ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

สร้างประสบการณ์การทำงานที่ดี พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อพนักงานและองค์กร ด้วยโซลูชันที่ช่วยสำรวจความคิดเห็นพนักงานของเรา

ติดต่อเรา

เมื่อพนักงานเริ่มคาดหวังจากนายจ้างมากขึ้น ในฐานะนายจ้าง คุณทำให้พนักงานในองค์กรรู้สึกผูกพันและมีแรงจูงใจที่จะอยู่กับองค์กรต่อไปหรือไม่

ทุกวันนี้ ทั้งนายจ้าง และพนักงานเอง ต่างก็มีเรื่องให้คิดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะหมดไฟในการทำงาน การทำให้พนักงานที่มีความสามารถอยู่กับองค์กรต่อไป การปรับรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม การดูแลรักษาสุขภาพพนักงาน ไปจนถึงการมีสถานะทางการเงินที่ดีและอีกมากมาย ส่วนพนักงานเองก็คาดหวังให้นายจ้างเข้าใจตัวเอง พร้อมกับช่วยปรับปรุงสภาพชีวิตการทำงานให้ดียิ่งขึ้น แต่สำหรับนายจ้างแล้วนั้น การที่จะจัดการและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในองค์กรของพนักงานอย่างลึกซึ้งและรอบด้านจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะช่วยให้นายจ้างจัดการกับข้อกังวลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นกว่าที่ผ่านมา

เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีของพนักงานด้วยความเข้าใจ ทั้งในส่วนของการทำงานและคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ

โซลูชันของเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้ครบวงจร ซึ่งครอบคลุมประสบการณ์ที่ดีของพนักงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการด้านการรักษาสุขภาพ สุขภาพทางการเงินที่ดี แผนเกษียณอายุ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รางวัลตอบแทน สภาพความเป็นอยู่ที่ดี ความหลากหลายของพนักงาน ความเป็นธรรม แนวคิดการยอมรับความแตกต่าง รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นผสมผสาน ESG และสภาพแวดล้อม การควบรวมกิจการ การพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร WTW พร้อมช่วยคุณให้รับมือกับข้อท้าทายด้านการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผนึกรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจประสบการณ์ของพนักงานที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก พร้อมกับซอฟต์แวร์ที่จะช่วยสร้างความผูกพันของพนักงานและการให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่เหนือกว่าใคร

เราร่วมงานกับ WTW มานาน และเราได้รับคำปรึกษาพร้อมทั้งความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของ WTW ในด้านของการสร้างความผูกพันของพนักงานและกลยุทธ์ที่เรานำมาใช้ เพื่อช่วยรับฟังเสียงของพนักงานได้เป็นอย่างดีเสมอมา”

Vicki B | National Policy and Programs Manager, People and Development

โซลูชันเพื่อช่วยสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

โซลูชันของเราออกแบบมาให้ทำหน้าที่ได้อย่างชาญฉลาด ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ เปี่ยมด้วยศักยภาพที่จะช่วยให้องค์กรทราบข้อมูลประสบการณ์ของพนักงานได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกด้าน

 1. แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

  ขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยแบบสำรวจข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้องค์กรเข้าถึงข้อมูลในทุกระดับและสร้างความผูกพันของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 2. แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน

  รวดเร็วและครบถ้วนในทุกเรื่องที่พนักงานให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ไปจนถึงเรื่อง ESG

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 3. แบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานตลอดระยะเวลาการทำงาน

  รวบรวมข้อคิดเห็นจากพนักงานในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานไปจนถึงช่วงออกจากองค์กร พร้อมกับเข้าถึงข้อมูลได้ทันที ด้วยแบบสำรวจประสบการณ์การทำงาน

 4. สำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบ Focus Groups ผ่านระบบออนไลน์

  ผสานข้อมูลจากการสำรวจความผูกพันของพนักงานเข้ากับการสนทนาออนไลน์แบบกลุ่มและผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรขั้นสูง

