Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Captive - og captiveløsninger

Enkelte bedrifter velger å etablere sitt eget forsikringsselskap i form av captive- og captiveløsninger som en alternativ løsning for risikohåndtering, -finansiering og -overføring til forsikringsmarkedet. Captive- og captiveløsninger designes med utgangspunkt i grundige analyser og modelleringer av kundenes virksomhet, spesifikke krav og behov, for å sikre at man oppnår optimale løsninger, fleksibilitet og verdiskapning. WTW har lang erfaring i å bistå våre kunder i strategiske og operasjonelle prosesser om captive- og captiveløsninger.

Kontakt oss

Hvorfor WTW?

WTW er spesialister på å designe, etablere og administrere captive- og captiveløsninger over hele verden - vi har global kunnskap og rådgivningskompetanse for å ivareta kundens interesser og verdier. En riktig designet captive-/captiveløsning bidrar til å forbedre virksomhetens økonomiske og operasjonelle resultater med utgangspunkt i virksomhetens risikostyringsstrategi og optimaliserte risikoavlastning.

WTWs analyse- og risikomodeller bidrar til å skape et klart bilde av virksomhetenes kortsiktige og langsiktige risikobæringsevne – et bilde som danner grunnlag for fremtidsrettede beslutninger om risikooverføringsbehov og ikke minst kunnskap om risiko som ikke kan overføres til forsikringsmarkedet og som blir beholdt i virksomheten.

WTWs captivekunder kommer fra alle bransjer og industrier – captiveløsninger er egnet for både tradisjonelle risikoer og for nye fremvoksende risksfærer. Felles for våre captive kunder er at løsningene er skreddersydd og tilpasset virksomhetenes individuelle strategier og forretningsmodeller – det er et av de viktigste suksesskriteriene for et vellykket captive.

 1. 01

  Captiveanalyse

  Analyse og modellering av risikoeksponeringer og kundens bæreevne for å kvantifisere det kjente mulighetsrommet samtidig som man identifiserer det ukjente mulighetsrommet.

 2. 02

  Captiveimplementering

  Definere, optimalisere og implementere en captivestruktur tilpasset virksomhetens behov og målsettinger.

 3. 03

  Når captivet er etablert

  Vi bistår våre kunder med kompetanse og leveranser som sikrer verdiskapningen i verdikjeden for captivet.

 4. 04

  Strategisk analyse

  Vi bistår våre kunder med kompetanse og leveranser som sikrer at verdiskapningen i verdikjeden blir synlig for eieren av captivet.

Contact us