Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Cyberforsikring

WTW tilbyr råd og modelleringsverktøy for å kartlegge cyberrisiko og bistå virksomheter med beslutningsgrunnlag for å bestemme hvilke risikokostnader som kan håndteres i egen balanse og resultatregnskap, og hvilke som bør avlastes i forsikringsmarkedet

Kontakt oss

Hvorfor WTW?

Cybersikkerhet er i dag ikke lenger bare en teknologirisiko som håndteres av IT-avdelingen.. Et cyberangrep vil påvirke virksomhetens operasjonelle aktivitet og evne til å operere - og kan koste millioner – i verste fall føre til konkurs. Et cyberangrep kan også ha svært langsiktige konsekvenser som påvirker omdømme og merkevare lenge etter at virksomheten er tilbake i operativ tilstand.

WTW har en integrert, helhetlig tilnærming til cyberrisikostyring for å hjelpe deg med å håndtere alle aspekter av eksponeringen i hele bedriften. Vi har en tretrinns tilnærming til å hjelpe våre kunder med å evaluere og håndtere cyberrisiko

Cyber Risk Management: Assess, Protect, Quantify
4 ulike cyberrisikoer og hendelser
 1. 01

  Datainnbrudd

  Et datainnbrudd kan føre til tapte, ødelagte eller manipulerte data, og er i dag den vanligste cyberrisikoen. Angrepet kan være et resultat av et ondsinnet angrep fra for eksempel en hacker, en misfornøyd ansatt eller resultatet av uaktsomhet i form av en tapt bærbar PC, nettbrett eller smarttelefon.

 2. 02

  System- og nettverksbrudd

  Alle virksomheter er avhengige av IT-systemer og nettverk enten det gjelder produksjon, HR, salg eller regnskap. Det vil alltid være en risiko for avbrudd, enten som et resultat av driftsfeil i maskinvare eller programvare, eller som et resultat av et innbrudd, for eksempel i form av et såkalt "Denial of Service" -angrep.

 3. 03

  Sosiale medier

  Sosiale medier gir de fleste selskaper muligheter for smart markedsføring, men skaper samtidig uforutsette risikoer for misbruk eller eksponering av selskapets immaterielle eiendeler - fra misfornøyde ansatte så vel som leverandører og kunder.

 4. 04

  Cyberutpressing

  Cyberutpressing er et angrep - eller en trussel om et angrep – mot et selskap i kombinasjon med et løsepengekrav for å stoppe angrepet. I dag er "Ransomware" mest vanlig, der nettkriminelle har utviklet programmer som brukes til å kryptere det berørte selskapets data. Selskapet krever da løsepenger for å få tilgang til en kode for å låse opp dataene. "Denial of Service" -angrep er også en av de vanligste måtene for Cyberutpressing i dag.

WTWs cyberkonsept

Vår metodikk har som målsetting å etablere en god cyberisikobevissthet i selskapet - det er en forutsetning for da å kunne ta beslutninger om nødvendige tiltak for å forhindre risiko og minimere konsekvensene. Gjennom en helhetlig tilnærming til cyberriskproblematikken, med utgangspunkt i virksomhetens ansatte, teknologi og prosesser, kan vi identifisere og evaluere cybersikkerhet og potensielle cybertrusler. Vi har også utviklet en markedsledende forsikrings-løsning som dekker de mest direkte og indirekte kostnadene forbundet med cyberrisiko, inkludert:

 • Kompensasjon for inntektstap i forbindelse med avbrudd
 • Kostnader for å erstatte tapte eller ødelagte data
 • PR kostnader for å begrense skaden på merkevaren
 • Undersøkelseskostnader for å begrense og kartlegge et datainnbrudd

Visste du at?

 • Data blir generelt sett på som en immateriell eiendel, og dekkes derfor ikke av verken eiendom eller avbruddsforsikring.
 • Noen profesjonsansvarsforsikringer dekker tap av data fra tredjeparter, men bare hvis dette har skjedd som en del av utførelsen av tjenesten eller leveransen, men ikke som et resultat av en ekstern hendelse
 • Forsikring for datamaskiner dekker vanligvis bare tyveri eller reparasjon av maskinvare, ikke tap av data eller andre immaterielle eiendeler
Contact us