Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Er din organisasjon klar?

Den digitale transformasjonen til arbeidsstyrken, reduksjonen av halveringstiden til ferdigheter og fremvoksningen av "gig"-økonomien snur opp ned på tradisjonelle oppfatninger av arbeid og jobber. WTW hjelper virksomheter med å navigere i en verden i stadig endring ved å kombinere konsulenttjenester, egenutviklede data og programvare.

Kontakt oss

Er din organisasjon klar?

Den eksponentielle teknologiutviklingen endrer vårt syn på arbeid, og visker ut grensene mellom fysiske, digitale og biologiske verdener. Gjennombruddet innenfor kunstig intelligens og robotteknikk er dramatiske sammenlignet med endringer i tidligere industrielle revolusjoner. Nesten alle industrier over hele verden har allerede blitt, eller blir i fremtiden, tvunget til å forandre seg som en følge av den tekniske utviklingen og for å møte konsekvensene av denne utviklingen; nye og endrede arbeidsområde og -metoder, nye industrier, økt arbeidskraftmobilitet/-fleksibilitet og raske endringer i kunnskapsbehov osv. Det blir et arbeidsliv i kontinuerlig utvikling og endring – er din virksomhet forberedt?

Møt utfordringene i det nye økosystemet for arbeid

Våre tjenester med fokus på fremtidens arbeidsmarked hjelper organisasjoner å håndtere hvordan, hvor og hvem som utfører arbeidsoppgaver, samt forslag til automatisering av oppgaver. Vi hjelper våre kunder til å tilpasse seg nye måter å arbeide på, identifisere fremtidens kompetansekrav og drivkraften for alle arbeidstakere, både ansatte og ikke ansatte, f.eks. innleide konsulenter.

Vi tilbyr de verktøy som behøves for å håndtere kritiske utfordringer nå og i fremtiden:

  • Kartlegging: Evaluere hvordan arbeidet i organisasjonen uføres for å kartlegge muligheten til å dekonstruere bestemte jobber og analysere alternative måter å arbeide på.
  • Arbeidsstrategi: Definere hvordan arbeid og arbeidsoppgaver kan utføres mer effektivt (f.eks. omstrukturering av arbeidsinnhold, AI og robotteknikk).
  • Et rammeverk for arbeid og kompetanse: Utvikle et rammeverk basert på eksisterende arbeidsinnhold og kompleksitet samt en metode for hvordan disse knyttes til fremtidige kunnskapskrav og sikre strategisk kompetansetilgang.
  • Markedsplass for alle arbeidstakere: Skape en plattform for å enkelt matche eksisterende oppdrag med kompetanse både innenfor og utenfor organisasjonen.
  • Omskolering og ny-utdanning: Sikre kontinuerlig utvikling av ansatte arbeidstakere basert på krav som er i stadig endring.
  • Individuelt tilbud (Talent Value Proposition): Ta frem relevante kompensasjonspakker som tilpasses ut ifra endrede kunnskapskrav og arbeidsmåter for å tiltrekke og engasjere alle typer arbeidstakere, både medarbeidere og personer utenfor organisasjonen.

Nye forventninger til ledere og ledelse

Den konstante teknologiutviklingen stiller krav til organisasjonens ledere om å effektivt navigerer gjennom ambivalens og forandring, uten den tradisjonelle organisasjonens formelle autoritet, for å lede alle typer arbeidstakere – og ikke minst utøve lederrollen på de digitale arenaene.

Virksomhetene som har utviklet de mest effektive og engasjerende metodene for å lede medarbeidere og virksomheter gjennom den forandring som teknologi-utviklingen innebærer, blir vinnerne i arbeidsmarkedet. De vil være vinnerne med tanke på å tiltrekke, utvikle og beholde de dyktigste ledere og medarbeidere – de vil være best rustet til å møte et arbeidsliv i kontinuerlig utvikling og endring

Vi hjelper organisasjoner å utvikle den kunnskap fremtidens ledere behøver, slik at de har fremgang i det nye økosystemet for arbeid. Vi tilbyr verktøy og utdanning i alt fra strategisk rekruttering til målstyring, for å kunne tiltrekke, engasjere og beholde de arbeidstakere som organisasjonen trenger innen hele spekteret av arbeidsrelasjoner.

Muligheter og potensial

Vi i WTW nærmer oss fremtidens utfordringer med selvsikkerhet og en oppfatning om muligheter, basert på fakta og forskning. Vi hjelper organisasjoner til å utforske hvordan mennesker og maskiner kan samarbeide for å oppnå bedre produktivitet, samtidig som mennesker får nye og mer tilfredsstillende arbeidsoppgaver.

Contact us