ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
เกี่ยวกับเรา

แนวทางการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย: ความมุ่งมั่นของ WTW

มุมมองและประสบการณ์ของเราแตกต่างไม่เหมือนใคร และเราพร้อมมอบบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยประสิทธิภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศ

ติดต่อเรา

ปรัชญาด้านแนวทางการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของเรา

เราเชื่อว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมของการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายนั้นมีความสำคัญต่อธุรกิจของเรา และเป็นเรื่องที่เราดำเนินการเพียงลำพังไม่ได้ แต่จะต้องดำเนินการร่วมกันกับทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการว่าจ้างและเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน แนวทางการทำงานกับลูกค้าของเรา และแนวทางการทำงานของทีมพนักงานของเรา เพราะการดำเนินการตามเป้าหมายด้านการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายได้สำเร็จและเป็นรูปธรรมนั้นถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของเราในทุกด้าน

การส่งเสริมแนวทางการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายส่งผลต่อศักยภาพของเราในการเติบโตและก้าวสู่ความเป็นเลิศ จึงเป็นเหตุผลทำให้เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่คำนึงถึงความแตกต่างและความหลากหลาย โดยรับฟังความคิดเห็น เคารพ และเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคน เราเชื่อมั่นว่า การสร้างสรรค์ทีมพนักงานที่เปี่ยมด้วยความหลากหลายที่มาพร้อมกับมุมมองและไอเดียมากมายแตกต่างกันไปจะช่วยให้เรามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นในทุกด้าน อีกทั้งยังมีความสร้างสรรค์มากขึ้น พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพของเราในการช่วยลูกค้าจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยทำให้เรามีความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่เสมอ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

We have a full vision at WTW, and that’s to be the best company we can be, and that’s for the benefit of all our stakeholders…And to accomplish this, we need that inclusive culture I’ve talked about, where everyone’s heard, everyone’s respected, everyone’s valued.”

Carl Hess (He/Him) | CEO

วิสัยทัศน์ของเราต่อการส่งเสริมแนวทางการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย

เรามีเพื่อนร่วมงานมากกว่า 45,000 คน ที่ให้บริการครอบคลุมประเทศและตลาดต่าง ๆ กว่า 140 แห่งทั่วโลก วิสัยทัศน์ของเราคือการก้าวเป็นองค์กรนายจ้างที่เพื่อนพนักงานทุกคนทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียว มุมมองและประสบการณ์ของเราแตกต่างไม่เหมือนใคร และเราพร้อมมอบบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยประสิทธิภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศ เราให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมแนวทางการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องและสอดรับกับวิสัยทัศน์ของเรา

ความสำคัญของการส่งเสริมแนวทางการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายทั่วทั้งองค์กร

  1. สร้างสรรค์กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดและรักษาพนักงานให้มีความหลากหลาย
  2. เพิ่มระดับของความหลากหลายรวมถึงจำนวนผู้หญิงในตำแหน่งผู้นำองค์กรให้มากขึ้น
  3. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงพนักงานทุกคน วัฒนธรรมที่เคารพความแตกต่างของกันและกันและยกย่องชื่นชมความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน

ส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายภายใน WTW

ความมุ่งมั่นของเราไม่ใช่แค่ถ้อยคำธรรมดา แต่คือคำสัญญาที่เราตั้งใจลงมือปฏิบัติเพื่อผลลัพธ์ที่สัมผัสได้จริง

Logo of DreamBig

DreamBig@WTW

DreamBig@WTW คือโครงการที่ WTW จัดขึ้นมาภายใต้ความร่วมมือกับ Big Brothers Big Sisters และ Urban Synergy เพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนอายุ 15 ถึง 18 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนชายขอบและเผชิญกับความทุกข์ยาก เป้าหมายของโครงการคือเพื่อช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้พัฒนาความสามารถ พร้อมกับเสริมสร้างความมั่นใจ มองเห็นถึงศักยภาพที่ตนเองมี สร้างสรรค์ทักษะด้านต่าง ๆ และมอบโอกาสสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคต

โครงการของเราจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 ปี โดย WTW จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วม พร้อมมอบโอกาสการฝึกงานภาคฤดูร้อนร่วมกับเรา ซึ่งนอกจากจะจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบแทนชุมชนแล้วนั้น โครงการยังมุ่งหวังผลิตผู้นำทางธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา และทำให้ WTW มีความหลากหลายมากขึ้น

