ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

สุขภาพและผลประโยชน์

เราพร้อมช่วยองค์กรของคุณสร้างสรรค์โปรแกรมผลประโยชน์พนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลลัพธ์ทั้งด้านสุขภาพและผลงานที่ดีของพนักงาน

ติดต่อเรา

พนักงานหลายคนให้ความสำคัญในเรื่องของผลประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของ Total Rewards ที่ได้รับจากองค์กร สำหรับองค์กรแล้วนั้น กลยุทธ์ด้านผลประโยชน์ของพนักงานคือสิ่งที่จะช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานคนสำคัญให้อยู่กับองค์กรได้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่องค์กรจะได้ทบทวนกลยุทธ์ของตัวเองในด้านการมอบประสบการณ์ที่ดีและตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน

การกำหนดกลยุทธ์ด้านผลประโยชน์ของพนักงานให้มีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างมาช่วย ไม่ว่าจะเป็น

 • การออกแบบกลยุทธ์ให้โดดเด่นกว่าใคร
 • การสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน
 • การปรับเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ สิ่งที่องค์กรต้องค้นหาต่อไปคือข้อมูลที่จะช่วยให้องค์กรวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านผลประโยชน์ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น และสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นคือการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจัดการด้านผลประโยชน์ของพนักงาน

กรอบแนวทางด้านผลประโยชน์พนักงานของเรา

การมีกรอบแนวทางจะช่วยให้เราออกแบบและรักษาโปรแกรมผลประโยชน์พนักงานให้มีประสิทธิภาพได้อยู่เสมอ เครื่องมือ Strategy Navigator ของเรา (ดูด้านล่าง) มาพร้อมกับกรอบแนวทาง 5 ประการที่จะช่วยให้องค์กรออกแบบแพ็คเกจผลประโยชน์พนักงานได้ครบทุกองค์ประกอบสำคัญ

เสริมสร้างผลประโยชน์พนักงาน

Strategy Navigator คือกรอบแนวทาง 5 ประการที่จะช่วยให้องค์กรออกแบบแพ็คเกจผลประโยชน์พนักงานได้ครบทุกองค์ประกอบสำคัญ
Strategy Navigator คือกรอบแนวทาง 5 ประการที่จะช่วยให้องค์กรออกแบบแพ็คเกจผลประโยชน์พนักงานได้ครบทุกองค์ประกอบสำคัญ
 • การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อมูลเชิงลึก และรายงานผลลัพธ์: นำข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ผลข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจและวัดผลลัพธ์ที่ได้
 • ผลประโยชน์ของพนักงาน: ปรับผลประโยชน์พนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและการดึงดูดพนักงาน วัฒนธรรมและเป้าหมายขององค์กร ความต้องการของพนักงาน และบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมและตลาด
 • การจัดการด้านการเงิน: จัดการค่าใช้จ่ายด้านผลประโยชน์พนักงานขององค์กร (เน้นการใช้จ่ายเงินเพื่อผลลัพธ์และบริหารจัดการความเสี่ยงได้สูงสุด)
 • ประสบการณ์พนักงาน: ส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้พนักงานด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจ ช่วยเหลือ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่องค์กรต้องการมอบให้พนักงาน
 • การจัดการและดำเนินการด้านผลประโยชน์: ปรับเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมนำโซลูชันเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย
การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อมูลเชิงลึก และรายงานผลลัพธ์

การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อมูลเชิงลึก และรายงานผลลัพธ์

ในสภาพแวดล้อมการทำงานยุคใหม่นั้น การมีข้อมูลถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่ถือเป็นข้อท้าทาย (และยังใช้เป็นโอกาสได้ด้วย) คือการค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ใช่ที่จะช่วยให้องค์กรออกแบบและจัดการผลประโยชน์พนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะปัจจุบันข้อมูลมาจาก 2 แหล่งด้วยกัน ได้แก่

 • จากภายใน เช่น จากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ - พนักงานมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากโปรแกรมตามที่องค์กรคาดหวังหรือไม่
 • จากภายนอก เช่น ข้อมูลเปรียบเทียบ - จุดเด่นของโปรแกรมด้านผลประโยชน์พนักงานเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นมีอะไรบ้าง และผลการประเมินพบว่าพนักงานคาดหวังอะไรจากผลประโยชน์ที่องค์กรนำเสนอ

“กำหนดไว้ เพื่อใช้ระยะยาว” คือกลยุทธ์เก่าที่ใช้ไม่ได้อีกต่อไปในยุคนี้ เพราะสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรจัดการด้านผลประโยชน์พนักงานที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการวัดผล การรับฟังข้อคิดเห็น และการปรับเปลี่ยนรวมถึงปรับปรุงโปรแกรมผลประโยชน์พนักงานอยู่อย่างต่อเนื่อง

