Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Fusjoner og oppkjøp (M&A )

Sammen med deg deltar vi på alle stadier i M&A-prosessen, enten du er en strategisk oppkjøper, selger eller et privat equity selskap som har behov for mennesker eller risikoløsninger.

Kontakt oss

Vi har en bred forståelse av hvordan man håndterer kostnader og risiko i M&A-prosesser. Vi støtter strategiske og finansielle oppkjøpere og selgere med vår erfaring fra mer enn 2000 M&A- og private equity-transaksjoner hvert år. Og vår proprietære forskning kan gjøre det mulig for deg å oppnå både kortsiktig og langsiktig suksess.

Vi jobber med alle typer kunder:

 • Serieoppkjøpere
 • Private equity-selskaper
 • De som er nye i M&A-avtaler
 • Strategiske oppkjøpere
 • Selgere som ønsker å selge seg ut

Erfaring, støttet av vår forskning, viser at vellykkede M&A-transaksjoner eller salg har to fellesnevnere:

 • Et tidlig og intenst fokus på personalutfordringer
 • En streng tilnærming til risikostyring

I tillegg verdsetter private equity-selskaper også finansiell sikkerhet. De søker å begrense finansiell eksponering gjennom forsikring.

Betydningen av personalstrategier i M&A-avtaler

Mennesker og bedriftskultur kolliderer ofte i M&A-avtaler. Vellykkede forhandlere vet viktigheten av å identifisere og adressere disse utfordringene tidlig. Når vi jobber sammen med deg, sørger vi for at HR er en forretningspartner sammen med avtaleteamet.

Vår forskning viser at vellykkede oppkjøpere er bedre på å:

 • Beholde kritisk kompetanse i arbeidsstokken
 • Måle lederskap
 • Kommunisere med og engasjere ansatte
 • Bygge en kultur som samsvarer med strategiske mål

Det er mye du kan gjøre for å sikre at organisasjonen din er klar for den første eller neste transaksjonen, og beredskap er avgjørende.

HR kan spille en nøkkelrolle for å få til en vellykket M&A-prosess ved å utvikle effektive personalstrategier som støtter bredere forretningsmål. Sammen med HR kan vi bidra til dette ved å:

 • Utføre forberedelser før avtale
 • Identifisere struktur og ressursgap
 • Etablere en M&A-plan
 • Gi opplæring

Håndtering av M&A-risiko

Når det gjelder risiko, er det viktig å unngå det uventede. Ved å identifisere og håndtere risiko tidlig kan du forhandle med større trygghet og tillit. Vårt team tilbyr en integrert tilnærming til transaksjoner.

Teamet vårt består av spesialister innenfor eiendoms- og ulykkesansvar, ledelsesansvar, ansattfordeler og transaksjonsforsikringseksperter, og jobber sammen for å identifisere bekymringer, gi analyser og tilby løsninger som beskytter investeringen. Denne unike strukturen gjør det mulig for oss å reagere nøyaktig og raskt.

Vi evaluerer, forbedrer og utvider kontinuerlig due diligence-gjennomganger av driftsforsikringer for å sikre at disse dekningene er relevante og effektive for alle parter som er involvert i en M&A-transaksjon – målet, kjøperen og långiveren. Vårt team tilbyr ekspertise for å sikre at hver gjennomgang gjenspeiler den nyeste markedsposisjonen for målets virksomhet og eksponeringer.

Enten du er en oppkjøper som ønsker å oppnå langsiktig strategisk integrasjon, en selger som ønsker å selge en virksomhet, eller et private equity-selskap med kortere investeringshorisont, hjelper vi deg med å beskytte deg mot finansiell nedsiderisiko.

Vårt transaksjonsforsikringsteam tilbyr skreddersydde løsninger for allokering av transaksjonsrisiko, inkludert:

 • Representasjons- og garantiforsikring (RWI) gir beskyttelse mot ukjente brudd på mål- og selgerrepresentasjoner og garantier i en kjøpsavtale
 • Skatteansvarsforsikring gir beskyttelse mot kjent skatterisiko eller en usikker skatteposisjon som utfordres av en skattemyndighet og ellers ikke dekkes av en RWI-policy
 • Betinget ansvarsforsikring gir beskyttelse for et bredt spekter av kjente betingede risikoer som ingen av partene i transaksjonen vil akseptere økonomisk ansvar for (rettssaker, regulatoriske godkjenninger, etc.)

Vi er klare til å samarbeide med deg gjennom hele M&A-reisen og hjelpe deg med å gjøre transaksjonen til en suksess.

Contact us