Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Mergers & Acquisition/M&A

Oppkjøp, fusjoner, børsintroduksjoner er naturlige transaksjonselementer i en virksomhets livsløp. Alle transaksjons-elementene innebærer operasjonelle og strategiske risikoer, og WTW kan bistå med spisskompetanse, kombinert med et omfattende utvalg av produkter, løsninger og tjenester, for å hjelpe organisasjoner og virksomheter med å redusere transaksjonsrisikoene.

Kontakt oss

Hvorfor WTW?

Vårt M&A team tilbyr risiko- og forsikringsrådgivning i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, privatisering, salg eller børsnotering av selskaper eller virksomheter. I tillegg kan vi bistå med tjenester innen alle HR-relaterte aspekter for gjennomføringen av transaksjonen og avtalen.

WTW kan med sin unike kombinasjon av risikokompetanse, juridisk kunnskap og organisasjonsforståelse være en katalysator for gjennomføringen av transaksjonen og avtalen.

Produkter og tjenester

WTWs tilbyr følgende tjenester og løsninger i tilknytning til M&A prosesser

Transaksjonstjenester

 • Risiko- og forsikringsanalyse
 • Prospektansvar / IPO-forsikring (i forbindelse med f.eks børsnotering)
 • M & A / W & I forsikring
 • Tax Liability forsikring
 • Litigattion Buy out
 • Contingent Liabilities
 • Miljøforsikring

Human Capital & Benefits

 • Kompensasjonsspørsmål
 • Ansattegoder og -betingelser
 • Talent Management
 • Kommunikasjon
 • Organisasjonsforståelse, design og kultur
 • Ledelse og ledelsesbistand
Contact us