ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

การเกษียณอายุพนักงาน

เราทำงานร่วมกับองค์กรทั่วโลกในการกำหนดแนวทางการออกแบบ วางแผนการเงิน กำกับดูแล บริหารจัดการ และสื่อสารเกี่ยวกับแผนการเกษียณอายุของพนักงาน

ติดต่อเรา

องค์กรหลายแห่งต่างมุ่งมั่นหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้ผลประโยชน์พนักงานสำหรับการเกษียณอายุมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ พร้อมทั้งจัดการค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการวางแผนด้านผลประโยชน์พนักงานที่ดียังช่วยให้องค์กรดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรต่อไป พร้อมกับช่วยให้พนักงานมีเงินออมและมีอิสระทางการเงินในอนาคตหลังเกษียณ

WTW เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องของการลงทุน การเกษียณอายุพนักงาน รวมถึงการสื่อสาร ที่พร้อมช่วยองค์กรจัดทำและจัดการแผนการเกษียณที่ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานได้อย่างลงตัว เรายังเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการคำนวนผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้แก่องค์กรหลายแห่งทั่วโลกและกองทุนบำนาญชั้นนำระดับโลกมากกว่า 300 กองทุน

เราพร้อมให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • กลยุทธ์และการออกแบบแผนการเกษียณอายุพนักงาน
  • การให้บริการและดูแลด้านการคำนวนผลประโยชน์พนักงาน ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  • การบริหารจัดการด้านการเงินของแผนการเกษียณอายุพนักงาน
  • กลยุทธ์การกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • การบริหารความเสี่ยง
  • การบริหารและจัดการแผนบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบริหารแผนบำนาญแบบกำหนดเงินสมทบ และที่ปรึกษาของ WTW มีประสบการณ์ด้านการบริหารการวางแผนบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ในทุกด้าน พร้อมที่จะช่วยองค์กรของคุณออกแบบผลประโยชน์ด้านการเกษียณอายุของพนักงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ที่ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจขององค์กรของคุณได้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ

Contact us