ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมองค์กร

การบริหารบุคลากร ความเสี่ยง และเงินทุนเพื่อผลักดันให้ธุรกิจชั้นนำของโลกเติบโต คือมุมมองที่จะขับเคลื่อนองค์กรคุณสู่ความสำเร็จ

ติดต่อเรา

คุณมีวิธีการที่จะก้าวออกจากความสลับซับซ้อนสู่ความชัดเจนอย่างไรบ้าง

WTW ให้บริการด้านการบริหารจัดการบุคลากร ความเสี่ยง และเงินทุน ด้วยข้อมูลและความเข้าใจที่ช่วยให้องค์กรของคุณมีความพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างแรงกระตุ้นพนักงาน และบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้

เราพร้อมให้บริการด้วยทีมงานมากประสบการณ์และมุ่งนำพาองค์กรของคุณสู่ความสำเร็จ

ขั้นตอนสำคัญที่ทำให้เราค้นพบไอเดียสุดยอด คือการกระตุ้นส่งเสริมกันและกัน เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญของเราที่มากพร้อมด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากทั่วโลก

บริการของเราคือการช่วยให้คุณมีข้อมูลที่ครบถ้วนและกำหนดเป้าหมายขององค์กรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เปลี่ยนอุปสรรคที่ท้าทายให้กลายเป็นโอกาส พร้อมสร้างหนทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน

นี่คือมุมมองที่จะขับเคลื่อนองค์กรคุณสู่ความสำเร็จ


Perspective that moves you

At WTW, we celebrate perspective. Because it allows you to embrace diverse ideas and experiences to build something better.


เป้าหมายและค่านิยมของเรา

เป้าหมายของเราคือต้นกำเนิดที่ทำให้เราก่อตั้งบริษัทขึ้นมา บริการของเราคือการช่วยให้ลูกค้ามองเห็นอนาคตชัดเจนขึ้น

และค่านิยมของเรามีความหมายมากกว่าคำพูด หัวใจสำคัญของการดำเนินงานของเราตลอดมาคือการคำนึงถึงผลประโยชน์และเป้าหมายของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ เน้นการทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ เคารพกันและกัน และมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

เน้นลูกค้าเป็นหลักสำคัญ

แรงบันดาลใจของเราคือการช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมาย ในทุกปฏิสัมพันธ์และบริการที่เรามอบให้ เราคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ และด้วยความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้า เคารพมุมมองของลูกค้า และให้บริการที่เหนือกว่าความคาดหวัง

ทำงานเป็นทีม

เราทำงานเป็นทีม เราพร้อมให้บริการด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราที่มาจากหลากหลายธุรกิจ ภูมิภาค และประสบการณ์ เราช่วยเหลือกันและกันให้บรรลุเป้าหมายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริการของเราด้วยการทำงานร่วมกัน

ซื่อสัตย์สุจริต

นอกเหนือจากเวลาและเงินตราที่ลูกค้ามอบให้ เรายังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วย ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ ยึดมั่นในความถูกต้องและข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอยู่เสมอ และในทุกการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีต่อองค์กรและผู้ที่เราทำงานร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล และทีมงานของเรา

เคารพ

เรารับฟังและเรียนรู้จากลูกค้า เราสนับสนุนและเคารพความแตกต่าง พร้อมกับส่งเสริมวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมและดำเนินงานด้วยความเปิดเผย ซื่อสัตย์ และเชื่อมั่นในเจตนารมณ์อันดี เรารักษาความสัมพันธ์ที่มีทั้งภายในและภายนอกบริษัทด้วยความชอบธรรม เหมาะสม และเป็นพลเมืองที่ดี

ความเป็นเลิศ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำและรักษาความเป็นเลิศ ด้วยการยึดมั่นพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความก้าวหน้าเติบโตในสายอาชีพ โดยพนักงานของเรามีหน้าที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพ ผ่านการสนับสนุนของบริษัทในด้านเครื่องมือและโอกาสที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่อย่างต่อเนื่อง และในเชิงธุรกิจนั้น เราจะยังคงยึดมั่นต่อนวัตกรรม คุณภาพ และการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหลักสำคัญต่อไป

Contact us