere resultater og verdiskapning gjennom hele virksomhetens verdikjede. Dette gjør vi ved å sette sammen team av aktuarer, matematikere, revisorer, forsikringsmeglere, ingeniører og eksperter innen skadeoppgjør for å optimalisere forståelsen og innsikten i tilnærmingen til organisasjonenes spesifikke behov og verdikjede.

En hollistisk tilnærming

Vi kombinerer vår kompetanse, kunnskap og dype forståelse av kundens behov med en helhetlig analysemetodikk – vi utarbeider en risikokvantifiseringsrapport som danner et diskusjons- og beslutningsgrunnlag for virksomhetens styre og ledelse.

En sterk satsing på innovative modellerings- og analyseverktøy gjør at vi kan hjelpe kundene våre med å minimere volatilitet, øke forutsigbarheten og bidra til forbedret lønnsomhet. Vår egenutviklede og markedsledende teknologi gjør det mulig for oss på en innovativ måte og i større grad enn tidligere å identifisere mønstre og tidligere uidentifisert verdi i risikoporteføljen.

Vår kompetanse og vårt utvalg av tjenester:

Vi tilnærmer oss enhver virksomhet og kundeforhold individuelt – Risk & Analytics dreier seg om å optimalisere løsningen for den enkelte individuelle virksomhet og med hensyn til hver kundes unike behov. Vårt tjenester kan inkludere:

  • Kvantifisering og optimalisering av risiko: risikotoleranse / selvbevaring / risikovillighet
  • Aktuartjenester
  • Captive management services (Malta eller Irland)
  • Alternativ risikooverføring: skreddersydde alternative risikooverføringsløsninger støttet av forskjellige finansieringsmodeller som håndterer noen av begrensningene og manglene som tradisjonell forsikring har i dag
  • Optimalisering av forsikringsporteføljen basert på avanserte analytiske modeller
  • Risiko Engineering tjenester: Risikokontroll, NatCat-modellering
  • Enterprise Risk Services: Kontinuitetsplanlegging, ERM (Business-wide Risk Management)
Contact us