Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Investments

Institusjonelle investorer krever porteføljer som er skreddersydd til deres behov, er kostnadseffektive og gir høy avkastning med kontrollert risiko. Som et selskap med ulike aktivatyper og en tillitsskapende tilnærming kan våre investeringseksperter hjelpe våre kunder med å investere optimalt med et høyere mål om å endre måten investeringsbransjen opererer på.

Kontakt oss

Vår kundebase inkluderer et bredt utvalg av institusjonelle investorer, herunder pensjonsfond, forsikringsselskap, verdipapirfond, statlige fond, formueforvaltningsforetak, legater og stiftelser. Vår suksess er avhengig av vår evne til å hjelpe våre kunder i å lykkes, og til å være og bli værende et skritt foran våre konkurrenter.

Våre løsninger omfatter:

  • Outsourcet investeringsdirektør: Teamet utformer løsninger som gjør det mulig for klienter å delegere ansvaret for å implementere aktivastrategier, samtidig som strategisk kontroll og beslutningsprosesser holdes på områder der de gir mest verdi. Våre løsninger inneholder de beste investeringsforslagene basert på omfattende granskning og solid implementering. Vi forvalter over 119,6 milliarder dollar i ulike aktiva rundt om i verden (per september 2018), og søker å levere lavere risiko og/eller høyere avkastning.
  • Midler og strategier: Vi forvalter spesialtilpassete porteføljer for våre kunder med en åpen tilnærming til alternative sammensetninger, ikke-likvide aktiva, kreditt, faste inntekstaktiva og aksjer. Vi har også opprettet et lite antall sammensatte fond av aktiva som hjelper våre kunder å investere i kapitalmarkeder som ellers kan være vanskelig å få tilgang til eller kan være for dyre.
  • Rådgivende investeringstjenester: Vi gir råd om kritiske ansvarsområder for aktivaeiere, inkludert oppdrag og oppfatninger, risikostyringsplaner, aktivaallokeringer og risikobudsjetter, porteføljekonstruksjon og utvalg av tredjepartsforvaltere. Våre team er spesialisert på å finne, undersøke og overvåke kapitalforvaltningsselskaper som vi tror er blant de beste i verden og som dekker et bredt utvalg av vanlige og alternative aktivaklasser.

Innovasjon gjennomsyrer vår kultur. Vi tilstreber konsekvent og proaktivt å formidle våre beste og innovative forslag og muligheter til våre kunder hentet fra vår verdensomspennende praksis og vår dedikerte Thinking Ahead Group.

Contact us