  คาดการณ์เกี่ยวกับสถิติอัตราการลาออกของพนักงานและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สำคัญด้านอื่น ๆ ด้วยแพลตฟอร์ม Engage ที่มาพร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 6. การปรับเพิ่ม Total Rewards ให้กับพนักงาน

  การปรับเพิ่มมูลค่าด้าน Total Rewards เพื่อให้พนักงานและองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด

  เรียนรู้เพิ่มเติม

Engage

แพลตฟอร์ม Engage ออกแบบมาให้มีความทันสมัย ปรับเปลี่ยนได้ และโดดเด่นกว่าใคร เพื่อช่วยให้องค์กรคุณเข้าใจความต้องการของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มที่องค์กรชั้นนำหลายแห่งเลือกใช้ เพราะผสมผสานด้วยนวัตกรรมด้านการวิเคราะห์ การประมวลผลภาษาด้วยระบบ AI มีฐานข้อมูลคำถามเพื่อทำแบบสำรวจและข้อมูลตลาดที่ไม่มีใครเทียบได้ ทำให้คุณทราบถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้สูงขึ้น

Screenshot of Engage manager dashboard on an iPad.
Listen more; talk less with Engage
Meet Engage

แพลตฟอร์ม Engage เน้นประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความผูกพันของพนักงานอย่างพวกเราควรใช้”

G2 reviewer, April T. | Sr. Officer, Employee Engagement,
Enterprise-level organization, Greater than 1000 employees

ทำไมต้อง WTW?

เพราะเราเน้นผลลัพธ์ การลงมือปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง

โซลูชันของเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรและพนักงานของคุณเติบโตและพร้อมก้าวสู่อนาคตได้อย่างเข้มแข็ง ด้วยข้อมูลเชิงลึกและความรู้ความเข้าใจที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และช่วยให้คุณองค์กรมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น เพื่อผลลัพธ์ความสำเร็จของคุณ

5%
คือการเติบโตขององค์กรจากการได้รับคะแนนผลสำรวจประสบการณ์ของพนักงานที่เพิ่มขึ้นทุก 10%
2.5%
คือคะแนนผลสำรวจประสบการณ์ของพนักงานที่เพิ่มขึ้นทุกปี
2K%
คือผลตอบแทนที่องค์กรได้รับจากการลงทุนเพื่อสำรวจประสบการณ์ของพนักงาน

โซลูชันที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้

องค์กรแต่ละแห่งให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในด้านที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านซอฟต์แวร์หรือด้านการให้คำปรึกษา แต่สิ่งสำคัญที่ WTW มุ่งเน้นคือการมอบบริการที่ผสานทั้งสองด้านไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยบริการซอฟต์แวร์ (SaaS) ที่มาพร้อมกับการให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณในการบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญที่ตั้งอยู่บนฐานทางวิทยาศาสตร์

ผลการศึกษาวิจัยของเราพบว่า ประสบการณ์การทำงานที่ดีของพนักงานคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในด้านการเงินได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ศักยภาพความพร้อมด้านการบริการ
คลอบคลุมหลายหลายประเทศทั่วโลก

เพราะวัฒนธรรมแต่ละแห่งนั้นต่างกัน จึงไม่แปลกที่ประสบการณ์ของพนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกันด้วย นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 250 คน ประจำสำนักงานกว่า 100 แห่งทั่วโลก

ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

เป้าหมายของเราไม่ได้มีแค่การสร้างแบบสำรวจให้คุณเท่านั้น แต่เราต้องการช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทางธุรกิจในทุกด้าน เราช่วยให้คุณประเมินและเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อปูทางสู่ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมทางธุรกิจ

องค์กรชื่อดังทั่วโลกต่างไว้วางใจในบริการและโซลูชันของเรา

WTW ให้คำปรึกษาพร้อมกับช่วยให้เราจัดทำแบบสำรวจสั้น ๆ ได้มากถึง 10 ภาษาภายในเวลาไม่กี่วัน ซึ่งการได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบนี้มีความสำคัญ เพราะทำให้เราเข้าใจประสบการณ์ของผู้ร่วมงานในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตการทำงานได้”

Anne-Elisabeth Jehl
Learning & Talent
Avon
Contact us