Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Helse og trivsel

Hos WTW bruker vi vår omfattende ekspertise, forskning og analyser på tvers av alle ansattegoder, for å kunne gi arbeidsgivere redskapene de trenger til strategisk innsikt, innovasjon og lederskap.

Kontakt oss

Vi hjelper våre kunder med å effektivisere sine wellbeingprogrammer og bli mer kostnadseffektive, konkurransedyktige og verdiskapende gjennom de godene de tilbyr sine ansatte.

Vi hjelper deg med å forstå dine medarbeidere og gir et innblikk i deres personlige behov for wellbeinggoder slik at du kan vurdere hva som er utfordringene og mulighetene i den hensikt å skape økt trivsel på arbeidsplassen.

Vi setter fokus på vesentlige problemstillinger som arbeidsgivere står overfor i møte med ansattes behov:

  • Strategi og økonomistyring
  • Kostnader, verdiskapning og tilgang til wellbeinggoder
  • Et integrert wellbeingprogram og tiltak
  • Valgmuligheter, personalisering og medarbeidererfaringer

Strategi og økonomistyring

Personalgodestrategier, design, subsidiering og levering må stadig være i utvikling for å innfri arbeidsgivers strategiske mål, behovene i en skiftende arbeidsstyrke og samtidig leve opp til organisasjonens verdier. Vi hjelper deg med å analysere eksisterende ansattegoder innenfor rammene av deres tilbud til de ansatte – samt bidra til å utvikle en strategi, som er motstandsdyktig overfor utfordringer og endringer.

  • Ved hjelp av Pulse Surveys og kvantitativ data, måler og analyserer vi virksomheten for å få innsikt og bedre forstå helhetstilstanden blant ansatte, for så å kunne utvikle riktige strategier og initiativer med det formål å oppnå deres wellbeing ambisjoner.
  • Vi evaluerer virksomhetens personaldata både landsdekkende og på enkeltlokasjoner for å kartlegge muligheter og problemområder. Vi benytter våre gode relasjoner til forsikringsselskap og leverandører for å finne mulige løsninger i markedet, som passer til nettopp deres problemstillinger, ambisjoner og medarbeidere.
  • Vi leverer også data, så dere fortløpende kan forbedre de ansattes prestasjoner og skape bedre resultater. Multinasjonale selskaper får alt dette i en global kontekst for å kunne levere kostnadseffektiv rådgiving og koordinasjon – inklusive meglerytelser på globalt og nasjonalt nivå.
Benefits analytics, insights and reporting

Kostnader, verdiskapning og tilgang til wellbeingytelser

Stadig flere arbeidsgivere fokuserer på strategiske wellbeinggoder, som skaper enklere tilgang til rask handling av høy kvalitet, og som både er kostnadseffektive og skaper en god opplevelse for de ansatte.

Våre planleggingsverktøy hjelper dere med å fokusere på de verdibaserte elementene, som leder de ansatte til å gjøre bruk av tilbudene som maksimerer verdien av virksomhetens wellbeingprogram.

De ansatte kan få tilgang til ekspertvurderinger og andre helsetilbud, som skaper en enklere og mer kostnadeffektiv tilgang til behandling av fysiske og psykiske helseproblemer.

Benefits portfolio

Et integrert wellbeingprogram

Wellbeing har blitt et fokusområde i bedrifters personalegodestrategi og består av de fire dimensjonene: fysisk wellbeing, mental balanse, økonomisk trygghet og sosial wellbeing. Hver dimensjon er unik men også tett knyttet til de øvrige. Wellbeing begynner med individet og strekker seg til organisasjonskulturen, familien og samfunnet som helhet.

For arbeidsgivere er de ansattes wellbeing selve grunnlaget for å kunne skape mer engasjerte og produktive medarbeidere, som bidrar til forbedring og mer bærekraftige resultater – og til økt medarbeidertilfredshet.

Vi hjelper arbeidsgivere med å utvikle og utvide en wellbeingstategi på tvers av alle fire dimensjoner.

Employee experience

Valgmuligheter, personalisering og medarbeidererfaringer

De ansatte har forskjellige behov, og derfor skal den enkelte ha en viss grad av valgfrihet og fleksibilitet for å sikre at de har en positiv opplevelse av deres helse- og personalgoder. Vi begynner med å identifisere de ansattes ønsker og behov, og vi analyserer virksomhetens nåværende personalgoder for å kunne vurdere om det blir tilbudt tilstrekkelig med valgmuligheter, fleksibilitet og personalisering.

Vi har som mål å hjelpe virksomheter med å gjøre deres wellbeingprogram til en viktig del av verditilbudet som tilbys de ansatte, slik at de rette medarbeiderene ikke bare kan rekrutteres men også beholdes.

Contact us