Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Marine & Offshore Energy

WTW har vært en ledende aktør innenfor marin forsikringsmegling i snart 200 år - i Norge tilbake 1867 – i London tilbake til 1828. I Norge har vi også vært en ledende aktør innenfor offshore Energy forsikring helt tilbake til midten av 60-tallet da eventyret i Nordsjøen startet. Vår lokale og globale tilstedeværelse, i kombinasjon med vår ledende kompetanse, innovative løsninger og kunnskap om den maritime industrien, har bidratt til å sikre våre kunders verdier og operasjonelle aktivitet – til beste for kunden.

Kontakt oss

Hvorfor WTW?

 1. Kunnskap og erfaring

  Strategisk innsikt og forståelse av den maritime industrien – bygget på 200 års kunnskap og erfaring

 2. Innovasjon og utvikling

  Vi møter kundenes fremtidige behov for innovative løsninger med kunnskap om den maritime industrien – og i tett samarbeide med våre kunder

 3. Vår lokale og globale tilstedeværelse

  Vi er mer enn 20 høyt kvalifiserte medarbeidere i Norge og mer enn 600 kollegaer globalt – vi møter kundene der hvor kunden er

 4. Markeds- og innkjøpsstyrke

  Vi benytter vår sterke markedsposisjon og kompetanse til å optimalisere kundenes risikoavlastning og – losninger - vi skaper verdier for våre kunder

 5. Markedsinnsikt og -kunnskap

  Vi bistår våre kunder i å ta beslutninger på markedsinnsikt, -kunnskap og objektive analysemodeller

 6. Mer enn bare en forsikringsmegler

  Vi er kundens rådgiver og samtalepartner – også mellom fornyelsene

 7. Når noe skjer

  Vi er der når du trenger oss – vi bistår deg med vår kunnskap og kompetanse når skaden er skjedd

 8. Vi er din samarbeidspartner

  Vi er mer enn en leverandør – vi er din samarbeidspartner og støttespiller – sammen finner vi de beste løsningene for deg som kunde

Vårt lokale og globale nettverk

Vi er der du er – vi finner løsningen på dine behov tilpasset lokale forretningsmessige og regulatoriske forhold. Vi har kompetente team som dekker

 • Hull & Machinery, Byggerisiko, Protection & Indeminty (P&I), Freight, Demurrage & Defence (FDD), Special Marine risks, War insurance, Kidnap & Ransom & Superyachts
 • Upstream Property, Control of Well, Loss of Production, Liabilities etc, Construction & Decommissioning
 • Marine Cargo/transportforsikring

Claims – når skaden er skjedd

Med snart 200 års erfaring fra maritim industri – har vi også 200 års erfaring fra kritiske hendelser og skader.

 • Vi bistår med rådgiving og kommunikasjon med forsikringsselskapene
 • Vi tilbyr vårt globale nettverk av spesialister
 • Vi foreslår forsikringsleverandører basert på en totalvurdering av selskapenes service og leveranser – ikke bare på pris.
Contact us