พอร์ตโฟลิโอด้านผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ของพนักงาน

องค์กรหลายแห่งหรือผู้นำองค์กรหลายคนต่างแสดงจุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับ "แนวทางการดูแลพนักงานขององค์กร" หรือ "มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตของพนักงาน" การออกแบบพอร์ตโฟลิโอด้านผลประโยชน์พนักงานที่ชาญฉลาดถือเป็นวิธีที่จะช่วยแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันระหว่างกลยุทธ์ขององค์กรและประสบการณ์ที่ดีของพนักงานได้อย่างชัดเจน

ผลประโยชน์ของพนักงานคือสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรทำตามเป้าหมายด้านการดึงดูดพนักงาน พร้อมกับขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด คำถามของเราก็คือ

 • ผลประโยชน์ที่องค์กรมอบให้นั้นมีความสำคัญต่อพนักงานจริงหรือไม่
 • ผลประโยชน์พนักงานขององค์กรด้านใดบ้างที่โดดเด่นกว่าองค์กรอื่นในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน

มีผลประโยชน์เพิ่มเติมใดบ้างที่องค์กรมอบให้พนักงานด้วยความสมัครใจหรือเป็นทางเลือกให้พนักงาน

การจัดการด้านการเงิน

การจัดการด้านการเงิน

คำถามที่ผู้นำทีมด้านผลประโยชน์พนักงานมักถูกถามคือ “ผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนด้านผลประโยชน์พนักงานมีอะไรบ้าง” องค์กรหลายแห่งต่างระมัดระวังมากขึ้นที่จะลงทุนด้านผลประโยชน์ของพนักงานด้วยเงินจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากองค์กรแห่งนั้นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ยากลำบากกว่าที่ผ่านมา ในฐานะผู้นำทีมด้านผลประโยชน์พนักงานจึงต้องมั่นใจว่าค่าใช้จ่ายด้านผลประโยชน์ของพนักงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือการพิจารณาหาช่องทางที่จะช่วยบริหารจัดการด้านการเงินของผลประโยชน์พนักงานให้ประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเช่นการร่วมกันจ่ายระหว่างองค์กรกับพนักงาน เป็นต้น องค์ประกอบสำคัญอีกประการในด้านการจัดการด้านการเงินคือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการลงทุน ดังนั้น องค์กรจึงควรพิจารณาดังนี้

 • การร่วมกันจ่ายระหว่างองค์กรกับพนักงานในระดับที่เหมาะสมคืออะไร
 • ช่องทางที่จะช่วยให้องค์กรไม่ต้องจ่ายส่วนเกินหรือนอกเหนือความคาดหมาย ด้วยการใช้พันธมิตรหรือกำหนดกลไกที่จะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินมีอะไรบ้าง
ประสบการณ์พนักงาน

ประสบการณ์พนักงาน

โปรแกรมด้านผลประโยชน์พนักงานที่โดดเด่นนั้นจะไม่ส่งผลแต่อย่างใดถ้าพนักงานไม่รู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่องค์กรต้องการนำเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้นำทีมด้านผลประโยชน์พนักงานหลายคนต่างพากันบ่นอยู่หลายครั้ง ว่ามีพนักงานหลายคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่องค์กรต้องการส่งมอบได้เป็นอย่างดี คือการพูดคุยและการสื่อสารกับพนักงานอยู่เสมอ

ดังนั้น องค์ประกอบสำคัญของโปรแกรมด้านผลประโยชน์พนักงาน คือการสื่อสารที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย เพราะการสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์กรของคุณยกระดับประสบการณ์ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นได้สำเร็จ

การจัดการและดำเนินการด้านผลประโยชน์

การจัดการและดำเนินการด้านผลประโยชน์

การทำให้โปรแกรมผลประโยชน์พนักงานประสบความสำเร็จได้นั้น องค์กรจะต้องวางแผนด้านการจัดการผลประโยชน์เป็นอย่างดี โปรแกรมผลประโยชน์พนักงานจะบรรลุหรือเกินเป้าหมายทั้งทางด้านการเงินและด้านการดึงดูดพนักงานได้นั้นจะต้องพึ่งพาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยใหม่อยู่เสมอ รวมถึงมีการบริหารจัดการเป็นอย่างดีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการส่งมอบผลประโยชน์ให้พนักงาน

เราพร้อมช่วยให้องค์กรของคุณออกแบบโปรแกรมผลประโยชน์พนักงานที่เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรภายในองค์กรมาจัดการองค์ประกอบสำคัญของโปรแกรมเป็นหลัก นอกจากนี้ เรายังพร้อมช่วยองค์กรของคุณเสริมสร้างประสิทธิภาพโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้นด้วยการจัดจ้างพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลประโยชน์พนักงานเป็นพิเศษมาช่วยดูแลทุกองค์ประกอบสำคัญให้มีประสิทธิภาพ

Contact us