ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

บริการข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ

WTW พร้อมมอบบริการข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ ด้วยข้อมูลด้านกลยุทธ์เชิงวิเคราะห์ ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างสมดุลระหว่างการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมาย ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของบริษัท และการรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพที่ต้องการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ติดต่อเรา

การวางโครงสร้างรวมถึงการสื่อสารเรื่องค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการในปัจจุบันนั้น มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากขึ้น โดยข้อมูลที่ต้องพิจารณามักจะมาจากหลายแง่มุมซึ่งต้องใช้ความละเอียดมากกว่าที่เคยเป็นมา WTW พร้อมมอบบริการให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบริหารสมดุลระหว่างการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมาย ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของบริษัท และการรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพที่ต้องการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราทำงานร่วมกับฝ่ายผู้บริหารและคณะกรรมการองค์กรเพื่อกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและพร้อมสำหรับการตรวจสอบโดยผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล และอื่น ๆ บริการของเราครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญและการนำเสนอข้อมูลค่าตอบแทนที่แข่งขันกับองค์กรอื่นในธุรกิจเดียวกันได้ นอกจากนี้เรายังมีทีมที่ปรึกษาจากทั่วโลกที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการ ภายใต้ “หลักชี้แนะ (Guiding Principles)” ซึ่งเป็นหลักการด้านการกำหนดค่าตอบของผู้บริหารที่เราจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ

จุดเด่นของ WTW

จุดเด่นของเราด้านการบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

  • เรามีทีมที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 400 คน จากเมืองต่าง ๆ กว่า 35 แห่ง ซึ่งครอบคลุมทั่วทั้ง 6 ทวีป ที่พร้อมให้บริการคำแนะนำและปรึกษาในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เรามีข้อมูลค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจากหลายอุตสาหกรรม พร้อมกับฟังก์ชันการค้นคว้าวิจัยอย่างละเอียดที่จะช่วยให้องค์กรคุณนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างมีศักยภาพและครอบคลุม
  • เรามีเครือข่ายที่ปรึกษาจากทั่วโลกและทีมที่ปรึกษาที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ที่พร้อมมอบบริการและโซลูชันที่ออกแบบให้ตอบทุกโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลก
  • เราพร้อมมอบบริการที่เปี่ยมด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงซอฟต์แวร์โซลูชันต่าง ๆ เพื่อช่วยจัดการกับข้อท้ายและตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างครอบคลุม

บริการให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการองค์กร

คณะกรรมการองค์กรจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานขององค์กร เสริมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน และเตรียมองค์กรให้มีความพร้อมสู่อนาคตพร้อมกับกำกับดูแลให้องค์กรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องควบคู่กัน WTW สามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการองค์กร ด้วยการประเมินผลการดำเนินงาน ทบทวนองค์ประกอบและทักษะของคณะกรรมการ ประเมินความหลากหลายของคณะกรรมการและรูปแบบการบริหารงานของคณะกรรมการองค์กร

400
ทีมที่ปรึกษากว่า 400 คน จากสำนักงาน 35 แห่ง ครอบคลุม 6 ทวีป
4.5k+
ข้อมูลจากผู้ร่วมตอบแบบสอบถามกว่า
4,500 คน เพื่อใช้เปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้บริหาร
Contact us