WTW ให้ความสำคัญต่อคำสรรพนาม

หัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของเราคือการมอบโอกาสให้เพื่อนร่วมงานทุกคนมีเสรีภาพในการเป็นตัวของตัวเอง เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย เป็นพื้นที่ปลอดภัย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และมอบโอกาสให้ทุกคนในการก้าวสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ วัฒนธรรมองค์กรของเรายังเคารพและคำนึงถึงเพื่อนพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นทรานส์เจนเดอร์ นอนไบนารี และอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่สังคมกำหนด (gender nonconforming) ด้วย

WTW สนับสนุนการปฏิบัติและการมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกคน ไม่ว่าเพื่อนพนักงานของเราจะมีอัตลักษณ์ทางเพศใดก็ตาม เพราะเพศสภาพไม่ได้จำกัดเพียงสองทางเลือก (ชายและหญิง) และการใช้คำสรรพนามที่ถูกต้องยังมีความสำคัญไม่แตกต่างกัน เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงถึงการยอมรับและเคารพอัตลักษณ์ทางเพศของเพื่อนพนักงาน โดยเฉพาะเพื่อนพนักงานทรานส์เจนเดอร์และนอนไบนารีของเรา

การใช้คำสรรพนามที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของเพื่อนพนักงานแต่ละคนเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจถึงตัวตนของเพื่อนพนักงานและเคารพต่อทางเลือกในเพศภาพของเพื่อนพนักงานของเรา การใช้คำสรรพนามเรียกที่ถูกต้อง รวมถึงการระบุคำสรรพนามที่เราต้องการให้คนอื่นเรียกด้วยนั้น ยังแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุน ส่งเสริมความเข้าใจ และช่วยให้เราหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการคาดเดาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของคนอื่นจากการดูแค่ชื่อหรือรูปร่างหน้าตาของเพื่อนพนักงานคนนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว

การระบุคำสรรพนามในหน้าโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์และในลายเซ็นท้ายอีเมลมากขึ้น จะช่วยส่งเสริมให้การใช้คำสรรพนามเป็นปกติทั่วไป และช่วยสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น และเป็นพื้นที่ให้เพื่อนร่วมงานทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะทำตามด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเปิดรับสำหรับเพื่อนร่วมงานที่มีความหลากหลายทางเพศให้แสดงออกและเปิดเผยถึงความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สรรพนามที่ถูกต้องเป็นการแสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นคุณค่าสำคัญที่ WTW มุ่งมั่นส่งเสริม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานที่แตกต่างหลากหลายของเราได้เป็นตัวของตัวเองได้ในที่ทำงานได้อย่างภาคภูมิใจ

ปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายทั่วโลก

ปฏิทินการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายทั่วโลกของเราออกแบบมาเพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของทุกวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายของทั้งองค์กรของเราและสังคมโดยทั่วไปในประเทศที่องค์กรของเราดำเนินธุรกิจอยู่

ปฏิทินวันสำคัญ
เดือน วันสำคัญ
มีนาคม วันสตรีสากล
เมษายน วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก
พฤษภาคม วันวัฒนธรรมสากล
มิถุนายน เดือนแห่งความภาคภูมิใจและความหลากหลายทางเพศ (LGBT+)
กันยายน เทศกาลส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย
ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก
ธันวาคม วันคนพิการสากล

ปฏิทินวันสำคัญทั่วโลกของเรายังทำหน้าที่ให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมงานของเราเกี่ยวกับประเด็นและวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความหลากหลาย เช่น กิจกรรมเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (PRIDE) ประจำปีของเรา ซึ่งพนักงานของ WTW ในประเทศต่าง ๆ ทั่วยุโรปและอเมริกาเฉลิมฉลองร่วมกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม

WTW เฉลิมฉลองวันสตรีสากล

เพื่อนร่วมงานของเราทั่วโลกร่วมสนับสนุนการเฉลิมฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้าของผู้หญิงทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

วันสตรีสากล 2022

WTW ร่วมเฉลิมฉลอง “Break the Bias – ทลายอคติ” ธีมหลักของวันสตรีสากลประจำปี 2022

สภาส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายระดับโลกและระดับภูมิภาคของเรา

สภาส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายระดับโลกและระดับภูมิภาคของเรา ซึ่งสนับสนุนโดย Carl Hess ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Kristy Banas ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่สำคัญในการกำหนดมาตรฐานเพื่อการส่งเสริมความแตกต่างและความหลากหลายของเราให้ครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งขับเคลื่อนโดยสภาฯ ตามระดับภูมิศาสตร์ โดยคำนึงถึงมุมมองสำคัญจากแต่ละภูมิภาคและดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมเพื่อผลลัพธ์สำคัญของแต่ละภูมิภาค สภาฯ ของเราประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากภาคธุรกิจและตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์กรของเรา ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายทั่วโลก เพื่อให้การดำเนินงานของเราในทุกด้านคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายและความมุ่งมั่นตั้งใจของเราในด้านดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครือข่ายการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างของเรา

