Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Topplederløsninger

Helhetlige og målrettede kompensasjonsløsninger for toppledere og ledende ansatte får et stadig større fokus, og viser seg i mange tilfeller å være av avgjørende betydning for å tiltrekke seg de riktige menneskene med den riktige kompetansen. Det finnes få eller ingen standardløsninger på dette området – det er nødvendig med skreddersøm i hvert enkelt tilfelle – og løsningene må utformes på en slik måte at de er attraktive for ledende ansatte/nøkkelpersoner, rimelig sett fra eiernes side og oppfyller kravene til god eierstyring og selskapsledelse og annen lokal lovgivning. Den må tåle førstesiden i en avis uten å sette virksomheten i et dårlig lys.

Kontakt oss

Hvorfor WTW?

Som en del av WTW gruppen, kombinerer vi lokal kunnskap og kompetanse med globale trender og utvikling - vi har tilgang til mer enn 400 kollegaer i mer enn 35 land som bistår med relevant kompetanse og innsikt.

Våre analyse-/modelleringsverktøy og omfattende datagrunnlag, i kombinasjon med vår markedsinnsikt og spisskompetanse innenfor dette spesialistområdet, gir oss et unikt utgangspunkt for å utforme og implementere kompensasjonsløsninger for toppledere og ledende ansatte. Enten vi jobber med selskapets ledelse, styret eller begge deler, kan kundene våre stole på at vi kommer frem til løsninger tilpasset det definerte behovet – og sikrer et renomme som en attraktiv arbeidsgiver.

Hvilke tjenester tilbyr WTW?

Her er noen eksempler på tjenester vi kan levere

  • Design av kompensasjonsløsninger
  • Vurdering etablerte kompensasjonsløsninger med forslag til forbedringer
  • Tilgang til lønnsdata, lønnsstatistikk og rådgivning
  • Foreta beregninger og konsekvenser ved ulike alternativer både for bedrift og ansatte
  • Konsekvensanalyser ved overgang fra et pensjonssystem til et annet
  • Informasjon og rådgivning overfor medlemmene i pensjonsavtalen
  • Administrasjon av avtaler på vegne av bedriften
Contact us