Gå tilbake til hovedsiden
Tjeneste

Forsikring av de ansatte

Våre ansatte er våre største aktiva – våre ansatte er vårt konkurransemessige fortrinn. Målsettingene med bedriftens personalforsikringsprogram har flere dimensjoner; sikre den ansattes trygghet – være et verktøy for å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere og kollegaer - forebygge at medarbeidere blir utsatt for hendelser som forårsaker skade eller sykdom – bidra til at du får bistand som gjør at du raskt er tilbake i arbeid dersom du har vært utsatt for en hendelse.

Kontakt oss

Hvorfor WTW?

WTW tilbyr en skreddersydd, målrettet tilnærming til personalforsikringer og ansattes wellbeing. Dette skal sikre korrekte og konkurransedyktige forsikringsprogram i tråd med bedriftens behov og strategi.

Våre tjenester

Strategi: Kartlegger bedriftens behov og hjelper bedriften til å optimalisere forsikrings-programmet.

Forsikringsmegling: Forsikringsmegling er kjernen i vår virksomhet. Vi gjennomfører anbud og forhandler på vegne av bedriften for å oppnå de beste betingelsene og bidrar med den daglige oppfølgingen av dine forsikringsprogram. Ved endringer eller flytting av forsikringene sikrer vi at forsikringene blir implementert i henhold til avtale.

Informasjon: Informasjon til de ansatte som gjør at de både forstår og setter pris på de forsikringer og andre goder de har. Vi har også en egen app, Embark, som kommuniserer direkte med den ansatte og gir tilgang til informasjon uansett tid og sted.

Markedsanalyser og-rapporter: Vi har en stor kundebase, noe som gir oss en unik tilgang på markedsdata. Dette kan vi bruke til å hjelpe deg å sammenligne ditt forsikringsprogram med hva andre har, enten spesielt i din bransje eller i relevante bransjer generelt. Vi kan bruke denne informasjonen til å designe et forsikringsprogram som gjør din bedrift attraktiv for potensielle arbeidstakere.

Vi gjennomfører også flere årlige undersøkelser, og i tillegg en omfattende, global Benefits Trends Survey annet hvert år. Deltagerne i undersøkelsene får tilsendt rapporter med resultatene gratis.

Globale kunder: WTW er en av verdens største forsikringsrådgivere og har stor erfaring i å jobbe på tvers av landegrenser. Vi hjelper bedrifter med internasjonal virksomhet til å oppnå helhetlige forsikringsprogram og til å få oversikt i de ulike landene og markedene.

Vi har ekspertkunnskap om, og kan gi råd rundt, alle forsikringer relatert til de ansatte, blant annet:

 • Yrkesskadeforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Sykdom- og uførhetsforsikring
 • Gruppeliv/dødsfallsforsikring
 • Ektefelleforsikring
 • Lisensforsikring
 • Trygghetsforsikring (Norges Rederiforbund)
 • Expats-dekninger
 • Reiseforsikring
 • Kidnap & Ransom
 • Helseforsikring
 • Kritisk sykdom
 • Sykelønn
Contact us