ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

ประสบการณ์พนักงาน

เราช่วยองค์กรคุณสร้างสรรค์ประสบการณ์พนักงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งประสบการณ์ของการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ติดต่อเรา

เสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งธุรกิจและบุคลากร

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอในโลกของการดำเนินธุรกิจ แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็มาพร้อมกับโอกาสในด้านต่าง ๆ เราพร้อมช่วยองค์กรของคุณในการรักษาและดึงดูดพนักงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งองค์กรและพนักงาน ด้วยการสร้างสรรค์ประสบการณ์พนักงานที่เหนือกว่า เพื่อให้องค์กรปรับตัว เติบโต และประสบความสำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เราพร้อมช่วยคุณค้นหาข้อมูลสำคัญเพื่อให้องค์กรว่าจ้าง สร้างสรรค์ บริหาร และสร้างความผูกพันกับพนักงานได้ตรงตามเป้าหมาย ด้วยบริการในด้านต่าง ๆ ทั้งการให้คำแนะนำ ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ และซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยองค์กรออกแบบและส่งมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของพนักงานในยุคปัจจุบัน พร้อมกับช่วยให้องค์กรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือองค์กรที่ช่วยให้พนักงานก้าวสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมายด้วยประสบการณ์การทำงานที่เหนือกว่า เพราะความสำเร็จของพนักงานคือความสำเร็จขององค์กร

ประสบการณ์พนักงานหมายถึงอะไร

ประสบการณ์พนักงานคือหัวใจสำคัญของการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีและการนำพามาซึ่งผลประกอบการที่เหนือกว่า

เราเชื่อว่า ประสบการณ์พนักงาน คือความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ที่พนักงานมีภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ และผู้นำระดับสูงขององค์กร และความผูกพันที่มีต่อองค์กร ไปจนถึงเป้าหมายขององค์กร พันธกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่า และเป้าหมายของการทำงาน

ประสบการณ์พนักงานครอบคลุมทุกช่วงเวลาทั้งในและนอกการทำงานของพนักงาน โดยครอบคลุมประสบการณ์ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านผลประโยชน์ รางวัลตอบแทน ความเป็นอยู่ที่ดี ความหลากหลาย ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่าง (DEI) รูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น/แบบไฮบริด แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) และสภาพภูมิอากาศ การควบรวมกิจการ การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ วัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

สร้างสรรค์ประสบการณ์พนักงานที่เหนือกว่า

องค์กรที่พร้อมปรับเปลี่ยนประสบการณ์พนักงานสามารถขับเคลื่อนผลประกอบการและมีแนวโน้มทำให้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักดีขึ้น

35% ความผูกพันของพนักงานสูงขึ้น

28% ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานสูงขึ้น

44% วัฒนธรรมองค์กรสูงขึ้น

2.7 เท่า ผลการทำงานสูงขึ้น

90% อัตราการลาออกลดลง

แนวทางของเราในการทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน

เราพร้อมออกแบบและส่งมอบประสบการณ์พนักงานที่เหนือกว่า เพื่อช่วยองค์กรขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง เติบโต และประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ด้วยมุมมองที่หลากหลายและความมุ่งมั่นทุ่มเท แนวทางการทำงานร่วมกับองค์กรที่โดดเด่นกว่าใคร เราพร้อมมอบบริการสุดล้ำที่ผสมผสานทั้งด้านข้อมูล เทคโนโลยี และคำปรึกษา เพื่อช่วยนำพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญต่อประสบการณ์พนักงานมากขึ้น

องค์กรที่มุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์ประสบการณ์พนักงานให้ดียิ่งขึ้น สามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีทักษะความสามารถและนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรามีผลการวิจัยมารองรับในเรื่องนี้

การกำหนดกลยุทธ์ด้านประสบการณ์พนักงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร และการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเสริมสร้างประสบการณ์พนักงาน คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรก้าวล้ำและโดดเด่นกว่าใคร อีกทั้งยังช่วยดึงดูด รักษา และสร้างความผูกพันของพนักงาน เพื่อให้องค์กรก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ทำไมต้อง WTW

เพราะเราพร้อมขับเคลื่อนผลลัพธ์ การดำเนินการ และการเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เราพร้อมมอบบริการให้คำปรึกษาด้านประสบการณ์พนักงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูงสุด และเตรียมความพร้อมขององค์กรให้สามารถรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง

 • 10 million employees icon

  เรามีประสบการณ์ด้านการสำรวจข้อมูลพนักงาน 10 ล้านคนต่อปี กว่า 100 ภาษาทั่วโลก

 • Gold Quill Awards icon

  เราได้รับรางวัล IABC Gold Quill Awards กว่า 67 รางวัล สำหรับความเชี่ยวชาญ 9 หมวดหมู่สำคัญ ตั้งแต่ปี 2010 ถึงปัจจุบัน

 • revenue growth icon

  ทุก 10% ของคะแนนการสำรวจประสบการณ์พนักงานที่เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ให้องค์กรมากถึง 5%

 • total rewards optimization icon

  เราคิดค้นแนวทางการปรับเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Total Rewards ให้พนักงานให้มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร และเราภาคภูมิใจที่ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้สูงสุดในทุกการลงทุนด้านผลตอบแทนพนักงาน

 • 50 years of employee communication icon

  ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารกับพนักงานและการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีมามากกว่า 50 ปี เราพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 • Gartner for Integrated HR Service Delivery Platforms for Embark icon

  เราได้รับเลือกจาก Gartner ให้เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความไว้วางใจในด้านการส่งมอบบริการด้านทรัพยากรบุคคลของแพลตฟอร์ม Embark

 • Digital Innovation Evolve Award icon

  เราได้รับรางวัล Digital Innovation Evolve Award ประจำปี 2021 จาก Insight Enterprises สำหรับแพลตฟอร์ม Embark

Contact us