เครือข่ายการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างของเราออกแบบมาเพื่อสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของพนักงาน พร้อมกับเป็นเครือข่ายในการกระชับความสัมพันธ์กับพนักงาน ลูกค้า และชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจและอาศัยอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เครือข่ายที่เราก่อตั้งขึ้นมาถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์ความผูกพันและแรงบันดาลใจของเพื่อนพนักงานและเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรในการสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงานให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเครือข่ายของเราแต่ละเครือข่ายมีผู้สนับสนุนระดับผู้บริหารจำนวน 2 ราย โดยเป็นผู้บริหารทั้งในระดับโลกและ/หรือระดับท้องถิ่น เพื่อคอยสนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจของเครือข่ายให้สำเร็จ

เครือข่ายที่ก่อตั้งขึ้นมาในปัจจุบัน ได้แก่

เครือข่ายความเสมอภาคทางเพศ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและจัดการทุกอุปสรรคปัญหาของพนักงานผู้หญิง ด้วยการส่งเสริมให้มีผู้หญิงมีบทบาทผู้นำภายในองค์กรมากขึ้น พร้อมกับให้คำปรึกษาด้านโอกาสความก้าวหน้าและด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

เครือข่าย LGBT+ — ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุน ให้เกียรติ และคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายทางเพศและเพศสภาพของเพื่อนร่วมงานทุกคน เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของเพื่อนพนักงาน LGBT+ ในทุกด้าน พร้อมกับเสริมสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยประสานการพัฒนาความสัมพันธ์กับสมาชิก LGBT+ ในชุมชนและสังคมที่เราทำธุรกิจและอาศัยอยู่

เครือข่ายความหลากหลายทางวัฒนธรรม ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเพื่อนร่วมงานที่มีภูมิหลังแตกต่างหลากหลาย พร้อมกับส่งเสริมการยอมรับด้วยการให้ความรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมที่หลากหลายของเพื่อนพนักงานภายในองค์กรของเรา การยอมรับความแตกต่างของกลุ่มพนักงานที่มาจากวัฒนธรรมหลากหลายภายในองค์กร จะช่วยให้เราพร้อมมอบบริการสู่ลูกค้าและสนับสนุนชุมชนทางวัฒนธรรมของพนักงานของเราได้ดียิ่งขึ้น

เครือข่าย Workability (เอเชีย อเมริกาเหนือ และสหราชอาณาจักร) ยินดีต้อนรับเพื่อนร่วมงานทุกคนที่มีความสนใจในเรื่องความทุพพลภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และเรื่องสุขภาพในที่ทำงานเพื่อให้มาเรียนรู้ร่วมกัน เรามุ่งมั่นที่จะท้าทายทัศนคติทางสังคมที่มีต่อผู้พิการ พร้อมกับเสริมสร้างความเข้าใจในทุกด้านที่เกี่ยวกับความทุพพลภาพ ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางโอกาสในการทำงานของผู้พิการและผู้ที่มีภาวะทางสุขภาพในระยะยาว และส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีโอกาสเติมเต็มศักยภาพของตนเองในทุกด้าน

เครือข่ายพนักงานคนรุ่นใหม่ (เอเชีย สหราชอาณาจักร และยุโรปตะวันตก) มีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนของพนักงานคนรุ่นใหม่ให้มีพื้นที่ในการสร้างความเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ของการแบ่งปันข้อมูลสำคัญและเสริมสร้างความมั่นใจและความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของ WTW ต่อไปในอนาคต โดยเครือข่ายพร้อมมอบโอกาสด้านการฝึกอบรม การสร้างเครือข่าย และการพัฒนาความก้าวหน้าทางการทำงาน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่แบ่งปันและรับฟังความคิดเห็นของพนักงานคนรุ่นใหม่ด้วย

ผลลัพธ์ความสำเร็จด้านการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายที่ผ่านมาของเราWe have been listed on the Human Rights Campaign’s Corporate Equality Index, since 2015

Human Rights Campaign’s Corporate Equality Index, since 2015

We have been included on Exelon's Diversity and Inclusion Honor Roll since 2011

Diversity and Inclusion Honor Roll, 2011 – 2023

We have been a Stonewall Diversity Champion Member, 2015 and 2017 to 2023

Diversity Champion Member, 2015, 2017 – 2023

We have been listed on the Bloomberg Gender-Equality Index, 2019 – 2023

Bloomberg Gender-Equality Index, 2019-2023

Contact us