Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Affinity

WTW er en ledende aktør innenfor affinity-segmentet, og designer skreddersydde og komplette forsikringsløsninger til bedrifter og organisasjoner som ønsker å tilby forsikringsløsninger som et verdiskapende og lojalitetsbyggende tilleggsprodukt til sine hovedprodukter og tjenester.

Kontakt oss

Hvorfor WTW?

Vår suksess er kundens suksess – langsiktige verdiskapende affinity-løsninger utvikles i et tett, konstruktivt og engasjert samarbeid med våre kunder. Med en dyp forståelse, innsikt og genuin interesse for våre kunders utfordringer og muligheter, er vi en fullserviceleverandør som skreddersyr forsikringsprogrammer basert på kundenes behov. Vi tar ansvar for alle trinn i verdikjeden og hjelper kundene våre med å forbedre resultatene, skape merverdi og øke kundetilfredsheten.

Gruppeforsikringsløsninger

WTW leverer gruppeforsikringsløsninger til en rekke interesseorganisasjoner innenfor ulike segmenter og forretningsområder. Gruppeforsikringsløsninger gjør det mulig for det enkelte medlemmet å dra nytte av stordriftsfordelene som oppnås i denne type løsninger. Gruppeforsikringsløsninger skaper betydelige administrative fordeler i form av enklere håndtering, lavere kostnader og mindre administrasjonstid – dette sikrer konkurransedyktige løsninger og tilbud. WTW har utviklet effektive forsikringsadministrasjons-systemer, og vi kan derfor ta ansvar for hele forsikringsprosessen - fra markedsføring til medlemmene i gruppen til utstedelse av forsikringer og premieoppslag.

Produktforsikring

Produktforsikringsløsninger kan bidrar til å styrke konkurranseevnen til et produkt eller en tjeneste. Eksempler på slike forsikringsløsninger er forsikring for produkter som hvitevarer og brunevarer, datamaskiner, nettbrett eller mobiltelefoner. Ved å tilby forsikring sammen med selve produktet, bidrar våre affinity-løsninger til økt lønnsomhet, samtidig som det betyr merverdi for sluttkunden - noe som skaper økt lojalitet. Dette administreres av WTW i moderne systemer med høy grad av digitalisering, automatisering og integrasjon med våre kunder, samarbeidspartnere mv.

Kort- og betalingsbeskyttelsesforsikring

De fleste kredittinstitusjoner og kortselskaper tilbyr sine kunder andre tjenester eller forsikringsprodukter inkludert i sine kortleveranser. WTW har lang erfaring med å sette opp denne type forsikringsløsninger - vi har ekspertise innen betalingsbeskyttelse, lånebeskyttelsesforsikring og andre relevante forsikringsprodukter som kan være egnet til å inkluderes i en kreditt- / debetkortløsning. Gjennom relasjoner og et tett samarbeide med kundene våre får vi raskt innsikt og kunnskap om sluttkundenes behov og forventninger. Dette betyr at vi kan hjelpe våre kunder med aktuell og relevant kunnskap i forhandlingene med forsikringsselskapene og har lykkes godt med å tilby omfattende vilkår, men også etablerte kravoppfølgingsrutiner slik at kunden og sluttkunden kan få tilbud om premier som er langsiktige, stabile og forutsigbare.

Contact us